Studijų vizitai 

Studijų vizitų tikslas – vyresniems nei 18 m. visų valstybių piliečiams sudaryti galimybę išsamiau tirti su Europos integracija susijusius konkrečius klausimus. Taip pat siūloma galimybė atlikti mokslinius tyrimus Europos Parlamento bibliotekoje ar istoriniame archyve.

Studijų vizitas trunka ne ilgiau kaip du mėnesius. Asmenys, dalyvavę studijų vizito programoje, stažavęsi ar dirbę Europos Parlamente, prašymą dėl studijų vizito gali pateikti tik praėjus šešiems mėnesiams. Kandidatai, jau dalyvavę studijų vizito programoje, prašymą dėl stažuotės gali pateikti tik praėjus šešiems mėnesiams.

Prašymai dėl studijų vizito turėtų būti pateikti adresu PERS-Studyvisit@ep.europa.eu  ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki numatomo vizito pradžios. Kartu būtina atsiųsti šiuos dokumentus:

 1. asmeninį pareiškimą. Jame turi būti pateikiama išsami informacija apie konkretų su Europos integracija susijusį klausimą, kurį kandidatas pageidautų tirti, būdus, kuriais jis norėtų pasinaudoti (susipažinimas su dokumentais institucijos bibliotekose ar archyvuose arba ryšiai su specialistais), ir konkrečias datas, kuriomis jis norėtų dalyvauti studijų vizito programoje. Be to, kandidatas turėtų tiksliai nurodyti, į kurį generalinį direktoratą ir į kurį direktoratą, skyrių ar tarnybą norėtų atvykti studijų vizito. Europos Parlamento generalinio sekretoriato organizacinę struktūrą galima rasti spustelėjus šią nuorodą: /the-secretary-general/en/organisation ;
 2. gyvenimo aprašymą (administraciniais tikslais jame būtina nurodyti pašto adresą);
 3. galiojančios tapatybės kortelės arba paso kopiją;
 4. teistumo (neteistumo) pažymą arba, gavus išankstinį kompetentingo subjekto sutikimą, švietimo įstaigos arba darbdavio rekomendaciją, kuria patvirtinamas deramas kandidato elgesys studijų ar darbo laikotarpiu per pastaruosius 12 mėnesių iki prašymo pateikimo dienos.

Patikrinus, ar atitinkami Europos Parlamento skyriai arba organai gali priimti studijų vizito dalyvius, dalyviai informuojami apie tai, ar jų prašymas buvo patenkintas.

Pagal galiojančias taisykles Europos Parlamentas nedengia išlaidų, kurias studijų vizito dalyviai gali patirti, nesvarbu, kokio pobūdžio jos būtų.

Contact: 

 • Europos Parlamentą - Studijų vizitai 
  Contact data:  
  • Address:

   Norėdami gauti papildomos informacijos arba užsiregistruoti studijų vizito, galite kreiptis į nurodytą biurą:

  • PERS-Studyvisit@ep.europa.eu