European elections     
 

Eiropas vēlēšanas 

2019. gada 25. maijs 

Nākamās Eiropas vēlēšanas notiks 2019. gada 23.–26. martā, dodot visiem balsstiesīgajiem ES iedzīvotājiem iespēju izraudzīties savus pārstāvjus Eiropas Parlamentā. Piedalieties Eiropas nākotnes veidošanā un balsojiet!

Iepriekšējās Eiropas vēlēšanas 2014. gadā bija lielākās jebkad vienlaikus notikušās pārnacionālās vēlēšanas. Šoreiz izšķiras vēl daudz kas vairāk. Balsojot jūs palīdzat lemt par Eiropu, kādā dzīvosim turpmākajos gados.

 2019. gada Eiropas vēlēšanas tieši ietekmēs jūsu dzīvi. Tajās tiks lemts, kā Eiropa turpmākajos gados risinās jums aktuālos jautājumus: darbvietas, uzņēmējdarbība, drošība, migrācija un klimata pārmaiņas.

Eiropa pieder mums visiem, tāpēc arī šie lēmumi būtu jāpieņem mums visiem kopā. Tāpēc ir svarīgi, lai balsotu ne tikai jūs paši, bet arī jūsu ģimenes locekļi, draugi, kaimiņi un kolēģi. Ja balsos visi, ieguvējs būs ikviens.

Balsošana

Daži noteikumi, saskaņā ar kuriem norisinās vēlēšanas, ir vispārēji, bet daži aspekti, piemēram, iespēja balsot pa pastu vai atrodoties ārvalstīs, dažādās valstīs atšķiras.

Konkrēta informācija par kandidātiem un vēlēšanu iecirkņiem tiks pakāpeniski publiskota laika gaitā. Aktuālākā informācija būs pieejama jūsu valsts vēlēšanu iestādē.

Ja dzīvojat ES valstī, kas nav jūsu valstspiederības valsts, jums vajadzētu būt tiesīgam piedalīties Eiropas vēlēšanās savā izcelsmes valstī. Ja jūsu izcelsmes valsts atļauj balsot ārvalstīs, iespējams, varat balsot arī savā mītnes valstī. Lai noskaidrotu, vai tas ir iespējams, sazinieties ar savas izcelsmes valsts vēstniecību. Protams, balsot drīkst tikai vienreiz. Respektīvi — balsot varat vai nu izcelsmes valstī, vai mītnes valstī, nevis abās.

Mums ir jāmaina Eiropa un jāpadara tā efektīvāka, reaģējot uz iedzīvotāju bažām un balstoties uz mūsu līdzšinējiem sasniegumiem.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajāni.

     

Speriet vienu soli tālāk

Varat darīt ko vairāk kā tikai nobalsot — varat palīdzēt pārliecināt nobalsot un lemt par ES virzību arī citus.

Reģistrējieties un piedalieties demokrātiskas iekārtas darbības veicināšanā. 

     

Eiropas vēlēšanas

Uzziniet vairāk par Eiropas vēlēšanām un balsošanas kārtību  Jūsu valstī un ārzemēs

     

Informācija par vēlēšanām presei

Ja esat žurnālists un rakstāt par vēlēšanām, visu nepieciešamo atradīsiet mūsu informatīvajos materiālos presei .

     

Kāpēc būtu jābalso Eiropas gada vēlēšanās?

Eiropas Parlaments dažos pēdējos gados ir daudz paveicis, lai uzlabotu dažādus jūsu dzīves aspektus. Nākamajā sasaukumā šis darbs ir jāturpina. Izlasiet šo pārskatu  un iepazīstiniet ar jums svarīgākajiem tajā minētajiem apsvērumiem arī savus draugus.

Eiropas Savienība risina daudzus jautājumus —no tirdzniecības stimulēšanas līdz patērētāju aizsardzībai un pētniecības veicināšanas. Tā palīdz pārmainīt jūsu pilsētu un reģionu. Uzziniet, kādu labumu jums ir devusi Eiropas Savienība .

Kā EP deputāti pārstāv mani?

Eiropas vēlēšanās jūs izraugāties cilvēkus, kuriem uzticat pārstāvēt sevi Eiropas Parlamentā un aizstāvēt savas intereses Eiropas Savienībā. EP deputāti ne tikai izstrādā jaunus tiesību aktus un lemj par, bet arī balso par jauniem tirdzniecības nolīgumiem, kontrolē ES iestāžu darbu un jūsu samaksāto nodokļu izlietojumu, kā arī uzsāk izmeklēšanas par konkrētiem jautājumiem.

