Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) 

Als u meer wilt weten over de activiteiten, bevoegdheden en organisatie van het Europees Parlement, kunt u via onderstaand formulier contact opnemen met de afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP).

U vraagt, wij antwoorden

Hier vindt u een selectie van recente onderwerpen die de burgers die naar het Europees Parlement schrijven bijzonder aan het hart gaan, en onze antwoorden daarop.

 • Bepalingen betreffende het personeel van leden van het Europees Parlement 

  De leden kunnen zelf hun medewerkers kiezen, maar mogen geen naaste familieleden in dienst nemen. Om de kosten van de aanwerving van medewerkers te dekken, beschikken de leden over een maandelijks budget van ongeveer 25 000 euro. Het Parlement maakt dit bedrag echter niet zomaar over aan de leden, maar keert de salarissen rechtstreeks uit aan de medewerkers en betaalt de bijbehorende belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

    
 • Controle van de geloofsbrieven van nieuwe leden van het Europees Parlement 

  Het Europees Parlement ontvangt regelmatig vragen van burgers die willen weten hoe het Parlement erop toeziet dat verkozen leden geen functie bekleden die onverenigbaar is met lidmaatschap van het Europees Parlement. Onder onverenigbare ambten wordt onder meer verstaan het lidmaatschap van een parlement of regering van een EU-land, de Europese Commissie, het Hof van Justitie of de Rekenkamer. Leden mogen evenmin de functie van Europese Ombudsman bekleden of zitting hebben in de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank.

    
 • Wat zijn Spitzenkandidaten? 

  Het Europees Parlement ontvangt regelmatig vragen van burgers over de verkiezing van de voorzitter van de Europese Commissie en de zogenoemde Spitzenkandidaten- of lijsttrekkersprocedure. In de aanloop naar de Europese verkiezingen van 2019 hebben zeven Europese politieke partijen een of meerdere lijsttrekkers voorgedragen voor het voorzitterschap van de Europese Commissie.

    
 • Wat doet de Europese Unie om klimaatverandering tegen te gaan? 

  In het kader van een door de Europese Raad in 2009 aangenomen emissiereductiedoelstelling voor het jaar 2050 streeft de Unie ernaar de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. In maart 2019 riep het Europees Parlement op tot een ambitieuzere doelstelling, namelijk om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul terug te brengen.

    
 • Europese verkiezingen: stemrecht voor EU-burgers in het buitenland 

  Het Europees Parlement ontvangt regelmatig vragen van EU-burgers die in het buitenland wonen en willen weten hoe zij hun stem kunnen uitbrengen bij de Europese verkiezingen. EU-burgers die in het buitenland wonen (in een ander EU-land of buiten de EU), kunnen het recht hebben om te stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in het land waarvan ze de nationaliteit hebben. Daaraan zijn wel voorwaarden verbonden. Daarnaast kunnen EU-burgers die in een EU-lidstaat wonen waarvan ze de nationaliteit niet hebben, bij de verkiezingen voor het Europees Parlement stemmen in de lidstaat waar ze wonen, onder dezelfde voorwaarden als de staatsburgers van dat land.

    
 • Indien u de volledige tekst in uw officiële EU-taal wenst te ontvangen, neem dan contact op met de afdeling Informatieverzoeken (Ask EP) via dit formulier .