Staże w Parlamencie Europejskim 

Parlament oferuje kilka opcji odbycia stażu w Sekretariacie Generalnym w celu zapewnienia młodym ludziom możliwości odbycia szkolenia zawodowego i zdobycia wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i jego działalności.

Staże im. Roberta Schumana

Celem staży im. Roberta Schumana jest wsparcie edukacji europejskiej i kształcenia zawodowego obywateli UE oraz umożliwienie poznania specyfiki pracy w Parlamencie Europejskim.

W ramach przyjętego przez Parlament Europejski zobowiązania do uhonorowania dziennikarzy, którzy zginęli w trakcie wykonywania swojej pracy, Dyrekcja ds. Mediów (Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji) oferuje szereg staży Schumana dla uczczenia pamięci Jana Kuciaka, słowackiego dziennikarza śledczego, który został zamordowany w lutym 2018 roku.

Staż taki trwa pięć miesięcy.

O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które:

  • mają ukończone 18 lat;
  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • spełniają wymogi językowe;
  • przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE;
  • w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.

Terminy staży oraz terminy składania podań:

  • Staż w okresie 1 października – 28/29 lutego – termin składania podań: 1 czerwca – 30 czerwca
  • Staż w okresie 1 marca – 31 lipca – termin składania podań: 1 listopada – 30 listopada

Aby ubiegać się o staż im. Roberta Schumana, odwiedź stronę główną poświęconą stażom .

Kandydaci mogą ubiegać się o maksymalnie 3 staże w jednym okresie.

Podania złożone po terminie lub podania spontaniczne nie będą rozpatrywane.

Co roku o staż w Parlamencie Europejskim ubiega się 21 000 osób, z których wybranych zostaje 900.

Procedury rekrutacji i selekcji są odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji, napisz na adres:

Contact: