Stažuotės Europos Parlamente 

Europos Parlamente siūlomos dviejų tipų stažuotės: stažuotės Europos Parlamento sekretoriate (R. Schumano stažuotės) ir stažuotės Europos Parlamento narių biuruose.

Stažuotės Europos Parlamento sekretoriate: R. Schumano stažuotės

Apmokamas R. Schumano stažuotes galima atlikti vienoje iš oficialiųjų Europos Parlamento darbo vietų, t. y. Briuselyje, Liuksemburge arba Strasbūre. Jos gali būti siūlomos ir valstybėse narėse veikiančiuose ryšių biuruose.

Robert‘as Schumanas, kurio vardu pavadintos šios stažuotės, buvo vienas pagrindinių Europos integracijos projekto įkvėpėjų, o šis projektas jau daugiau nei 70 metų leidžia mums džiaugtis taika ir gerove Europoje. R. Schumanui pasiūlius, Prancūzija ir Vokietija sutelkė savo anglių ir plieno gamybą. Taip gimė Europos anglių ir plieno bendrija – pirmoji Europos bendrija, vėliau tapusi Europos Sąjunga.

Kodėl verta kreiptis?

R. Schumano stažuotė – tai galimybė pagilinti mokantis įgytas žinias ir sustiprinti savo profesinio mokymo įgūdžius. Jos metu galima iš arčiau stebėti, kaip dirba ES institucijos ir Europos Parlamentas – nepaprastai svarbus ES lygmens sprendimų priėmimo ir politinių diskusijų forumas.

R. Schumano stažuotės rengiamos įvairiausiose srityse: ES vidaus ir išorės politikos, finansų, teisės, daugiakalbystės, administravimo, infrastruktūros ir logistikos, komunikacijos ir IT.

Europos Parlamentas – darbdavys, skatinantis lygias galimybes. Raginame teikti paraiškas nepriklausomai nuo lyties, seksualinės orientacijos, kultūros, etninės kilmės ir religijos ar negalios. Atranką sėkmingai įveikusiems neįgaliems kandidatams pagal poreikį siūlomas apgyvendinimas optimaliomis sąlygomis.

Vykdydamas Parlamento įsipareigojimą atminti žurnalistus, kurie neteko gyvybės dirbdami savo darbą, Komunikacijos generalinis direktoratas siūlo R. Schumano stažuotes 2018 m. vasarį nužudytam slovakų tyrimų žurnalistui Jánui Kuciakui pagerbti.

Kas gali teikti paraiškas?

Paraiškas dėl R. Schumano stažuotės teikiantys asmenys turi:

 • būti ne jaunesni nei 18 metų amžiaus;
 • būti Europos Sąjungos valstybės narės arba narystės ES siekiančios šalies / šalies kandidatės piliečiai (nedidelis vietų skaičius gali būti siūlomas ir kitų šalių piliečiams);
 • būti įgiję universitetinių studijų diplomą;
 • puikiai mokėti vieną iš oficialiųjų ES kalbų ir labai gerai mokėti antrą (piliečiai iš ES nepriklausančių šalių turi labai gerai mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą);
 • pateikti galiojančią teistumo (neteistumo) pažymą;
 • būti daugiau nei du mėnesius iš eilės nedirbę arba nedalyvavę jokioje kitokioje stažuotėje ES institucijoje, įstaigoje ar agentūroje;
 • šešis mėnesius iki stažuotės pradžios nevykę pažintinio vizito į Europos Parlamento sekretoriatą.

Kaip teikiamos paraiškos?

Paraiškos teikiamos mūsų stažuočių paraiškų puslapyje.

 1. Kandidatai gali pasirinkti daugiausia tris stažuotes ir dėl jų pateikti paraiškas.
 2. Į trumpąjį sąrašą įtraukti kandidatai turės pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus savo tinkamumui įrodyti.
 3. Atrinktiems kandidatams e. paštu bus išsiųstas oficialus priėmimo laiškas.
 4. Schumano stažuočių trukmė yra penki mėnesiai.
 • Stažuotės laikotarpis nuo spalio 1 d. iki vasario 28 / 29 d.:
  • paraiškų priėmimo laikas – birželio 1–30 d.
 • Stažuotės laikotarpis nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d.:
  • paraiškų priėmimo laikas – lapkričio 1–30 d.

Spontaniškai teikiamos paraiškos nesvarstomos.

Ką dar reikėtų žinoti?

Išsamesnė informacija pateikiama šiais klausimais:

Kontaktiniai duomenys

Papildoma informacija apie R. Schumano stažuotes teikiama toliau nurodomais adresais.

Contact: 

Stažuotės Europos Parlamento narių biuruose

Europos Parlamento nariai, remdamiesi susitarimu su Europos Parlamentu, gali siūlyti atlikti apmokamas stažuotes savo biuruose Europos Parlamento patalpose Briuselyje (arba Strasbūre).

Kodėl verta kreiptis?

Stažuotė – tai galimybė pagilinti mokantis įgytas žinias ir sustiprinti savo profesinio mokymo įgūdžius. Jos metu geriau perprasite Europos Parlamento narių darbo metodus.

Stažuotės Parlamento narių biuruose gali būti susijusios su įvairiausiomis sritimis. Galimybę stažuotis siūlantis Parlamento narys skirs konkrečias užduotis, kurias reikės atlikti stažuotės metu.

Kas gali teikti paraiškas?

Parlamento nariai stažuotojus renkasi savo nuožiūra. Tačiau kandidatai turi atitikti šiuos kriterijus:

 • būti ne jaunesni nei 18 metų amžiaus (pateikus deramai pagrįstą prašymą, gali būti leista nukrypti nuo šios amžiaus ribos);
 • jie turi būti Europos Sąjungos valstybės narės arba narystės ES siekiančios šalies / šalies kandidatės piliečiai. Nežiūrint į tai, galimybę stažuotis Parlamento nariai gali siūlyti ir trečiųjų šalių piliečiams, jeigu pastarieji atitinka vizų reikalavimus;
 • jie turi būti gavę vidurinės mokyklos baigimo sertifikatą, t. y. dokumentą, kuris būtinas norint stoti į universitetą, baigę lygiaverčio lygmens aukštesniųjų ar techninių studijų kursą arba įgiję universitetinių studijų diplomą;
 • jie turi puikiai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų;
 • stažuotės laikotarpiu jie neturi būti susisaistę darbo sutartimi arba sutartiniais darbo santykiais;
 • anksčiau jie negali būti stažavęsi Parlamento nario biure ir dirbę Parlamento nario vietos ar akredituotu padėjėju.

Kaip teikiamos paraiškos?

Norint pateikti paraišką, reikia kreiptis tiesiai į Europos Parlamento narius.

Sprendimą dėl stažuotės trukmės, kuri gali tęstis nuo šešių savaičių iki penkių mėnesių iš eilės, priima stažuotę siūlantis Parlamento narys. Stažuotę galima pradėti bet kuriuo metų laiku.

Už visos dienos darbą, atliekamą stažuotės metu, stažuotojams skiriama mėnesinė 816–1 339 EUR dydžio stipendija.