Protejarea drepturilor copilului
 

Bazându-se pe experiența dobândită de-a lungul anilor de biroul coordonatoarei, începând din 2018, aceasta promovează în mod activ drepturile copiilor în politicile și legislația UE. În strânsă colaborare cu deputații din PE, cu comisiile parlamentare competente și cu Intergrupul Parlamentului privind drepturile copiilor, biroul va monitoriza legislația UE și inițiativele fără caracter legislativ din Parlament, pentru a se asigura că drepturile copilului primesc toată atenția cuvenită.

Coordonatoarea este, de asemenea, un element central privind drepturile copiilor pentru instituțiile și organizațiile implicate în politica UE și drepturile copiilor, precum și pentru societatea civilă.

Parlamentul European ca promotor al drepturilor copiilor

Parlamentului European îi revine obligația de a se asigura că activitățile sale legislative și nelegislative respectă, susțin și protejează drepturile copilului și promovează viața copiilor atât în cadrul UE, cât și în relațiile sale cu restul lumii. Schimbarea denumirii funcției din „Mediator al Parlamentului European pentru răpirile de copii de către unul dintre părinți” în „coordonator pentru drepturile copiilor al Parlamentului European”, care este mai globală, și înființarea unui birou permanent în cadrul instituției indică angajamentul pe termen lung al Parlamentului privind recunoașterea și protecția drepturilor copiilor.

În cadrul instituției

Coordonatoarea colaborează îndeaproape cu ceilalți colegi ai săi deputați în Parlamentul European, precum și cu comisiile și cu Intergrupul privind drepturile copiilor pentru a face progrese semnificative în direcția promovării drepturilor copiilor. De asemenea, coordonatoarea susține dialogul și încurajează relațiile pentru ca Parlamentul să înregistreze progrese în activitatea sa în acest domeniu.

Părțile interesate din domeniul drepturilor copiilor

Coordonatoarea a creat o rețea consolidată în domeniul litigiilor familiale transfrontaliere și recunoaște că această rețea este esențială pentru succesul activității sale. Pe parcursul anului următor, ea va identifica principalele părți interesate și va încerca să stabilească legături cu organizații, organisme și experți din statele membre care să o informeze și să o îndrume în activitatea sa din cadrul mandatului privind drepturile copilului.

Dacă sunteți interesat de o eventuală colaborare, nu ezitați să contactați biroul nostru.

Cadrul juridic:

  • Articolul 3 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană stabilește obiectivul UE de a promova protecția drepturilor copilului.
  • Carta drepturilor fundamentale a UE garantează protecția drepturilor copilului de către instituțiile UE și de către statele membre ale UE atunci când acestea pun în aplicare legislația UE.

  • Convenția ONU cu privire la drepturile copilului din 1989 (CDC) este primul instrument universal cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic pentru soluționarea chestiunilor din domeniul drepturilor copilului. În prezent, există 193 de părți la convenție, inclusiv toate cele 28 de state membre ale UE. Convenția abordează drepturile civile, politice, sociale, economice și culturale ale copiilor. Ea prevede pentru comunitatea internațională principiile necesare pentru asigurarea faptului că politicile și programele puse în aplicare la nivel național respectă o abordare bazată pe drepturile copilului.

Contact: