Galimybė susipažinti su dokumentais 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnyje numatyta, kad Europos Sąjungos piliečiai ir joje gyvenantys asmenys turi teisę susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos vidaus dokumentais.

Galimybė susipažinti su dokumentais – esminis skaidrumo veiksnys

Galimybė susipažinti su dokumentais – viena iš pagrindinių Europos institucijų vykdomos skaidrumo politikos sudėtinių dalių. Tokia Sutartyje numatyta teise naudojasi visi Europos Sąjungos piliečiai ir visi joje gyvenantys asmenys. Ši teisė reglamentuojama Reglamente (EB) Nr. 1049/2001.

Europos Parlamentas siekia, kad apie jo atliekamus darbus iš tiesų būtų daugiau skelbiama viešai. Kadangi Europos Parlamentas dirba visų pirma Europos piliečių, kurie jį renka tiesiogiai, labui, jis ypač rūpinasi, kad jo darbai būtų pastebimi.

Dokumentų registras – pagalbos ir paieškos priemonėe

Siekdamas palengvinti galimybę susipažinti su dokumentais, kaip numatyta Reglemente (EB) Nr. 1049/2001, Europos Parlamentas sukūrė elektroninį dokumentų registrą. Tai pagalbinė paieškos priemonė, kurioje pateikiamos nuorodos ne tik į Europos Parlamento nuo 2001 metų parengtus, bet ir į jo gaunamus dokumentus.

Tiesiogiai prieinami dokumentai

Registre sudaroma galimybė, užpildžius paieškos formą, tiesiogiai susipažinti su dauguma Europos Parlamento dokumentų. Šie elektroninio formato dokumentai pasiekiami tiesiogiai.

Dokumentai, su kuriais galima susipažinti pateikus paraišką

Dokumentai, su kuriais negalima tiesiogiai susipažinti Registre, gali būti atsiųsti pateikus paraišką Tai iki 2001 metų parengti dokumentai, taip pat tam tikri dokumentai, su kuriais susipažinti galimybė gali būti apribota pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnyje numatytas galimybės susipažinti su dokumentais išimtis. Su jais susipažinti taip pat galima nemokamai, o pateikiant paraišką ir pildant elektroninę formą nereikia jokio ypatingo pagrindimo. Išnagrinėjusios prašymą, atsakingos Europos Parlamento tarnybos per 15 darbo dienų atsiųs jums pagrįstą atsakymą.