EP vietējie biroji 

Eiropas Parlamentam ir biroji (EPB) ES valstu galvaspilsētās, kā arī nodaļas citās lielāko dalībvalstu pilsētās. Parlamentam ir arī birojs Vašingtonā sadarbībai ar ASV Kongresu.

Lai palīdzētu cilvēkiem labāk izprast Parlamenta darbu un apzināties savu lomu Eiropas politiskajos procesos, EPB īsteno dažādus pasākumus.

Biroji sadarbojas ar iedzīvotājiem, nozaru organizācijām un interešu grupām, uztur kontaktus ar plašsaziņas līdzekļiem unatbalsta Parlamenta deputātu aktivitātes dalībvalstīs.

 
Information offices in your language 
Other information offices 
 

Sadarbība ar iedzīvotājiem 

EPB iedzīvotājiem skaidro Parlamenta darbu.


To dara:

 • veidojot un stiprinot ieinteresēto iedzīvotāju tīklu;
 • rīkojot komunikācijas kampaņas, tostarp pasākumus un izstādes;
 • rosinot debates par Eiropas parlamentāro demokrātiju;
 • informējot par Eiropas Parlamenta lomu un atbildot uz informācijas pieprasījumiem.
 

Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem 

EPB plašsaziņas līdzekļus informē par ES diskusijām un lēmumiem. .


To dara:

 • palīdzot žurnālistiem viņu darbā un informējot tos par Eiropas mēroga jautājumu ietekmi;
 • rīkojot žurnālistu seminārus unatvieglinot ziņošanu par Parlamenta lēmumiem;
 • radot iespējas Eiropas Parlamenta deputātiem paust savu viedokli plašsaziņas līdzekļos;
 • atspēkojot baumas un dezinformāciju par Parlamenta darbu.
 

Sadarbība ar ieinteresētajām personām un informācijas izplatītājiem 

EPB sadarbojas arī ar valsts un vietējām iestādēm, skolām un augstskolām, nevalstiskajām organizācijām, , ideju laboratorijām un nozaru organizācijām un citām ieinteresētajām pusēm. Sadarbības mērķis ir informēt organizācijas par Parlamenta lēmumiem, kuri tās ietekmē


To dara:

 • rīkojot un atbalstot debates par Eiropas tiesību aktiem un deputātu likumdošanas darbu;
 • nodrošinot, ka ieinteresētās personas saņem sev būtiskāko informāciju;
 • sadarbojoties ar pedagogiem un akadēmiskajām organizācijām un nodrošinot izglītojošus līdzekļus;
 

Citi uzdevumi 

 • Sniegt atbalstu Parlamenta deputātu apmeklējumiem institucionālā nolūkā un oficiālām parlamentārajām delegācijām un misijām;
 • sadarboties ar Komisijas pārstāvniecībām un Europe Direct informācijas centriem.