Pilsoņu uzziņas (Ask EP) 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Eiropas Parlamenta darbību, pilnvarām un organizatorisko struktūru, varat sazināties ar Pilsoņu uzziņu nodaļu (Ask EP), izmantojot zemāk redzamo veidlapu.

You ask, we answer

Varat iepazīties ar dažiem no jautājumiem, kurus iedzīvotāji uzskatījuši par svarīgiem un kurus tie nesen uzdevuši Eiropas Parlamentam, kā arī mūsu atbildes uz šiem jautājumiem.

 • Eiropas Parlamenta deputātu darbinieku nodarbināšanas nosacījumi 

  Deputāti var brīvi izvēlēties savus darbiniekus, tomēr tuvus radiniekus nodarbināt ir aizliegts. Darbinieku algošanai katram deputātam mēnesī ir pieejami apmēram 25 000 euro. Tomēr tas nenozīmē, ka Parlaments šo naudu vienkārši piešķir deputātiem. Parlaments nepastarpināti maksā algu deputātu darbiniekiem, nomaksājot visus nodokļus un sociālās apdrošināšanas iemaksas.

    
 • Eiropas Parlamenta deputātu amatu savienojamības pārbaude 

  Eiropas Parlaments regulāri saņem iedzīvotāju jautājumus par to, kā tas pārliecinās, vai ievēlētie deputāti neieņem amatus, kas nav savienojami ar Eiropas Parlamenta deputāta amatu. EP deputāta amats nav savienojams, piemēram, ar ES dalībvalsts parlamenta deputāta vai valdības locekļa, Eiropas Komisijas locekļa, Eiropas Savienības Tiesas, Revīzijas palātas vai Eiropas ombuda amatpersonas vai Eiropas Centrālās Bankas valdes locekļa amatu.

    
 • Kas ir Spitzenkandidaten jeb vadošie kandidāti? 

  Eiropas Parlaments regulāri saņem iedzīvotāju jautājumus par Eiropas Komisijas priekšsēdētāja ievēlēšanu un tā dēvēto “Spitzenkandidaten procesu”. Pirms 2019. gada Eiropas vēlēšanām septiņas  Eiropas politiskās partijas izvirzīja vienu vai pat vairākus vadošos kandidātus uz Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amatu.

    
 • Ko Eiropas Savienība dara klimata pārmaiņu jautājumā? 

  Līdz 2050. gadam sasniedzamais mazoglekļa ekonomikas mērķis, ko Eiropadome pieņēma 2009. gadā, paredz līdz 2050. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par 80-95 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. 2019. gada martā Eiropas Parlaments pieprasīja izvirzīt vērienīgāku mērķi, proti, līdz 2050. gadam panākt vispārēju siltumnīcefekta gāzu emisiju neto nulles līmeni.

    
 • Eiropas Parlamenta vēlēšanas: ārvalstīs dzīvojošu ES pilsoņu tiesības balsot 

  Eiropas Parlaments regulāri saņem jautājumus no ārvalstīs dzīvojošiem ES pilsoņiem par balsošanu  Eiropas vēlēšanās. Ārvalstīs dzīvojošiem ES pilsoņiem (neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo citā ES valstī vai ārpus ES) var būt tiesības ar zināmiem nosacījumiem balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās valstī, kuras pilsoņi viņi ir. Turklāt ES pilsoņiem, kas dzīvo ES valstī, kuras pilsonību viņi nav ieguvuši, ir tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās savā dzīvesvietas valstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi tiek piemēroti šīs valsts valstspiederīgajiem.

    
 • Ja vēlaties iepazīties ar pilnīgu informāciju savā oficiālajā ES valodā, lūdzam rakstīt Pilsoņu uzziņu nodaļai (Ask EP), izmantojot šo veidlapu .