Balvas 

Eiropas Parlaments nav tikai likumdevējs. Tas arī vēlas popularizēt labākos sasniegumus dažādās jomās. Ik gadu Parlaments piešķir četras balvas par izcilību cilvēktiesību, kino, jaunatnes projektu un Eiropas pilsonības jomā. Tā ir iespēja pievērst uzmanību cilvēkiem un organizācijām, kuri smagi strādā, lai padarītu mūsu pasauli mazliet labāku, kā arī iedrošināt citus sekot viņu piemēram.

 • Saharova balva par domas brīvību 

  Saharova balvu piešķir par īpašu ieguldījumu vienā no šādām jomām:

  • cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzība, jo īpaši tiesību uz vārda brīvību aizsardzība
  • minoritāšu tiesību aizsardzība
  • starptautisko tiesību ievērošana
  • demokrātijas attīstība un tiesiskuma principu īstenošana
     
     
  • Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva — visiem jaunajiem eiropiešiem, kuriem ir spēcīga motivācija 

   Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas mērķis ir veicināt Eiropas apziņas veidošanos jauniešu vidū un viņu līdzdalību Eiropas integrācijas projektos. Balvu piešķir jauniešu projektiem, kas sekmē saprašanos, veicina kopīgas eiropeiskās identitātes izjūtas veidošanos un sniedz praktiskus piemērus par eiropiešu kā vienas kopienas locekļu dzīvi.

   Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu kopīgi un ik gadu piešķir Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fonds. Balva par labāko projektu ir EUR 5000, par otro vietu — EUR 3000 un par trešo vietu — EUR 2000. Trim fināla laureātiem daļa no balvas ir Eiropas Parlamenta (Briselē vai Strasbūrā) apmeklējums. Turklāt izraudzītos visu 28 valstu projektu pārstāvjus uzaicina piedalīties četru dienu ceļojumā uz Āheni, Vācijā.

   Balvas par trim labākajiem projektiem pasniegs Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Āhenes pilsētas Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fonda pārstāvis.

     
     
  • Eiropas Pilsoņu balva — apbalvojums par izciliem sasniegumiem 

   Katru gadu Eiropas Parlaments piešķir Eiropas Pilsoņu balvu. Šī balva ir izveidota, lai apbalvotu par izciliem sasniegumiem šādās jomās.

   Tādu pilsoņu, grupu, apvienību vai organizāciju darbība vai darbības, kas ir apliecinājuši nozīmīgu apņēmību veicināt dalībvalstu pilsoņu savstarpējo sapratni un ciešāku iedzīvotāju integrāciju vai sekmēt pārrobežu vai transnacionālu sadarbību Eiropas Savienībā. Tā varētu būt arī darbība vai darbības, kuras veic pilsoņi, kas ilgstoši īsteno pārrobežu vai transnacionālu sadarbību kultūras jomā, stiprinot Eiropas garu. Priekšroku dod projektiem, kas saistīti ar aktuālo Eiropas gadu.

   Ikdienas darbība, ar kuru skaidri tiek apliecinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paustās vērtības.

   Tikai Eiropas Parlamenta deputāti ir tiesīgi izvirzīt kandidatūras — katrs deputāts vienu kandidatūru katru gadu.

     
     
  • LUX balva — kultūras un Eiropas identitātes atbalstam 

   Kopš 2007. gada pasniegtās Eiropas Parlamenta ikgadējās LUX balvas mērķis ir pievērst uzmanību filmām, kas nonāk Eiropas publisko diskusiju centrā. Kino kā plašu publiku aptverošs kultūras fenomens var būt lielisks veids, kā rosināt debates un pārdomas par Eiropu un tās nākotni. Kino ir populārs, tas piesaista dažādas paaudzes cilvēkus un kino apmeklējums nemaksā dārgi.