Werken bij het Parlement 

In de volgende secties leest u meer over stages bij, studiebezoeken aan en werken voor de Europese instellingen.

     

Personeel

Het Parlement heeft ca. 8 000 ambtenaren en andere personeelsleden uit heel Europa in dienst. Lees meer over de aanwervingsprocedures voor EU-ambtenaren en andere personeelsleden.

     

Stages

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de EU en hun kennis over de werking ervan willen verdiepen, biedt het Parlement stageplaatsen aan op verschillende gebieden. Lees meer over deze stages en over de procedure voor de aanvraag van een stageplaats.

     

Studiebezoeken

Een studiebezoek stelt u in staat om, voor de duur van maximaal een maand, onderzoek te doen naar EU-aangelegenheden. Meer weten?