Darba iespējas: Kā pieteikties? 

Pašreizējās vakances

Atkarībā no tā, kā darbinieki tiek atlasīti un kādi ir viņu amata pienākumi, Parlaments pieņem darbiniekus ar atšķirīgiem līguma nosacījumiem: ierēdņus, pagaidu darbiniekus, līgumdarbiniekus un reģistrētus deputātu palīgus. Turpiniet lasīt, ja vēlaties uzzināt vairāk!

Visas pašreiz Eiropas Parlamentā pieejamās karjeras iespējas varat atrast mūsu APPLY4EP platformā.

Varat arī mūs informēt par savu ieinteresētību strādāt Eiropas Parlamentā, iesniedzot individuālu pieteikumu APPLY4EP platformā.

Garantējam, ka šajā pieteikumā sniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2018/1725.

Turklāt Parlaments arī organizē divus piecus mēnešus ilgus stažēšanās periodus gadā.

Kā kļūt par Eiropas Parlamenta ierēdni?

Parlamenta pastāvīgais darbaspēks ir tā ierēdņi, kurus atlasa konkursos, kas notiek vienā no trim līmeņiem:

 • AD (jeb administratora) līmenis — Politikas, pētniecības, analītiskais un vadības līmeņa darbs visdažādākajās jomās;
 • AST (jeb asistenta) līmenis — Administratīvs un tehnisks darbs un citu atbalsta funkciju veikšana visdažādākajās jomās;
 • AST/SC (jeb “sekretāra/lietveža”) līmenis — Sekretāra un lietveža pienākumu pildīšana visdažādākajās jomās.

Konkursi visām ES iestādēm galvenokārt tiek organizēti kopīgi, un šo darbu veic Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO).

Paziņojumus par konkursiem regulāri publicē EPSO tīmekļa vietnes lapā “Pašreizējās procedūras”. Šajā lapā ir atrodama arī indikatīva informācija par gaidāmajām iespējām, kas vēl nav publicētas.

Dažkārt Eiropas Parlaments publicē paziņojumus par īpašām ierēdņu amata vietu atlases procedūrām tieši platformā APPLY4EP.

Kā kļūt par pagaidu darbinieku?

Pagaidu darbiniekus var pieņemt darbā, lai:

 • aizpildītu Parlamenta amata vietu, kas klasificēta kā pagaidu amata vieta;
 • uz laiku aizpildītu pastāvīgu (ierēdņa) amata vietu;
 • palīdzētu Parlamenta priekšsēdētājam, kādam no Parlamenta 14 priekšsēdētāja vietniekiem vai kādam no 5 kvestoriem.

Dažkārt Eiropas Parlaments publicē paziņojumus par īpašām pagaidu darbinieku atlases procedūrām tieši platformā APPLY4EP.

Pagaidu amata vietu vakances tiek izsludinātas arī EPSO tīmekļa vietnē.

Pagaidu darbiniekus pieņem arī politiskās grupas. Šādos gadījumos viņi tiek atlasīti saskaņā ar procedūrām, kas tiek publicētas katras politiskās grupas tīmekļa vietnē.

Kā kļūt par līgumdarbinieku?

Līgumdarbiniekus parasti pieņem darbā, lai aizstātu prombūtnē esošus ierēdņus un pagaidu darbiniekus vai uz ierobežotu laiku nodrošinātu atbalstu konkrētiem dienestiem.

Līgumdarbiniekus var pieņemt darbā dažādu uzdevumu veikšanai. Daži līgumdarbinieki tiek nodarbināti, lai atbalstītu organizatoriskās pārmaiņas pārejas periodā un nodrošinātu papildu spējas specializētās jomās, kurās ir nepieciešamas papildu prasmes. Citus līgumdarbiniekus var pieņemt darbā noteiktu manuālu vai administratīvu atbalsta uzdevumu veikšanai.

Līgumdarbiniekus var pieņemt darbā uzdevumu veikšanai četrās dažādās jomās:

 • Administratīvi, konsultatīvi, ar valodām saistīti un tamlīdzīgi tehniski uzdevumi;
 • Izpildes pienākumi, dokumentu sagatavošana, grāmatvedības un citi līdzīgi tehniski uzdevumi;
 • Lietvedības vai sekretariāta uzdevumi, biroja vadība un citi līdzvērtīgi uzdevumi;
 • Manuāli un administratīvi atbalsta dienesta uzdevumi.

Dažkārt Eiropas Parlaments publicē paziņojumus par īpašām līgumdarbinieku atlases procedūrām tieši platformā APPLY4EP.

Vairākumā gadījumu Parlaments pieņem darbā līgumdarbiniekus, izmantojot EPSO līgumdarbinieku atlases (CAST) datubāzi, tāpēc jums vispirms ir jāizveido EPSO konts. Ja jūsu profesionālais profils atbilst darbā pieņemšanas dienesta īpašajām vajadzībām, jūs var uzaicināt uz atlases pārbaudījumiem un pēc tam — uz interviju.

Aktuālais CAST profilu saraksts ir atrodams EPSO tīmekļa vietnē.

Kā kļūt par reģistrētu Parlamenta deputāta palīgu?

Reģistrētos Parlamenta deputātu palīgus (RDP) izvēlas EP deputāti. Papildus prasmēm, zināšanām un pieredzei šo darbinieku atlasē nozīme var būt arī tādam faktoram kā politiskā pārliecība. Parlamenta administrācija nodrošina līgumisko pamatu, bet neiesaistās RDP atlasē.

RDP amati tiek iedalīti 19 pakāpēs un divās funkciju grupās (I un II grupa).

 • RDP, kas tiek pieņemti darbā I funkciju grupā galvenokārt pilda administratīvā atbalsta un sekretāra pienākumus (1. līdz 13. pakāpe);
 • RDP, kas pieņemti darbā II funkciju grupā, galvenokārt veic redakcionālus un konsultatīvus pienākumus (7. līdz 19. pakāpe).

RDP strādā tiešā EP deputātu pakļautībā viņu birojos Briselē un Strasbūrā, palīdzot deputātiem veikt parlamentāro un politisko darbu un sniedzot administratīvu atbalstu. EP deputātu saraksts atrodams šeit.

Parlamenta cilvēkresursu dienesti nodrošina un pārvalda darba līgumus saskaņā ar nosacījumiem, kas piemērojami visiem deputātu palīgiem.