Protecția datelor cu caracter personal în Parlamentul European 

Pentru a-și îndeplini obligațiile față de cetățenii europeni, Parlamentul European trebuie uneori să cunoască anumite informații cu caracter personal, denumite în continuare „date cu caracter personal”.

 Parlamentul European prelucrează toate datele cu caracter personal pe care le colectează respectând pe deplin drepturile persoanelor în cauză, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare „regulamentul”.

Legislația 

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 21 noiembrie 2018 și a intrat în vigoare la 11 decembrie 2018.

Decizia Biroului Parlamentului European din 17 iunie 2019 privind norme de aplicare referitoare la Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE

Marea majoritate a paginilor acestui site pot fi consultate fără a fi necesară furnizarea de date cu caracter personal.

Sunteți invitat să introduceți date cu caracter personal doar pe anumite pagini, în cadrul unor solicitări sau servicii specifice.

De exemplu, pe pagina „ Unitatea pentru întrebările adresate de cetățeni (Ask EP) ” există un buton „Contact” care activează un formular online. În acest formular, vi se cere să indicați cel puțin numele de familie, prenumele, țara de reședință și adresa electronică (câmpuri obligatorii) și, eventual, sexul, adresa, vârsta, profesia și naționalitatea. Odată trimis, formularul este transmis prin poștă electronică serviciului competent, care va putea astfel să răspundă mai bine întrebărilor dumneavoastră.

Datele colectate sunt prelucrare doar în scopurile prevăzute și specificate în mod clar. Aveți drept de acces la datele cu caracter personal care vă privesc și dreptul de a rectifica aceste date în cazul în care ele se dovedesc a fi inexacte sau incomplete. Pentru orice întrebare referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, trebuie să vă adresați entității responsabile cu prelucrarea datelor, astfel cum este indicată în declarația specifică privind protecția datelor respective. De asemenea, aveți dreptul să introduceți în orice moment o cale de atac la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

În anumite cazuri, Parlamentul European are posibilitatea de a restricționa exercitarea unora dintre drepturile de care beneficiați, în calitate de persoană vizată, în legătură cu datele cu caracter personal care vă privesc. Vă rugăm să citiți prezentul Aviz privind restricțiile  pentru mai multe detalii.

 Acest site oferă uneori linkuri către site-uri de internet externe. Deoarece Parlamentul European nu exercită niciun control asupra acestora, vă recomandăm să vă informați cu privire la politica referitoare la respectarea vieții private practicate de aceste site-uri.

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului European

Responsabilul cu protecția datelor asigură aplicarea regulamentului.

Acest regulament vizează toate serviciile Parlamentului European care utilizează informații de identificare a persoanelor; serviciile respective sunt obligate să notifice responsabilul cu protecția datelor cu privire la orice operațiune referitoare la date cu caracter personal (colectare, consultare, transmitere, organizare etc.).

Aceste operațiuni sunt înregistrate într-un registru prevăzut în acest sens, care cuprinde o descriere detaliată a fiecărei prelucrări a datelor cu caracter personal efectuate de Parlamentul European.

Registrul activităților de prelucrare

Registrul activităților de prelucrare îi permite oricărei persoane să se informeze cu privire la prelucrările datelor cu caracter personal efectuate de Parlamentul European.

Registrul este destinat informării publicului și este liber accesibil pe internet.

Orice persoană interesată poate exercita drepturile recunoscute de regulament pe baza informațiilor conținute în acest registru.

Rezultatele obținute pentru fiecare prelucrare notificată sunt disponibile doar în limba în care notificarea a fost înregistrată în registru (engleză sau franceză).

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor este o autoritate independentă de supraveghere la nivel european.

Misiunea sa este să se asigure că instituțiile și organele europene respectă dreptul la viața privată și la protecția datelor atunci când elaborează noi politici sau atunci când prelucrează, în cadrul organizației lor, date cu caracter personal.

Contact: