Transparență 

Etică și transparență

Având în vedere că importanța și influența Parlamentului European sunt în creștere, în special datorită ultimului Tratat privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), este mai important decât oricând să se garanteze că Parlamentul reprezintă interesele cetățenilor europeni într-o manieră complet deschisă și transparentă.

Prin urmare, cetățenii europeni au dreptul de a urmări îndeaproape activitățile deputaților pe care i-au ales, asigurându-se că aceștia respectă principii stricte de conduită și că mențin relații echilibrate cu reprezentanții grupurilor de interese. Cetățenii sunt, de asemenea, îndreptățiți să aibă cele mai mari așteptări în ceea ce privește standardele de conduită și eficiență ale personalului Parlamentului. Nu în ultimul rând, cetățenilor trebuie să li se acorde dreptul de a accesa documentele instituțiilor europene în limitele corespunzătoare descrise în Regulamentul (CE) nr. 1049/2001.

În conformitate cu angajamentul Parlamentului de asigurare a transparenței, toate instrumentele de transparență prevăzute în continuare au drept obiectiv să le permită cetățenilor să supravegheze activitățile și, mai ales, lucrările legislative ale Parlamentului.

În scopul promovării unei bune guvernări şi asigurării participării societăţii civile, instituţiile,organele, oficiile şi agenţiile Uniunii acţionează respectând în cel mai înalt grad principiul transparenţei. (Articolul 15 din TFUE)

Instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii. (Articolul 11 din TUE)

Grupuri de interese 

Drepturi de acces pentru reprezentanţii grupurilor de interese

La 23 iunie 2011, Parlamentul European și Comisia Europeană au semnat un Acord interinstituțional privind stabilirea unui Registru de transparență comun Acordul a fost revizuit și un nou text este aplicabil din 1 ianuarie 2015.

Registrul comun sporește transparența facilitând accesul cetățenilor la informații privind persoane și organizații aflate în contact cu instituțiile UE. Acest sistem de ghișeu unic facilitează procedura de înregistrare pentru reprezentanții intereselor specifice. Registrul comun include registrele Parlamentului și Comisiei, care anterior erau separate.

Organizațiile și persoanele trebuie să aibă acces la Registru înainte de a solicita accesul la Parlamentul European. Cererea online este procesată în mod normal în 2-3 zile lucrătoare. Vi se poate acorda acces la Parlamentul European până la 12 luni și puteți reînnoi cererea de acces cu până la două luni înainte de data de expirare indicată.


Registrul de transparență comun conține informații care pot fi consultate cu ușurință în legătură cu organizațiile și persoanele care desfășoară activități independente care participă la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor Uniunii Europene, precum și date statistice referitoare la toate entitățile înregistrate, alături de o listă a persoanelor care dispun de autorizație de acces la Parlamentul European.

Date de contact

Reprezentanţii de interese

Reprezentanţii de interese pot fi organisme private, publice sau neguvernamentale. Acestea pot pune la dispoziția Parlamentului cunoştințe şi experiență specifice în numeroase domenii economice, sociale, de mediu şi ştiințifice. Totodată, pot exercita un rol determinant în dialogul deschis şi pluralist care stă la baza unui sistem democratic şi pot reprezenta o importantă sursă de informații pentru deputații europeni în îndeplinirea mandatului lor.

Tratatul privind Uniunea Europeană oferă un cadru de desfăşurare a relațiilor dintre instituțiile europene şi liderii politici europeni, pe de o parte, şi societatea civilă, cetățenii UE şi asociațiile reprezentative, pe de altă parte, şi le promovează.