Pandemia de COVID-19 și cazurile transfrontaliere de răpire a copilului de către unul dintre părinți
 

Din păcate, pandemia de COVID-19 afectează soluționarea litigiilor familiale transfrontaliere, inclusiv a cazurilor de răpire a copilului de către unul dintre părinți

Soluționarea la timp a procedurilor judiciare în care sunt implicați copii este crucială pentru a li se garanta acestora interesul superior și bunăstarea.
Instanțele și administrațiile naționale ar trebui să depună toate eforturile pentru a soluționa procedurile vizând răpiri ale copilului de către părinți.
Conferința de la Haga privind dreptul internațional privat a publicat un Set de instrumente pentru COVID-19 – o compilație de orientări și resurse aplicabile menită să îi ajute pe utilizatorii diverselor convenții de la Haga în această perioadă dificilă și după încheierea ei.
Setul de instrumente este împărțit în două categorii: protecția internațională a copilului și dreptul familiei și cooperarea juridică internațională, litigiile și soluționarea disputelor.

Influența pandemiei de COVID-19 asupra sistemelor juridice și judiciare din întreaga UE

Din cauza restricțiilor necesare impuse de guvernele din întreaga UE pentru a opri răspândirea COVID-19, familiile separate întâmpină dificultăți în a aplica acordurile privind accesul dispuse de instanțe sau obținute în urma unei medieri.
Pentru a consulta măsurile adoptate de guvernele statelor membre privind funcționarea sistemelor juridice și judiciare, a fost creat un site special ca parte a portalului european e-justiție, actualizat periodic.
Consiliul Europei a creat un instrument similar pe site-ul său, unde cetățenii pot consulta modificările introduse de fiecare țară în domeniul justiției.