Ryšių biurai Jūsų šalyje 

Europos Parlamento ryšių biurai veikia ES valstybių narių sostinėse, o jų padaliniai – daugiausia gyventojų turinčių valstybių narių regioninės svarbos miestuose bei kitose vietose. Europos Parlamento ryšių biuras veikia ir Vašingtone (Kolumbijos apyg.).

Europos Parlamento ryšių biurai yra atsakingi už institucijos komunikacijos veiklą, kuria siekiama užtikrinti, kad žmonės suprastų Europos Parlamento svarbą tiek, kad galėtų dalyvauti Europos demokratiniame procese.

Biurai bendradarbiauja su piliečiais ir interesų grupių atstovais, palaiko ryšius su nacionaline, regionine ir vietos žiniasklaida bei teikia paramą Europos Parlamento nariams jiems vykdant savo oficialius įgaliojimus valstybėse narėse.

Ryšių biurų žemėlapis 

 
Liaison offices in your language 
Other Liaison offices 
 

Bendradarbiavimas su piliečiais 

Europos Parlamento ryšių biurai bendradarbiauja su vietos gyventojais ir padeda jiems daugiau sužinoti apie Europos Parlamentą ir jo veiklą.


Biurai tai atlieka įvairiais būdais:

 • kurdami, plėsdami ir palaikydami šiais klausimais besidominčių piliečių tinklą;
 • vykdydami informavimo kampanijas, organizuodami renginius ir parodas;
 • skleisdami informaciją ir skatindami diskusijas apie Europos parlamentinę demokratiją;
 • informuodami apie Europos Parlamento vaidmenį ir atsakydami į klausimus.

Bendradarbiavimas su žiniasklaida 

Europos Parlamento ryšių biurai aktyviai informuoja nacionalinę, regioninę, vietos ir specializuotą žiniasklaidą apie ES naujienas, diskusijas ir sprendimus.


Biurai tai atlieka:

 • padėdami žurnalistams atlikti jų darbą ir supažindindami juos su Europos klausimų poveikiu;
 • organizuodami seminarus žurnalistams ir kviesdami juos dalyvauti plenarinių posėdžių veikloje;
 • užtikrindami galimybes Europos Parlamento nariams reikštis nacionalinėje, regioninėje, vietos ir specializuotoje žiniasklaidoje;
 • stebėdami netikslias ir klaidinančias naujienas apie Europos Parlamentą ir į jas reaguodami.
 

Bendradarbiavimas su interesų grupėmis ir informacijos skleidėjais 

Interesų grupes sudaro nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos, pilietinės visuomenės grupės, tinklai, asociacijos, mokytojai, mokyklos, universitetai, ekspertų grupės, sektorių organizacijos, ES įstaigos ir t. t. Europos Parlamento ryšių biurai plėtoja ir palaiko ryšius su strateginėmis interesų grupėmis. Tokioms grupėms pristatomi Europos Parlamento sprendimai, galintys turėti įtakos jų veiklai.


Biurai tai atlieka:

 • skatindami diskusijas dėl Europos teisės aktų ir Parlamento narių teisėkūros darbo;
 • užtikrindami, kad interesų grupės gautų tikslinę informaciją apie joms rūpimas sritis;
 • dirbdami su mokytojais ir akademinėmis organizacijomis bei suteikdami priemones švietimui ir ugdymui;
 • bendradarbiaudami su nacionalinėmis, regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis valstybėse narėse.
 

Kitos užduotys 

 • Parama institucinį vaidmenį atliekantiems Parlamento nariams jų vizitų metu ir oficialioms Parlamento delegacijoms ir misijoms;
 • bendradarbiavimas su Komisijos atstovybėmis ir „Europe Direct“ informacijos centrais.