Balvas 

Eiropas Parlaments nav tikai likumdevējs. Tas arī vēlas popularizēt labākos sasniegumus dažādās jomās. Ik gadu Parlaments piešķir četras balvas par izcilību cilvēktiesību, kino, jaunatnes projektu un Eiropas pilsonības jomā. Tā ir iespēja pievērst uzmanību cilvēkiem un organizācijām, kuri smagi strādā, lai padarītu mūsu pasauli mazliet labāku, kā arī iedrošināt citus sekot viņu piemēram.

 • Eiropas Pilsoņu balva — apbalvojums par izciliem sasniegumiem. Pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 30. jūnijam 

  Katru gadu Eiropas Parlaments piešķir Eiropas Pilsoņu balvu. Šī balva atzinība par izciliem sasniegumiem šādās jomās:

  • projekti, kas veicina dalībvalstu pilsoņu savstarpējo sapratni un ciešāku integrāciju vai pārrobežu vai starptautisko sadarbību Eiropas Savienībā,
  • projekti, kuras veic pilsoņi, kas ilgstoši īsteno pārrobežu vai starptautisko sadarbību kultūras jomā, stiprinot Eiropas garu,
  • ar attiecīgo Eiropas gadu saistītie projekti, 
  • projekti, ar kuriem skaidri tiek apliecinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paustās vērtības.

  Uz Eiropas Pilsoņu balvu savu kandidatūru saistībā ar pašu īstenotajiem projektiem var izvirzīt iedzīvotāji, iedzīvotāju grupas, apvienības vai organizācijas. Ikviens var arī izvirzīt viena cita iedzīvotāja, grupas, apvienības vai organizācijas kandidatūru uz Eiropas Pilsoņu balvu.

  Eiropas Parlamenta deputāti ir tiesīgi izvirzīt kandidatūras — katrs deputāts vienu kandidatūru katru gadu.

  Ņemot vērā ārkārtējos apstākļus, Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietniece un balvas komitejas vadītāja Dita CHARANZOVÁ izlēma šogad pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz jūnija beigām.

  Papildus iepriekš minētajām tematiskajām jomām iedzīvotāji un organizācijas tiek aicināti izvirzīt projektus, kas ir saistīti ar cīņu pret koronavīrusu.

  Lai izvirzītu savu vai kāda cita kandidatūru, nospiediet šeit.

  Plašāka informācija pieejama:

    
 • Saharova balva par domas brīvību 

  Saharova balvu piešķir par īpašu ieguldījumu vienā no šādām jomām:

  • cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzība, jo īpaši tiesību uz vārda brīvību aizsardzība
  • minoritāšu tiesību aizsardzība
  • starptautisko tiesību ievērošana
  • demokrātijas attīstība un tiesiskuma principu īstenošana
     
  • Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva — visiem jaunajiem eiropiešiem, kuriem ir spēcīga motivācija 

   Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas mērķis ir veicināt Eiropas apziņas veidošanos jauniešu vidū un viņu līdzdalību Eiropas integrācijas projektos. Balvu piešķir jauniešu projektiem, kas sekmē saprašanos, veicina kopīgas eiropeiskās identitātes izjūtas veidošanos un sniedz praktiskus piemērus par eiropiešu kā vienas kopienas locekļu dzīvi.

   Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu kopīgi un ik gadu piešķir Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fonds. Balva par labāko projektu ir EUR 5000, par otro vietu — EUR 3000 un par trešo vietu — EUR 2000. Trim fināla laureātiem daļa no balvas ir Eiropas Parlamenta (Briselē vai Strasbūrā) apmeklējums. Turklāt izraudzītos visu 28 valstu projektu pārstāvjus uzaicina piedalīties četru dienu ceļojumā uz Āheni, Vācijā.

   Balvas par trim labākajiem projektiem pasniegs Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Āhenes pilsētas Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fonda pārstāvis.

     
  • LUX balva — kultūras un Eiropas identitātes atbalstam 

   Kopš 2007. gada pasniegtās Eiropas Parlamenta ikgadējās LUX balvas mērķis ir pievērst uzmanību filmām, kas nonāk Eiropas publisko diskusiju centrā. Kino kā plašu publiku aptverošs kultūras fenomens var būt lielisks veids, kā rosināt debates un pārdomas par Eiropu un tās nākotni. Kino ir populārs, tas piesaista dažādas paaudzes cilvēkus un kino apmeklējums nemaksā dārgi.