Întrebări adresate de cetățeni (Ask EP) 

Dacă doriți informații mai detaliate în legătură cu activitățile, competențele și organizarea Parlamentului European, puteți contacta Unitatea pentru întrebările adresate de cetățeni (Ask EP) utilizând formularul care poate fi accesat mai jos.

Dumneavoastră ne adresați întrebări, noi vă răspundem

Puteți consulta o selecție de subiecte recente de un interes deosebit pentru cetățenii care se adresează Parlamentului European în scris și răspunsurile noastre la aceste întrebări.

 • Dispoziții privind personalul deputaților în Parlamentul European 

  Deputații au libertatea de a-și aleagă propriul personal, deși nu pot angaja rude apropiate. Pentru a acoperi costurile cu personalul, deputații au la dispoziție un buget lunar de aproximativ 25 000 EUR. Totuși Parlamentul nu le dă, pur și simplu, deputaților aceste sume. Parlamentul plătește direct salariile angajaților deputaților și contribuțiile către autoritățile fiscale și autoritățile responsabile pentru securitatea socială relevante.

    
 • Verificarea prerogativelor deputaților în Parlamentul European 

  Parlamentul European primește periodic întrebări din partea cetățenilor cu privire la modul în care garantează că deputații aleși nu dețin nicio funcție incompatibilă cu mandatul de deputat în Parlamentul European. Incompatibilitatea include calitatea de membru al unui parlament național, membru al guvernului unei țări din UE sau membru al Comisiei Europene, Curții de Justiție, Curții de Conturi, Ombudsmanului European sau al Consiliului de administrație al Băncii Centrale Europene.

    
 • Ce sunt candidații cap de listă (Spitzenkandidaten)? 

  Parlamentul European primește periodic întrebări din partea cetățenilor cu privire la alegerea Președintelui Comisiei Europene și la procesul cunoscut sub numele de „Spitzenkandidaten” sau „candidații cap de listă”. În perspectiva alegerilor europene din 2019, șapte partide politice europene au ales unul sau mai mulți candidați cap de listă la președinția Comisiei Europene.

    
 • Ce face Uniunea Europeană cu privire la schimbările climatice? 

  Obiectivul pentru 2050 privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon, adoptat de Consiliul European în 2009, vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80 - 95 % față de nivelurile din 1990 până în 2050. În martie 2019, Parlamentul European a solicitat un obiectiv mai ambițios, și anume atingerea obiectivului emisiilor nete zero de gaze cu efect de seră până în 2050.

    
 • Alegerile europene: drepturile electorale ale cetățenilor UE care locuiesc în străinătate 

  Parlamentul European primește periodic întrebări din partea cetățenilor UE care locuiesc în străinătate cu privire la modul în care pot vota în alegerile europene. Cetățenii UE care locuiesc în străinătate (în altă țară din UE sau din afara UE) pot avea dreptul de a vota, în anumite condiții, la alegerile pentru Parlamentul European, deputații din țara de cetățenie. În plus, cetățenii UE care locuiesc într-o țară a UE în care nu sunt resortisanți au dreptul de a vota la alegerile pentru Parlamentul European pentru deputații din țara în care locuiesc, în aceleași condiții ca cetățenii țării respective.

    
 • Dacă doriți textul integral într-o anumită limbă oficială a UE, vă rugăm să adresați o cerere scrisă Unității pentru întrebările adresate de cetățeni (Ask EP) utilizând acest formular .