Piliečių informavimo skyrius (Ask EP) 

Jei norėtumėte gauti išsamesnės informacijos apie Europos Parlamento veiklą, galias ir struktūrą, galite kreiptis į Piliečių informavimo skyrių („Ask EP“) naudodamiesi toliau pateikiama forma.

Klauskite – atsakysime

Čia rasite keletą naujausių temų, keliančių ypač didelį susirūpinimą piliečiams, kurie raštu kreipiasi į Europos Parlamentą, ir mūsų atitinkamus atsakymus.

 • Nuostatos, susijusios su Europos Parlamento narių personalu 

  Parlamento nariai gali patys pasirinkti savo darbuotojus, tačiau jie negali įdarbinti artimų giminaičių. Darbuotojų samdymo išlaidoms padengti Parlamento nariams skiriamas apie 25 000 EUR mėnesinis biudžetas. Tačiau Parlamentas šių sumų neišmoka tiesiog Parlamento nariams. Parlamentas atlyginimus moka tiesiai narių darbuotojams, taip pat sumoka atitinkamus įnašus mokesčių ir socialinės apsaugos institucijoms.

    
 • Naujų Europos Parlamento narių įgaliojimų tikrinimas 

  Europos Parlamentas reguliariai gauna piliečių užklausas dėl to, kaip jis užtikrina, kad išrinkti Parlamento nariai neužimtų jokių kitų pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario mandatu. Nesuderinamos pareigos – narystė ES šalies nacionaliniame parlamente, vyriausybėje ar narystė Europos Komisijoje, Teisingumo Teisme, Audito Rūmuose, Europos ombudsmeno institucijoje arba priklausymas Europos Centrinio Banko direktorių valdybai.

    
 • Kas yra Spitzenkandidaten? 

  Europos Parlamentas reguliariai gauna piliečių užklausas dėl Europos Komisijos pirmininko rinkimų ir vadinamojo Spitzenkandidaten arba pagrindinės Europos politinės frakcijos kandidato skyrimo Komisijos pirmininku proceso. Prieš 2019 m. Europos Parlamento rinkimus septynios pagrindinės Europos politinės partijos pateikė vieną ar kelis kandidatus į Europos Komisijos pirmininko postą.

    
 • Ką Europos Sąjunga daro klimato kaitos srityje? 

  2009 m. Europos Vadovų Taryba priėmė tikslą iki 2050 m. sumažinti išmetamo anglies dioksido kiekį, kuriuo siekiama iki 2050 m. 80–95 proc. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, palyginti su 1990 m. lygiu. 2019 m. kovo mėn. Europos Parlamentas paragino nustatyti platesnio užmojo tikslą – iki 2050 m. pasaulio mastu pasiekti nulinį grynąjį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

    
 • Europos Parlamento rinkimai: užsienyje gyvenančių ES piliečių balsavimo teisės 

  Europos Parlamentas reguliariai gauna užsienyje gyvenančių ES piliečių užklausas apie tai, kaip balsuoti per Europos Parlamento rinkimus. Užsienyje (kitoje ES arba jai nepriklausančioje šalyje) gyvenantys ES piliečiai tam tikromis sąlygomis gali turėti teisę balsuoti per Europos Parlamento rinkimus savo pilietybės šalyje. Be to, ES piliečiai, gyvenantys ES šalyje, kurios piliečiai jie nėra, turi teisę balsuoti per Europos Parlamento rinkimus savo gyvenamojoje šalyje tokiomis pat sąlygomis, kaip ir tos šalies piliečiai.

    
 • Jei norite gauti visą tekstą savo oficialiąja ES kalba, parašykite Piliečių informavimo skyriui („Ask EP“) naudodamiesi šia forma .