Izvērsti par Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Ik pēc pieciem gadiem ES pilsoņi izvēlas savus pārstāvjus Eiropas Parlamentā — tieši ievēlētā institūcijā, kas aizstāv viņu intereses ES lēmumu pieņemšanas procesā. Balsošanas norise ES dalībvalstīs ir atšķirīga, tomēr pastāv arī dažas kopīgas iezīmes. Šeit ir īsi aprakstīts, kā tiek ievēlēti Eiropas Parlamenta (EP) deputāti.

Cik EP deputātus ievēl no katras valsts?

Vietu sadalījums ir noteikts Eiropas Savienības līgumos. Tajā ir ņemts vērā katras valsts iedzīvotāju skaits, un mazākām valstīm ir piešķirts vairāk vietu, nekā tās saņemtu, ja vietu sadalījumā būtu stingri ievērotas iedzīvotāju skaita proporcijas. Pašlaik Parlamenta deputātu skaits svārstās no 6 deputātiem no Maltas, Luksemburgas un Kipras līdz 96 deputātiem no Vācijas.

Vēlēšanu sistēma

Noteikumos ir paredzēts, ka, ievēlot EP deputātus, ir jāievēro sava veida proporcionālā pārstāvība. Šī sistēma garantē, ka, ja kāda partija iegūst 20 % balsu, tad tā iegūst arī apmēram 20 % vietu, un tādējādi gan lielākām, gan mazākām partijām ir izredzes uz pārstāvību Eiropas Parlamentā.

Tomēr valstis var brīvi lemt par daudziem citiem svarīgiem balsošanas procedūras aspektiem. Piemēram, dažas valstis dala savu teritoriju reģionālajos vēlēšanu apgabalos, kamēr citām ir tikai viens vēlēšanu apgabals.

Balsošanas laiks

Dažādās ES valstīs ir dažādas balsošanas tradīcijas, un katra valsts var izvēlēties vēlēšanu norises dienu no četru dienu intervāla — no ceturtdienas (ierastā vēlēšanu diena Nīderlandē) līdz svētdienai (vēlēšanu diena vairākumā valstu).

Kas kandidē vēlēšanās?

Vēlēšanās sacenšas valstu politiskās partijas, bet, kad Parlamenta deputāti ir ievēlēti, daudzi cenšas kļūt par dalībniekiem starpvalstu politiskajās grupās. Daudzas valstu partijas ir saistītas ar Eiropas mēroga politiskajām grupām (plašāka informācija atrodama zemāk), tāpēc viens no svarīgākajiem jautājumiem vēlēšanu naktī ir par to, kuriem no šiem Eiropas grupējumiem būs lielāka ietekme lēmumu pieņemšanas procesā nākamā sasaukuma laikā.

Balsošana par Komisijas priekšsēdētāju

2014. gada vēlēšanās Eiropas galvenās politiskās partijas pirmoreiz izvirzīja savus kandidātus Eiropas Komisijas — ES izpildvaras iestādes  — priekšsēdētāja amatam. Eiropas Tautas partijas (kura vēlēšanās ieguva visvairāk balsu) kandidāts pēc jaunievēlētā Parlamenta vairākuma apstiprinājuma saņemšanas kļuva par Komisijas priekšsēdētāju.

Tādējādi, balsojot Eiropas vēlēšanās, iedzīvotāji ir piedalījušies lemšanā par amatpersonu, kas ir galvenā atbildīgā par ES mēroga politikas virzienu ierosināšanu un virzīšanu.

Paredzams, ka Eiropas politiskās partijas izvirzīs savus vadošos kandidātus arī 2019. gada vēlēšanās.

Eiropas politiskās partijas

Eiropas līmeņa politisko partiju veido valsts līmeņa politiskās partijas un privātpersonas, un tā ir pārstāvēta vairākās dalībvalstīs. Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedalās valsts līmeņa politiskās partijas, bet tās bieži ir saistītas ar Eiropas līmeņa politisko partiju un pēc vēlēšanām pievienojas Eiropas Parlamenta politiskajai grupai, kurā ir apvienojušās līdzīgi domājošas partijas no attiecīgā politiskā virziena.