European elections     
 

Wybory europejskie 

23-26 maja 2019 

Najbliższe wybory europejskie odbędą się 23–26 maja 2019 r. Wszyscy dorośli obywatele UE będą mogli wybrać swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Pomóż kształtować przyszłość Europy – zagłosuj!

Ostatnie wybory europejskie w 2014 r. były największymi w historii jednoczesnymi wyborami transnarodowymi. Obecnie stawka jeszcze wzrosła. Oddając głos, współdecydujesz o funkcjonowaniu Europy w najbliższych latach.

Wybory europejskie, które odbędą się w maju 2019 r., bezpośrednio wpłyną na Twoje życie. Przesądzą o tym, jakie działania podejmie Europa w nadchodzących latach w odniesieniu do ważnych dla Ciebie kwestii dotyczących zatrudnienia, biznesu, bezpieczeństwa, migracji i zmiany klimatu.

Ponieważ Europa należy do nas wszystkich, powinniśmy wszystkie te decyzje podejmować wspólnie. Dlatego ważny jest nie tylko Twój głos, lecz także głosy Twojej rodziny, przyjaciół, sąsiadów i znajomych. Kiedy wszyscy głosują, wszyscy wygrywają.

 

Głosowanie

Chociaż istnieją pewne wspólne zasady dotyczące wyborów, niektóre aspekty mogą różnić się w poszczególnych krajach, np. jeśli chodzi o głosowanie korespondencyjne czy głosowanie za granicą.

Szczegółowe informacje o kandydatach i adresy lokali wyborczych będą podawane w odpowiednim czasie. Najnowsze informacje można uzyskać w krajowych biurach wyborczych.

Jeżeli mieszkasz w innym państwie UE, możesz tam głosować na swojego kandydata na posła do PE. Jeżeli Twoje państwo pochodzenia pozwala na głosowanie za granicą, możesz skorzystać też z tej opcji. Aby dowiedzieć się, czy to możliwe, skontaktuj się ze swoją ambasadą. Oczywiście można głosować tylko raz. Możesz zatem głosować albo w państwie pochodzenia, albo w innym państwie, w którym mieszkasz – nie w obu.

Musimy zmienić Europę i uczynić ją bardziej skuteczną, podejmując działania w sprawach ważnych dla obywateli i bazując na dotychczasowych osiągnięciach

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani

     

Pójdź o krok dalej

Głosowanie to nie wszystko, co możesz zrobić. Możesz odegrać ważną rolę, przekonując więcej osób, by zagłosowały i wpłynęły na kierunek działania UE.

Zarejestruj się i weź udział w promowaniu demokracji .

     

Wybory europejskie

Dowiedz się jak przebiegają wybory europejskie i jak głosować  w Twoim kraju albo za granicą.

     

Nasz niezbędnik prasowy

Jeżeli jesteś dziennikarzem piszącym o wyborach, możesz znaleźć wszystkie potrzebne informacje w naszym niezbędniku prasowym .

     

Dlaczego warto głosować w wyborach europejskich?

W ciągu ostatnich kilku lat Parlament Europejski znacznie przyczynił się do poprawy różnych aspektów Twojego życia. W kolejnej kadencji trzeba kontynuować tę pracę. Zapoznaj się z tym przeglądem  i powiedz znajomym o tych powodach, które uważasz za najważniejsze.

UE angażuje się w wiele działań – od wspierania handlu po ochronę konsumentów i ułatwianie badań naukowych. Zmienia Twoje miasto i region. Dowiedz się, jakie korzyści przynosi Ci UE .

W jaki sposób posłowie do PE mnie reprezentują?

W wyborach europejskich wybieramy osoby, która mają nas reprezentować jako posłowie do PE i bronić naszych interesów w UE. Posłowie do PE nie tylko kształtują nowe przepisy i decydują o nich, lecz także głosują nad nowymi umowami handlowymi, kontrolują instytucje UE i sposób wydawania pieniędzy podatników, a także prowadzą działania wyjaśniające w konkretnych sprawach.

Wybory europejskie w szczegółach

Co pięć lat obywatele UE wybierają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego – instytucji, której skład jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich i która reprezentuje interesy obywateli w procesie decyzyjnym UE. Procedury dotyczące głosowania różnią się w poszczególnych państwach UE, jednak istnieją też pewne wspólne elementy. Poniżej przedstawiono w zarysie, w jaki sposób wybierani są posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Ilu posłów do PE pochodzi z poszczególnych państw?

Podział mandatów określono w traktatach europejskich. Uwzględnia on liczbę ludności poszczególnych państw, przy czym mniejsze państwa otrzymują więcej miejsc, niż wynikałoby to z podziału ściśle proporcjonalnego. Obecnie liczba posłów do PE wynosi od 6 w przypadku Malty, Luksemburga i Cypru do 96 w przypadku Niemiec.

System wyborczy

Zgodnie z przepisami w wyborach do PE należy stosować jakąś formę reprezentacji proporcjonalnej. System ten gwarantuje, że jeżeli partia zdobędzie 20% głosów, otrzyma też około 20% miejsc w Parlamencie, przez co zarówno większe, jak i mniejsze partie polityczne mają szansę na wysłanie swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

Państwa mogą swobodnie decydować o wielu innych ważnych aspektach procedury głosowania. Na przykład niektóre państwa dzielą swoje terytorium na regionalne okręgi wyborcze, podczas gdy inne mają tylko jeden okręg wyborczy.

Dni głosowania

Państwa UE mają odmienne tradycje wyborcze i każde z nich może ustalić konkretną datę wyborów przypadającą w okresie czterech dni, od czwartku (gdy zazwyczaj głosuje się w Holandii) do niedzieli (gdy wybory odbywają się w większości państw).

Kto startuje w wyborach?

W wyborach rywalizują krajowe partie polityczne, jednak większość wybranych posłów do PE decyduje się przyłączyć do ponadnarodowych grup politycznych. Większość partii krajowych należy do ogólnoeuropejskich partii politycznych (więcej informacji – zob. niżej), zatem jedną z wielkich niewiadomych podczas wieczoru wyborczego stanowi to, które z tych europejskich ugrupowań będzie miało większy wpływ w kolejnej kadencji.

Udział w obsadzaniu stanowiska przewodniczącego Komisji

W wyborach, które odbyły się w 2014 r., główne europejskie partie polityczne po raz pierwszy nominowały swoich kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej – organu wykonawczego UE. Stanowisko przewodniczącego Komisji objął kandydat Europejskiej Partii Ludowej, po uzyskaniu akceptacji większości w nowym Parlamencie.

Głosując w wyborach europejskich, obywatele współdecydowali zatem także o tym, kto będzie odpowiadać za proponowanie i realizację polityki UE.

Oczekuje się, że również w wyborach europejskich w 2019 r. europejskie partie polityczne zaproponują swoich czołowych kandydatów

Europejskie partie polityczne

W skład partii politycznej na szczeblu europejskim wchodzą partie krajowe oraz obywatele. Taka partia działa w kilku państwach członkowskich. W wyborach europejskich startują partie krajowe, jednak często są one powiązane z europejskimi partiami politycznymi i po wyborach przyłączają się do działających w Parlamencie Europejskim grup politycznych zrzeszających partie o podobnych poglądach, z tej samej rodziny politycznej.