Werken voor de EU – Waarom het Europees Parlement? 

Het Europees Parlement: kom bij ons werken in het hart van de EU!

We zijn een multinationale, meertalige en multiculturele organisatie waar mensen uit heel Europa werken. Bij het Europees Parlement bent u zeker van boeiende en gevarieerde carrièremogelijkheden in een unieke organisatie en werkomgeving in het hart van de EU.

Onze kerntaak is te zorgen voor de beste dienstverlening voor de leden van het Europees Parlement (EP-leden) en de burgers. Ons werk omvat ook steeds meer projectwerk en innovatie. Als dynamische organisatie blijven we zoeken naar nieuwe en betere manieren van werken.

Doorgaans gebruiken teams op de werkvloer één of twee hoofdtalen, maar het Parlement maakt er een erezaak van om bij zijn politieke activiteiten te werken op basis van meertaligheid. Daarom krijgen medewerkers de kans om andere EU-talen te leren.

Het personeel van het Parlement werkt in moderne gebouwen met de nodige infrastructuur om verschillende manieren van werken mogelijk te maken en met uitstekende voorzieningen voor het personeel, zoals sportcentra.

Onze taak: we werken voor de EU en een sterkere democratie

Als medewerkers van het Europees Parlement ondersteunen we de leden van het Europees Parlement (EP-leden) en creëren we mee de voorwaarden voor een veerkrachtige en doeltreffende Europese democratie.

Net als de EP-leden komen we uit alle lidstaten van de EU. De meesten van ons werken in een van de drie werklocaties van het Parlement, in Brussel, Luxemburg of Straatsburg. Sommigen van ons werken in de lidstaten, in een van de liaisonbureaus van het Parlement. In elke EU-lidstaat is zo’n bureau te vinden.

We streven naar de beste ondersteuning en dienstverlening voor de EP-leden door ons te focussen op resultaten, innovatie en klantentevredenheid.

Elke medewerker zet zich rechtstreeks of onrechtstreeks in voor de werkzaamheden van de EP-leden en zo ook voor de burgers van de EU, en dat op een bijzonder groot aantal gebieden.

Als u bij ons komt werken, komt u misschien terecht in een van de volgende teams:

 • Plenaire vergadering: Wij staan in voor de plenaire vergaderingen in Straatsburg en Brussel. Ons werk gaat van de organisatie van de debatten in de vergaderzaal tot het regelen van technische aspecten om het verloop van een vergadering in goede banen te leiden, onder meer in verband met de stemmingen over wetgeving, vertolking, geluidsapparatuur en webstreaming.
 • Parlementaire commissies: De EP-leden maken ook deel uit van parlementaire commissies die door te debatteren het standpunt van het Parlement bepalen over voorstellen voor wetgeving, het beleid en de begroting van de EU, waarna dit standpunt aan de plenaire vergadering wordt voorgelegd. Ons werk beslaat alle beleidsterreinen en bevoegdheden van de EU, zowel het interne beleid als de buitenlandse betrekkingen. We organiseren commissievergaderingen, ondersteunen
  EP-leden bij het opstellen van parlementaire verslagen, geven briefings en houden gedurende het hele wetgevingsproces contact met de andere EU-instellingen.
 • Onderzoek: Wij helpen de EP-leden op verzoek met hoogwaardig onderzoek op maat, zodat zij over alle nodige informatie beschikken om goed werk te leveren als wetgevers en beleidsmakers.
 • Juridisch: Wij bieden de EP-leden en het Parlement juridische analyses en juridisch advies van hoge kwaliteit over alle onderwerpen die onder de werkzaamheden van het Parlement vallen.
 • Communicatie: Wij communiceren in alle 24 officiële EU-talen, zodat iedereen in de EU goed kan volgen wat het Parlement doet. Onze medewerkers specialiseren zich in de pers, sociale media, audiovisuele media, conceptie en ontwerp en nog veel meer gespecialiseerde aspecten van communicatie.
 • Meertaligheid: Wij zorgen ervoor dat de EP-leden in alle 24 officiële
  EU-talen kunnen werken. Onze diensten omvatten vertolking, vertaling, juridisch-taalkundige controle en andere taaldiensten.
 • HR: Wij houden ons bezig met het personeel, meer bepaald met ontwikkeling, dienstverlening en welzijn. We helpen om voor elke baan op het juiste moment de geknipte persoon te vinden en zorgen voor een veilige, gezonde en inclusieve werkomgeving.
 • IT: Wij ontwerpen, ontwikkelen en leveren eersteklas IT-oplossingen voor het Parlement door middel van IT-projecten en het onderhouden en beveiligen van IT-systemen.
 • Gebouwen en logistiek: Wij leiden de bouwprojecten van het Parlement en zorgen voor het onderhoud van de gebouwen in alle werklocaties. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor logistiek, bijvoorbeeld vervoer.
 • Financiën: Wij beheren de begroting en de financiën van het Parlement en bieden administratieve ondersteuning aan de EP-leden.
 • Beveiliging: Wij waken over de veiligheid van de gebouwen en medewerkers van het Parlement.
 • Horizontale innovatie: Tot welke afdeling van de organisatie u ook behoort, er zijn altijd mogelijkheden om deel te nemen aan strategische projecten met collega’s uit andere diensten.

We bieden permanente vorming en persoonlijke ontwikkeling

Al onze medewerkers kunnen gebruikmaken van een uitgebreid opleidingsaanbod waardoor ze kunnen groeien op professioneel gebied.

Personeelsmobiliteit: Met uitzondering van een aantal medewerkers met een specifieke opleiding, zoals dokters, architecten of taalkundigen, worden ambtenaren van het Parlement ertoe aangespoord ten minste eens in de zeven jaar van baan te veranderen binnen het Parlement. Door regelmatig van werk te veranderen, kunnen medewerkers nieuwe aspecten van het parlementaire werk leren kennen, nieuwe vaardigheden ontwikkelen en nieuwe ervaring opdoen. Ook zorgt dit ervoor dat onze organisatie flexibel en wendbaar blijft.

Opleiding en ontwikkeling: We stimuleren en waarderen permanente vorming. We doen dit door middel van een uitgebreid aanbod van cursussen en ontwikkelingsprogramma’s. Ook sporen we medewerkers ertoe aan deel te nemen aan boeiende en uitdagende projecten en samen te werken met ervaren deskundigen, omdat dit concrete leerkansen oplevert die van onschatbare waarde zijn.

Loopbaanontwikkeling: In het Parlement stoelt loopbaanontwikkeling op een transparant promotiebeleid op basis van verdiensten. Medewerkers die bij ons in dienst zijn, worden gestimuleerd en gesteund om te groeien, bijvoorbeeld door zich te engageren voor nieuwe projecten, meer verantwoordelijkheid op zich te nemen of door te schuiven naar een leidinggevende functie.

“Verlof om redenen van persoonlijke aard”: Ambtenaren van het Parlement kunnen één of meerdere keren om een loopbaanonderbreking verzoeken (onbetaald, maar met het recht om terug te keren), bijvoorbeeld om opnieuw te gaan studeren, hun horizon te verruimen door te gaan reizen of een andere carrière buiten de EU-instellingen uit te proberen.

We bieden een inclusieve en diverse werkomgeving

Onze organisatie is inclusief en divers. We zijn ervan overtuigd dat onze kracht en ons succes voortkomen uit een positieve houding ten aanzien van onze verschillen.

Het Parlement is een vurig voorstander van inclusie en diversiteit. We streven er bewust naar om alle medewerkers, stagiairs en bezoekers het gevoel te geven welkom te zijn en gerespecteerd te worden in onze organisatie. Ook de leden van het Europees Parlement hechten hier bijzonder veel belang aan. We stimuleren een veilige en inclusieve werkomgeving die vrij is van elke vorm van discriminatie.

Het Parlement ondersteunt sollicitanten en medewerkers met een handicap. We garanderen gelijke kansen en zorgen voor redelijke aanpassingen voor collega’s die anders hun werk niet zouden kunnen doen.

Het Parlement is multinationaal en multicultureel. Onze medewerkers komen uit alle hoeken van de EU en werken samen aan een Europa dat verenigd is in verscheidenheid.

We bieden een flexibele en ondersteunende werkplek

Het Parlement beschikt over een reeks flexibele werkregelingen en voorzieningen om medewerkers en hun gezin te ondersteunen.

Telewerk: Om werk en gezin beter in evenwicht te kunnen houden, bieden we de mogelijkheid om gedurende een deel van de werktijd thuis te werken. Het Parlement zorgt voor moderne IT-programma’s en -apparatuur, aangevuld met een reeks faciliteiten voor videoconferenties.

Deeltijdwerk:  We bieden een gamma aan deeltijdregelingen aan die u kunt opnemen en aanpassen naargelang uw eigen behoeften en de behoeften van uw team.

Verschillende soorten verlof om gezinsredenen: Wij bieden:

 • moederschaps- en ouderschapsverlof, om voor uw kinderen te zorgen;
 • verlof om gezinsredenen, bijvoorbeeld om voor oudere familieleden te zorgen;
 • buitengewoon verlof, om voor zieke familieleden te zorgen.

Scholen en kinderopvang: We bieden kwaliteitsvolle opvangvoorzieningen voor jonge kinderen en toegang tot de Europese scholen. In een aantal van onze gebouwen zijn er ook afzonderlijke ruimtes om borstvoeding te geven en opvangzalen voor kinderen beschikbaar.

Steun voor expats: De meesten van onze medewerkers zijn expats. Daarom bieden we heel wat diensten aan om nieuwe medewerkers te ondersteunen bij de verhuizing naar een ander land en hen te helpen er een leven op te bouwen. We verstrekken informatie en zorgen voor administratieve ondersteuning bij de verhuizing, organiseren samen met de andere EU-instellingen beurzen voor nieuwkomers, en kunnen ook ondersteuning bieden voor een echtgenoot of geregistreerde partner die met u mee verhuist. Mogelijk hebt u ook recht op een ontheemdingstoelage, om u te helpen een leven buiten uw thuisland op te bouwen, en op een inrichtingsvergoeding, als u bent verhuisd vanuit een ander land om aan uw baan te beginnen.