Įsidarbinimo galimybės 

Europos Parlamente iš viso dirba apie 8 000 pareigūnų ir kitų darbuotojų. Jie atvyksta iš visų 28-ių ES valstybių narių ir dirba trijose Parlamento darbo vietose (Liuksemburge, Strasbūre, Briuselyje) bei valstybėse narėse veikiančiuose Europos Parlamento biuruose.

Pareigūnai

ES institucijose dirbantys pareigūnai skirstomi į tris grupes: administratorius (AD), asistentus (AST), sekretorius ir raštinės darbuotojus (AST/SC).

Visos tarnybą Europos Sąjungos institucijose reglamentuojančios nuostatos pateikiamos Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatuose.

Kaip tapti pareigūnu?

Pareigūnų atranka vykdoma rengiant atvirus konkursus. Šiuos konkursus organizuoja Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO). EPSO tarnyba atsakinga ne tik už personalo atranką Parlamentui, bet ir visoms kitoms ES institucijoms. Pranešimai apie konkursus skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir EPSO tarnybos interneto svetainėje.

Laikinai priimti tarnautojai

Laikinieji tarnautojai gali būti įdarbinami labai įvairioms vienai iš toliau išvardytų kategorijų priskiriamoms užduotims atlikti:

 • užimti pareigybę, kurią biudžeto valdymo institucijos priskiria prie laikinųjų pareigybių,
 • laikinai užimti nuolatinę pareigybę (pareigūno etatą),
 • padėti asmenims, einantiems Sutartyje numatytas pareigas (Parlamento pirmininko, Pirmininko pavaduotojų, kvestorių), arba padėti Europos Parlamento frakcijoms.

Kaip tapti laikinuoju tarnautoju?

Informacija apie tam tikrų kategorijų laikinųjų tarnautojų atrankos procedūras skelbiama Europos Parlamento interneto svetainėje ir frakcijų interneto svetainėse.

Sutartininkai

Sutartininkai įdarbinami:

 • fizinio darbo ar pagalbinio administracinio darbo užduotims atlikti,
 • pakeisti pareigūnus arba laikinuosius tarnautojus, kurie einamuoju laiku negali atlikti savo pareigų.

Jus ketinama įdarbinti sutartininku.

Su Jumis susisiekė Europos Parlamento tarnyba ir nurodė, kad ketina Jums pasiūlyti sutartininko darbą.

Jūsų įdarbinimas vyks 3 etapais:

 • Jūs gausite ketinimo įdarbinti laišką, kuriame bus nurodyta procedūra, pagal kurią buvote atrinktas (CAST, COSCON arba frakcijos rengiama atrankos procedūra), ir Jūsų bus paprašyta per 10 darbo dienų mums atsiųsti įvairius dokumentus (teistumo (neteistumo) pažymą, diplomus, darbo patirtį patvirtinančias pažymas ir kt.). 
  Kai gausime Jūsų dokumentus, jie bus tikrinami. Bus vertinami Jūsų diplomai ir profesinė patirtis, ir tai leis nustatyti atitinkamą pareigų grupės, į kurią Jūs buvote atrinktas, lygį. Remiantis šiuo pareigų lygiu bus nustatytas Jūsų atlyginimas.
 • Tada Sutartininkų ir Parlamento narių akredituotų padėjėjų įdarbinimo skyrius atsiųs Jums pasiūlymą, kuriame bus nurodytos sutarties įsigaliojimo ir pabaigos datos, Jūsų darbo vieta, pareigų lygis ir nustatytas atlyginimas.
  Šiame laiške Jūsų bus prašoma susisiekti su Medicinos tarnyba (Briuselyje arba Liuksemburge), kad galėtumėte atlikti sveikatos patikrinimą, per kurį bus nustatyta, ar esate fiziškai tinkamas (-a) vykdyti savo pareigas.
 • Kai Sutartininkų ir Parlamento narių akredituotų padėjėjų įdarbinimo skyrius gaus Jūsų sveikatos pažymėjimą, jis parengs Jūsų sutartį. Sutartį pasirašysite tą dieną, kai pradėsite eiti pareigas.

(ketinimo įdarbinti laišką ir pasiūlymą) ir savo sutartį. Daugiau informacijos apie Jūsų įdarbinimą rasite šiam klausimui skirtoje DUK skiltyje.

Akredituoti Parlamento narių padėjėjai

Europos Parlamento nariai pasirenka ir įdarbina savo akredituotus padėjėjus remdamiesi abipusiu pasitikėjimu grindžiamais santykiais, kurie visų pirma gali būti sietini su politinėmis pažiūromis.

Jus ketinama įdarbinti akredituotu Parlamento nario padėjėju. (APA)

Būsimasis Jūsų Parlamento narys informavo Jus apie ketinimą Jums pasiūlyti akredituoto padėjėjo sutartį.

Jūsų įdarbinimas vyks penkiais etapais:

 • Būsimasis Jūsų Parlamento narys arba Parlamento narių grupė pateiks / pateikė įdarbinimo prašymą Finansų generaliniam direktoratui (FINS GD). Šis direktoratas jį įregistruos.
 • Iš pradžių Sutartininkų ir Parlamento narių akredituotų padėjėjų įdarbinimo skyrius Jums atsiųs nuorodą į programą PEOPLE, kurioje rasite darbo pasiūlymą. Jūs turite teisę jį priimti arba jį atmesti. Atkreipiame dėmesį tai, kad svarbu atidžiai perskaityti šį pasiūlymą, kuriame pateikiama daug naudingos informacijos. Tame pasiūlyme bus nurodyta, į kokios grupės ir kokio lygio pareigas Jus ketina įdarbinti Parlamento narys, taip pat šių pareigų bazinis atlyginimas, Jūsų sutarties įsigaliojimo ir pabaigos datos ir Jūsų darbo vieta.
 • Vėliau Jūs turėsite atsakyti į trumpą klausimyną, pateikiamą programoje PEOPLE.
 • Galiausiai turėsite į programą PEOPLE įkelti įvairius dokumentus, kurie nurodyti darbo pasiūlyme. Kai įkelsite reikiamus dokumentus ir išsiųsite visą savo bylą programoje PEOPLE, Sutartininkų ir Parlamento narių akredituotų padėjėjų įdarbinimo skyrius juos patikrins
 • Jei būsite pateikę visą reikiamą informaciją ir dokumentus, gausite e. laišką, kuriame Jūsų bus prašoma prisijungti prie programos PEOPLE ir susitarti su mūsų tarnybomis, kada galėtumėte atvykti pasirašyti sutarties. Jei ko nors trūks, e. paštu gausite prašymą į programą PEOPLE įkelti papildomą informaciją ar dokumentus. Patikrinus gautus dokumentus ir nustačius, kad jie tinkami, gausite pranešimą, kad galite susitarti su mūsų tarnybomis, kada galėtumėte atvykti pasirašyti sutarties. Visa pirmiau aprašyta įdarbinimo procedūra gali būti atlikta per 10 darbo dienų

Deleguotieji nacionaliniai ekspertai

Nacionalinius ekspertus į Europos Parlamentą komandiruoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių, kurios priklauso Europos ekonominei erdvei, ir ES šalių kandidačių arba trečiųjų šalių nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos arba valdžios institucijomis laikomos įstaigos.

Šie asmenys komandiruotės metu lieka įdarbinti savo darbovietėje, o darbdavys toliau moka jiems atlyginimą. Tačiau jiems numatomi dienpinigiai.

Norint tapti deleguotuoju nacionaliniu ekspertu būtina į valstybės narės nuolatinę atstovybę Europos Sąjungoje nusiųsti motyvacinį laišką kartu su gyvenimo aprašymu.

Laikinai įdarbinami darbuotojai

Laikinai įdarbinami darbuotojai gali būti priimami siekiant patenkinti laikinus poreikius Briuselyje ir Liuksemburge. Tokie darbuotojai įdarbinami pasitelkiant laikino įdarbinimo įmones pagal bendrąsias tarpinstitucines sutartis.

Contact: