Saugumas ir prieiga 

Europos Parlamento patalpose dirba daugiau kaip 7 000 žmonių ir kasmet apsilanko daugiau kaip 500 000 lankytojų, todėl saugumas yra itin svarbus užtikrinant sklandų institucijos darbą.

Europos Parlamentas – vienintelė tiesiogiai renkama ES institucija – užtikrina asmenų ir turto savo pastatuose apsaugą ir deramai priima visus lankytojus, išlaikydama reikiamo lygmens saugumo ir įprasto atvirumo pusiausvyrą.

Kadangi asmens duomenis rinkti ir tvarkyti reikia tam, kad būtų tinkamai vykdoma Europos Parlamento misija, jis didelį dėmesį skiria teisei į privatumą ir siekia nuolat užtikrinti, kad būtų laikomasi galiojančių teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos.

Duomenų apsauga

Europos Parlamentas tvarko kai kuriuos EP narių, darbuotojų, rangovų, lankytojų ir vidaus bei išorės partnerių asmeninius duomenis šiais dviem tikslais:

  • siekdamas užtikrinti ir kontroliuoti patekimą į Europos Parlamento patalpas
  • Parlamento saugumo incidentams ir grėsmėms tirti.

Vaizdo stebėjimas

Europos Parlamente veikia vaizdo stebėjimo sistema, kuria stebimi jo pastatai ir išorė. Sistema naudojama tik saugos ir saugumo tikslais. Pagal Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno gaires, Europos Parlamentas yra parengęs vaizdo stebėjimo politiką, kuri apima visus svarbius sistemos aspektus, taip pat informaciją, susijusią su duomenų apsauga ir kontaktiniais duomenimis. Vaizdo stebėjimo politikos santrauka pridedama prie Pranešimo lankytojams apie duomenų apsaugą (žr. pirmiau), pilną versiją galima parsisiųsti iš čia:

Contact: