Ocuparea forței de muncă 

Parlamentul European dispune de un număr total de 8 000 de funcționari și membri ai altor categorii de personal. Aceștia provin din toate cele 28 de state membre și lucrează în cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului (Luxemburg, Strasbourg, Bruxelles) și în birourile de legătură din statele membre.

Funcționarii

Funcția publică a Uniunii Europene este formată din funcționari care fac parte din trei grupe de funcții: administratori (AD), asistenți (AST) și secretari și angajați administrativi (AST/SC).

Toate dispozițiile care reglementează statutul funcției publice în Uniunea Europeană sunt definite înStatutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene .

Cum puteți deveni funcționar european?

Funcționarii sunt selectați prin concursuri generale organizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO). EPSO răspunde de selecția personalului pentru Parlament, dar și pentru toate celelalte instituții europene. Anunțurile de concurs sunt publicate în Jurnalul Oficial, precum și pe site-ul internet al EPSO.

Agenții temporari

Agenții temporari pot fi angajați pentru a îndeplini sarcini foarte variate care fac parte din una dintre categoriile de mai jos:

 • pentru a ocupa un post clasificat drept temporar de către autoritatea bugetară
 • pentru a ocupa un post permanent (funcționar) în mod temporar
 • pentru a asista o persoană care îndeplinește un mandat prevăzut de tratat (președinți, vicepreședinți, chestori) sau pentru a asista grupurile politice ale Parlamentului European.

Cum puteți deveni agent temporar?

Pentru unele din aceste categorii, procedurile de selecție sunt publicate pe site-ul EPSO, pe site-ul Parlamentului European și pe site-urile grupurilor politice.

Agenți contractuali

Agenții contractuali sunt recrutați pentru

 • a efectua activități manuale sau de sprijin administrativ;
 • a înlocui funcționari și agenți temporari care se află temporar în incapacitatea de a-și exercita atribuțiile care le revin.

Sunteți pe punctul de a fi recrutat în calitate de agent contractual

Tocmai ați fost contactat de către un serviciu al Parlamentului European, care v-a informat că intenționează să vă ofere un post de agent contractual.Recrutarea dumneavoastră se va desfășura în trei etape:

 • Veți primi o scrisoare de manifestare a interesului în care vi se va aminti modalitatea prin care ați fost selecționat (CAST, COSCON sau selecție de către un grup politic) și vi se va solicita să ne trimiteți, în termen de 10 zile lucrătoare, diverse documente (extras de cazier judiciar, diplome, experiență profesională etc.).
  După primire, documentele vor fi verificate. Diplomele și experiența profesională vor fi luate în calcul la atribuirea gradului corespunzător din cadrul grupei de funcții în care ați fost încadrat la momentul selecției. Pe baza gradului vi se va stabili salariul.
 • Unitatea de recrutare a agenților contractuali și a asistenților parlamentari acreditați vă va trimite apoi o ofertă care vă va informa cu privire la datele de începere și de încheiere ale contractului, la locul de muncă, la gradul în care ați fost încadrat și, prin urmare, la cuantumul salariului pe care urmează să îl primiți. În scrisoare vi se va cere să contactați Cabinetul medical (fie de la Bruxelles, fie de la Luxemburg), pentru a efectua vizita medicală care permite stabilirea faptului că sunteți apt fizic pentru postul în cauză.
 • După ce primește certificatul care confirmă că sunteți apt de muncă, Unitatea de recrutare a agenților contractuali și a asistenților parlamentari acreditați redactează contractul. Îl veți semna în ziua începerii activității.
 • Vă atragem atenția că este extrem de important să citiți cu atenție cele două scrisori menționate anterior (scrisoarea de manifestare a interesului și oferta), precum și contractul. 

Pentru mai multe informații privind recrutarea dumneavoastră, vă sfătuim să consultați Întrebările frecvente prevăzute în acest scop.

Asistenții parlamentari acreditați

Deputații Parlamentului European aleg și recrutează asistenții lor parlamentari acreditați în funcție de o relație bazată pe încredere reciprocă, care poate include, în special, afinitățile politice.

Sunteți pe punctul de a fi recrutat în calitate de asistent parlamentar acreditat (APA) 

Viitorul dumneavoastră deputat v-a informat că intenționează să vă ofere un contract de asistent parlamentar acreditat.

Recrutarea dumneavoastră se va desfășura în cinci etape:

 • Viitorul dumneavoastră deputat sau grup de deputați va depune/a depus o cerere de recrutare la DG FINS, care o va înregistra.
 • Într-o primă etapă, Unitatea de recrutare a agenților contractuali și a asistenților parlamentari acreditați vă va trimite un link către aplicația People, unde veți găsi o ofertă de muncă pe care o puteți accepta sau nu. Vă atragem atenția că este important să citiți cu atenție această ofertă, care conține numeroase informații utile. Oferta va specifica, printre altele, grupa de funcții și gradul în care deputatul dumneavoastră dorește să vă angajeze, precum și salariul de bază aferent, datele de începere și de încheiere a contractului dumneavoastră și locul de desfășurare a activității.
 • În a doua etapă, vi se va cere să completați un scurt chestionar în aplicația People.
 • În fine, veți putea anexa, prin intermediul aplicației People, diversele documente solicitate în ofertă. După ce ați încărcat documentele și ați validat trimiterea dosarului în aplicația People, acestea vor fi verificate de Unitatea de recrutare a agenților contractuali și a asistenților parlamentari acreditați.
 • Dacă dosarul dumneavoastră este complet, vi se va solicita, printr-un e-mail, să vă conectați la aplicația People și să stabiliți o întâlnire cu serviciile noastre pentru semnarea contractului. Dacă dosarul dumneavoastră este incomplet, veți primi, prin e-mail, o cerere de informații sau de documente suplimentare care trebuie încărcate în aplicația People. După primirea și verificarea acestora și în cazul în care sunt pertinente, vi se va trimite o notificare privind stabilirea unei întâlniri pentru semnarea contractului. Întreaga procedură de recrutare descrisă mai sus poate dura aproximativ zece zile lucrătoare.


Experți naționali detașați

Experții naționali sunt detașați pe lângă Parlamentul European de o administrație publică națională, regională sau locală, sau de un organism cu statut de administrație publică în statele membre, din statele membre AELS care fac parte din Spațiul Economic European, din țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană sau din țări terțe.

Aceștia rămân în serviciul angajatorului lor pe perioada detașării și continuă să fie remunerați de acest angajator. O indemnizație zilnică este totuși prevăzută.

O scrisoare de motivație, precum și un CV trebuie trimise la Reprezentanța permanentă a statului membru pe lângă Uniunea Europeană.

Agenți interimari

Agenții interimari pot fi angajați pentru a suplini o nevoie temporară de sprijin în Bruxelles și Luxemburg. Acești agenți interimari sunt recrutați de agenții de ocupare temporară a forței de muncă, prin intermediul contractelor-cadru interinstituționale.

Contact: 

Protecţia datelor cu caracter personal 

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este descrisă în fișele de mai jos.