Răpirea transfrontalieră a copiilor de către unul dintre părinți: cum putem ajuta
 

Dacă formați un cuplu internațional și hotărâți să vă despărțiți, este foarte probabil ca unul dintre dumneavoastră să dorească să „se întoarcă în țara sa” sau „să se mute”. Dacă aveți copii împreună, va trebui să obțineți consimțământul celuilalt părinte pentru a vă muta cu copilul în altă țară.

În lipsa acestui consimțământ, părintele care decide în mod unilateral să ia copilul va încălca drepturile privind încredințarea ale celuilalt părinte, ceea ce va genera o situație de „deplasare sau reținere ilicită” a copilului de la locul său obișnuit de reședință (reședința obișnuită). Acest act este considerat „răpire de copii de către unul dintre părinți” și poate constitui o încălcare a legii de către părintele în cauză.

Dacă partenerul dumneavoastră a luat copilul într-o altă țară, este foarte important să acționați rapid. Există anumite măsuri pe care trebuie să le luați. De exemplu, dacă copilul a fost luat într-un alt stat membru al UE sau într-o țară care este parte la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, ar trebui să contactați autoritatea centrală din țara dumneavoastră în vederea demarării procedurilor necesare pentru înapoierea copilului acasă.

Vă putem orienta cu privire la diferitele opțiuni posibile pentru soluționarea situației cât mai curând posibil. În aceste demersuri, vom fi imparțiali și neutri și vom respecta principiul interesului superior al copilului, având în vedere faptul că copilul dumneavoastră are dreptul la o relație și la contacte cu ambii săi părinți, cu excepția cazului în care acest lucru contravine intereselor sale.

Cum vă poate ajuta coordonatoarea din cadrul Parlamentului European?
 

Asistență pe parcursul desfășurării procedurilor complexe

În cazul unei răpiri internaționale a unui copil de către unul dintre părinți, există instrumente juridice atât internaționale, cât și europene pentru înapoierea rapidă a copilului la reședința sa obișnuită, atunci când instanțele au competența de a decide cu privire la încredințare.

Biroul coordonatoarei colaborează îndeaproape cu autoritățile centrale naționale, organizații de mediere familială transfrontalieră, avocați specializați în cazurile de răpire a copiilor, ONG-uri și alte părți interesate importante din Europa și din afara sa. Dacă este cazul, vă putem oferi informații despre măsurile disponibile pentru soluționarea situației. Având în vedere că asistența coordonatoarei nu constituie consiliere juridică, informațiile furnizate sunt, desigur, complementare și nu înlocuiesc consilierea juridică de specialitate oferită de avocații dumneavoastră.

Medierea ca alternativă la instanță în cazul litigiilor legate de răpirea copiilor și de drepturile de încredințare și de vizitare a copiilor

Vă putem explica cum funcționează medierea și vă vom încuraja să luați în considerare această opțiune, dacă este cazul.

În cazurile familiale foarte conflictuale, cum ar fi răpirea copiilor, medierea poate fi foarte eficientă, întrucât părinții sunt îndrumați de mediatori transfrontalieri imparțiali și cu experiență, familiarizați cu complexitatea acestor cazuri.

Medierea vă poate ajuta să comunicați cu fostul partener într-un cadru sigur și neutru cu privire la aspecte legate de copilul dumneavoastră și să găsiți o soluție voluntară, viabilă și centrată pe copil, care să fie acceptabilă pentru ambii părinți, dar mai ales în interesul superior al copilului dumneavoastră. Prin mediere, puteți evita și confruntările lungi și costisitoare în justiție.

Dacă doriți să aflați mai multe despre mediere, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail sau să ne contactați la biroul nostru pentru a discuta despre această posibilitate. Vă putem ajuta să contactați mediatori din țara dumneavoastră specializați în domeniul conflictelor familiale transfrontaliere și, în special, în cazurile de răpire a copiilor.

Importanța consilierii juridice profesionale

Procedurile de înapoiere a copilului sunt complexe și, prin urmare, vă recomandăm cu fermitate să solicitați consiliere din partea avocaților care au cunoștințe de specialitate și experiență în procedurile judiciare în materie de răpire a copiilor de către unul dintre părinți. De obicei, autoritățile centrale dispun de liste cu avocații care lucrează în acest domeniu. De asemenea, vă putem îndruma către rețele de avocați specializați în domeniul răpirii copiilor de către unul dintre părinți din statele membre ale UE.

În cazul în care copilul dumneavoastră răpit se află într-o țară în care Convenția de la Haga nu se aplică, vă putem oferi informații cu privire la mijloacele de intervenție locale.

 • Sarah-Cecilie FINKELSTEIN WATERS 

  "Dragi părinți,
  Răpirea, indiferent de circumstanțe, constituie o măsură drastică. În urma unui astfel de act, justificat sau nu, copilul simte că o parte din identitatea sa - 50 % din ADN-ul său, din originea sa și din familia sa - este respinsă, disprețuită sau compătimită. Acest mesaj poate fi devastator pentru copil. Consecințele unui astfel de act, precum ura față de sine, sentimentul de culpabilitate și confuzia, pot marca pentru totdeauna un copil și vor influența relația copilului cu el însuși și cu ceilalți. Vă rugăm să acționați în mod înțelept, cu mare prudență și precauție. Copilul dumneavoastră vă va mulțumi pe viitor.
  Cu cele mai bune sentimente,"

  Urmăriți povestea lui Sarah-Cecilie, care a fost răpită de tatăl ei când era mică: 
    

Cadrul juridic: răpirile internaționale de copii de către unul dintre părinți

Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii se aplică în 98 de state din toată lumea. Ea are ca scop asigurarea înapoierii imediate a copiilor care au fost deplasați sau reținuți în mod ilicit într-o țară și asigurarea respectării în ambele țări a drepturilor de încredințare și de vizitare.

Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului, Regulamentul „Bruxelles IIa”, se aplică în spațiul european de libertate, securitate și justiție. Astfel, cu excepția Danemarcei, normele europene sunt aplicabile în statele membre, pe lângă normele de la Haga.

Parlamentul European a publicat un studiu privind răpirea transfrontalieră a copiilor de către unul dintre părinți în Uniunea Europeană (2015).

De asemenea, Comisia Europeană are o pagină de internet pe tema răpirii copiilor de către unul dintre părinți.

Contact: