Mācību apmeklējumi 

Šo apmeklējumu mērķis ir sniegt visu tautību iedzīvotājiem, kas sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu, iespēju padziļināti apgūt ar Eiropas integrāciju saistītus jautājumus. Tiek piedāvāta arī iespēja veikt pētījumus Eiropas Parlamenta Bibliotēkā vai Vēstures arhīvā.

Mācību apmeklējuma garums nepārsniedz divus mēnešus. Ikvienam, kurš jau ir bijis mācību apmeklējumā, stažējies vai strādājis Eiropas Parlamentā, pirms pieteikuma iesniegšanas ir jānogaida sešus mēnešus. Tāpat arī kandidātam, kurš ir pabeidzis mācību apmeklējumu, jānogaida sešus mēnešus pirms pieteikšanās uz stažēšanos.

Pieteikumi mācību apmeklējumam ir jāiesniedz e-pasta adresē PERS-Studyvisit@ep.europa.eu  vismaz vienu mēnesi pirms paredzētās apmeklējuma sākuma dienas, nosūtot šādus dokumentus: 

  1. personisks paziņojums, kurā iekļauta sīka informācija par konkrēto tematu, kas saistīts ar Eiropas integrāciju, kuru kandidāts vēlas pētīt apmeklējuma laikā, informācija par resursiem, ko viņš vēlas izmantot (iepazīties ar dokumentiem iestādes bibliotēkās vai arhīvos vai sazināties ar specializētām amatpersonām), un konkrētus datumus, kuros viņš vēlas veikt mācību apmeklējumu; kandidātam jānorāda, kurā tieši ģenerāldirektorātā un direktorātā/nodaļā/dienestā viņš vēlētos veikt mācību apmeklējumu; ar Eiropas Parlamenta sekretariāta struktūrshēmu var iepazīties, izmantojot šādu saiti: /the-secretary-general/en/organisation 
  2. curriculum vitae (norādot pasta adresi administratīvā nolūkā);
  3. derīgas personas apliecības vai pases kopija;
  4. izziņa par sodāmību vai, ja saņemta kompetentās iestādes iepriekšēja piekrišana, izglītības iestādes vai darba devēja atsauces vēstule, kas apliecina viņa labu uzvedību attiecībā uz studiju vai nodarbinātības laiku, ko kandidāts veicis pēdējos divpadsmit mēnešos pirms pieteikuma iesniegšanas.

Pēc tam, kad būs pārbaudīts, vai attiecīgie Eiropas Parlamenta departamenti vai struktūras var uzņemt mācību apmeklētāju, viņš tiks informēts par to, vai viņa pieteikums ir bijis sekmīgs.

Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem Eiropas Parlaments nesedz nekādas ar mācību apmeklējumu saistītās izmaksas.

Contact: 

  • Eiropas Parlamentā - Mācību vizītes 
    Contact data: