Zapytania obywateli (Ask EP) 

W celu uzyskania dalszych informacji o działalności, uprawnieniach i organizacji Parlamentu Europejskiego można skontaktować się z Działem ds. Zapytań Obywateli, korzystając z poniższego formularza.

Ty pytasz, my odpowiadamy

Zamieszczono tu listę tematów stanowiących przedmiot szczególnego zainteresowania obywateli piszących do Parlamentu Europejskiego wraz z naszymi odpowiedziami.

 • Zasady zatrudniania pracowników przez posłów do Parlamentu Europejskiego 

  Posłowie mają swobodę wyboru swojego personelu, lecz nie mogą zatrudniać bliskich krewnych. Na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników posłowie mają do dyspozycji miesięczny budżet w wysokości około 25 000 EUR. Jednak Parlament nie przekazuje tak po prostu tej kwoty posłom. Parlament wypłaca bezpośrednio wynagrodzenie ich pracownikom oraz przekazuje należne podatki organom podatkowym, a składki organom zabezpieczenia społecznego.

    
 • Weryfikacja mandatów nowych posłów do Parlamentu Europejskiego 

  Parlament Europejski regularnie otrzymuje od obywateli zapytania o to, w jaki sposób upewnia się, że wybrani posłowie nie piastują stanowisk, które są niezgodne z mandatem posła do Parlamentu Europejskiego. Funkcje, których nie można łączyć z mandatem posła do PE, to: poseł do parlamentu narodowego, członek rządu państwa UE, członek Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości, Trybunału Obrachunkowego, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich oraz członek organu zarządczego Europejskiego Banku Centralnego.

    
 • Kim są czołowi kandydaci (Spitzenkandidaten)? 

  Parlament Europejski regularnie otrzymuje od obywateli zapytania o sposób wyboru przewodniczącego Komisji Europejskiej i o system czołowych kandydatów (zwanych z niemiecka Spitzenkandidaten). Przed wyborami europejskimi w 2019 r. siedem europejskich partii politycznych przedstawiło jednego lub kilku czołowych kandydatów na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

    
 • Co Unia Europejska robi w sprawie zmiany klimatu? 

  Celem redukcji emisji dwutlenku węgla do 2050 r. przyjętym przez Radę Europejską w 2009 r. jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 80–95% do 2050 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r. W marcu 2019 r. Parlament Europejski wezwał do przyjęcia ambitniejszego celu, jakim byłoby zredukowanie do 2050 r. emisji netto gazów cieplarnianych do zera.

    
 • Wybory europejskie: prawa wyborcze obywateli UE mieszkających za granicą 

  Parlament Europejski regularnie otrzymuje od obywateli UE mieszkających za granicą zapytania o to, jak głosować w wyborach europejskich. Obywatele UE mieszkający za granicą (w innym państwie UE lub poza UE) mogą być pod pewnymi warunkami uprawnieni do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie ich obywatelstwa. Ponadto obywatele UE mieszkający w państwie UE, którego nie są obywatelami, mają prawo do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim zamieszkania na takich samych warunkach jak obywatele tego państwa.

    
 • Aby otrzymać pełny tekst w wybranym języku urzędowym UE, prosimy zwrócić się o niego do Działu ds. Zapytań Obywateli (Ask EP), korzystając z tego formularza .