Stages bij het Europees Parlement 

Het Europees Parlement biedt diverse mogelijkheden om stage te lopen bij zijn Secretariaat-generaal, teneinde een bijdrage te leveren aan de beroepsopleiding in Europa en inzicht te verschaffen in het functioneren van de instelling.

Schumanstages

Schumanstages zijn bedoeld om bij te dragen aan de Europese (beroeps)scholing van EU-burgers en om inzicht te verschaffen in de werkzaamheden van het Europees Parlement.

Als eerbetoon aan journalisten die tijdens de uitoefening van hun vak zijn omgekomen, organiseert het Europees Parlement een aantal Schuman-stages in het Directoraat voor de Media ter nagedachtenis aan Jan Kuciak, de Slowaakse onderzoeksjournalist die in februari 2018 werd vermoord.

De duur van deze stages is vijf maanden.

Gegadigden voor een Schumanstage:

  • moeten 18 jaar of ouder zijn;
  • moeten in het bezit zijn van een universitair diploma;
  • moeten voldoen aan de taalvoorwaarden;
  • moeten een geldige verklaring omtrent gedrag aanleveren;
  • mogen niet langer dan twee opeenvolgende maanden voor een EU-instelling of EU-orgaan gewerkt hebben;
  • mogen in de zes maanden voorafgaand aan de stage niet hebben deelgenomen aan een studiebezoek ("visiting junior or senior academia").

Data van de stages en uiterste data waarop sollicitaties geaccepteerd worden:

  • Sollicitatieperiode voor de stageperiode van 1 oktober t/m 28/29 februari: 1 juni – 30 juni
  • Sollicitatieperiode voor de stageperiode van 1 maart t/m 31 juli: 1 november – 30 november

Om te solliciteren voor een Schumanstage, ga naar onze hoofdpagina over stagemogelijkheden .

Gegadigden kunnen per periode voor maximaal 3 stages solliciteren.

Spontane sollicitaties of sollicitaties die na het verstrijken van de deadline worden ingediend, kunnen niet in behandeling worden genomen.

Elk jaar melden 21 000 personen zich aan voor een stage bij het Europees Parlement, waarvan 900 ook daadwerkelijk voor een stage worden uitgenodigd.

De aanwervings- en selectieprocedures waarborgen dat sollicitanten met een handicap niet worden benadeeld.

Contactgegevens

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres:

Contact: