European elections     
 

Európske voľby 

23. – 26. mája 2019 

Nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 23. – 26. mája 2019. Všetci dospelí občania Únie budú mať príležitosť vybrať si, kto ich bude zastupovať v Európskom parlamente. Pomôžte formovať budúcnosť Európy a choďte voliť!

Posledné európske voľby v roku 2014 boli najväčšími nadnárodnými voľbami v histórii, ktoré sa konali všade v tom istom termíne. Tentokrát však ide o viac. Svojím hlasom môžete prispieť k rozhodovaniu o tom, akú Európu budeme mať v nasledujúcich rokoch.

Európske voľby v máji 2019 budú mať priamy vplyv na váš život. Rozhodnú o tom, aké kroky Európa podnikne v nasledujúcich rokoch, aby riešila vaše obavy týkajúce sa práce, podnikania, bezpečnosti, migrácie a zmeny klímy.

Keďže Európa patrí nám všetkým, mali by sme všetky tieto rozhodnutia prijímať spoločne. Preto je dôležité nielen to, aby ste volili vy, ale aj vaša rodina, priatelia, susedia a kolegovia. Len vtedy, ak pôjde k hlasovacím urnám každý z nás, sa nám podarí dosiahnuť zmenu.

 

Ako voľby fungujú

Hoci existujú určité spoločné pravidlá týkajúce sa volieb, niektoré aspekty môžu byť v jednotlivých krajinách odlišné. Napríklad to, či je možné hlasovať poštou alebo zo zahraničia.

Postupne sa budú zverejňovať konkrétne podrobnosti, napríklad kto bude kandidovať a kde sa budú nachádzať miestne volebné miestnosti. Najaktuálnejšie informácie vám poskytne príslušný volebný orgán vašej krajiny.

Ak žijete v inom členskom štáte EÚ, mali by ste mať možnosť dať hlas svojmu poslancovi v tomto štáte. Ak krajina, z ktorej pochádzate, umožňuje voliť zo zahraničia, možno by ste mohli voliť aj takto. Ak chcete vedieť, či to je možné, informujte sa na veľvyslanectve svojej krajiny. Samozrejme, môžete hlasovať len raz. Takže môžete voliť buď v krajine, z ktorej pochádzate, alebo v krajine, v ktorej práve žijete, ale nie v obidvoch.

Musíme zmeniť Európu a zlepšiť to, ako reaguje na potreby občanov, a nadviazať pritom na dosiahnuté výsledky.

Predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani

     

Zájdite ešte ďalej

Okrem svojho hlasu môžete urobiť niečo naviac. Môžete tiež presvedčiť ostatných, aby išli voliť, a tak ovplyvniť to, akým smerom sa Únia bude uberať.

Zaregistrujte sa a prispejte k podpore demokracie .

     

európske voľby

prečítajte si základné informácie o európskych voľbách a ako môžete hlasovať  doma alebo v zahraničí.

     

Naše tlačové informácie

Ak ste novinár a informujete o voľbách, v našom balíku tlačových informácií  nájdete všetko, čo potrebujete.

     

Prečo by ste mali voliť v európskych voľbách?

Európsky parlament urobil v posledných rokoch veľa pre to, aby pomohol zlepšiť rôzne aspekty vášho života. V tejto práci nesmieme prestať ani v ďalšom volebnom období. Pozrite si tento zoznam  a povedzte svojim priateľom, ktoré dôvody sú podľa vás najdôležitejšie.

EÚ sa angažuje v mnohých otázkach – od oživenia obchodu po ochranu spotrebiteľov a podporovanie výskumu. Mení vaše mesto a región. Prečítajte si, čo všetko vám EÚ priniesla .

Ako ma poslanci Európskeho parlamentu zastupujú?

V európskych voľbách si vyberáte ľudí, ktorí vás majú zastupovať ako poslanci Európskeho parlamentu a obhajovať vaše záujmy v EÚ. Európski poslanci môžu nielen vytvárať nové právne predpisy a rozhodovať o nich, ale aj hlasovať o nových obchodných dohodách, kontrolovať inštitúcie EÚ a to, ako sa vynakladajú peniaze z vašich daní. Majú aj možnosť začať vyšetrovanie v konkrétnych veciach.

O voľbách do Európskeho parlamentu podrobne

Občania EÚ si každých päť rokov vyberajú svojich zástupcov v Európskom parlamente – priamo volenej inštitúcií, ktorá zastáva ich záujmy v rozhodovacom procese EÚ. Volebné postupy v rámci EÚ sa líšia, ale zároveň majú niektoré spoločné prvky. Tu je krátky prehľad toho, ako sa volia poslanci Európskeho parlamentu.

Koľko poslancov EP má každá krajina?

Prideľovanie kresiel je zakotvené v európskych zmluvách. Zohľadňuje sa pri ňom počet obyvateľov každej krajiny, pričom menšie krajiny dostávajú viac kresiel, než by mali dostať na základe čisto matematickej úmernosti. Počet poslancov EP sa v súčasnosti pohybuje od šiestich v prípade Malty, Luxemburska, Cypru a Estónska po 96 v prípade Nemecka.

Volebný systém

Podľa pravidiel by sa pri voľbách poslancov EP mala využívať určitá forma pomerného zastúpenia. Tento systém zabezpečuje, že ak strana dostane 20 % hlasov, zároveň získa asi 20 % kresiel. To znamená, že možnosť zvoliť si zástupcov v Európskom parlamente majú väčšie aj menšie politické strany.

Krajiny samy rozhodujú o mnohých ďalších dôležitých aspektoch volebného postupu. Niektoré napríklad rozdeľujú svoje územie na regionálne volebné obvody, kým iné majú jeden volebný obvod.

Dni volieb

Krajiny v EÚ majú rozličné volebné tradície a každá krajina si môže zvoliť konkrétny deň volieb v rámci štvordňového obdobia: od štvrtka (čo je deň, keď zvyčajne idú k volebným urnám občania Holandska) do nedele (keď sa volí vo väčšine krajín).

Kto kandiduje vo voľbách?

Na voľbách sa zúčastňujú vnútroštátne politické strany, ale po zvolení poslancov EP sa mnohé z nich rozhodnú, že sa stanú členom niektorej z nadnárodných politických skupín. Väčšina vnútroštátnych strán patrí k niektorej celoeurópskej politickej strane (viac informácií nájdete nižšie), takže jednou z hlavných otázok  volebného večera je, ktoré európske zoskupenie bude mať väčší vplyv v nasledujúcom volebnom období.

Zapojte sa do rozhodovania o tom, kto bude na čele Komisie

Hlavné európske politické strany vo voľbách v roku 2014 po prvý raz nominovali kandidátov na predsedu Európskej komisie, ktorá je výkonným orgánom EÚ. Funkciu predsedu Komisie nakoniec získal kandidát Európskej ľudovej strany, ktorá získala najviac hlasov. Predtým však musel získať súhlas väčšiny poslancov nového Parlamentu.

Občania tak svojimi hlasmi vo voľbách do Európskeho parlamentu mali možnosť vyjadriť sa nielen k tomu, kto bude zodpovedný za navrhovanie a riadenie politík EÚ.

Očakáva sa, že európske politické strany navrhnú svojich hlavných kandidátov aj vo voľbách v roku 2019.

Európske politické strany

Politické strany na európskej úrovni tvoria vnútroštátne strany aj jednotlivci a sú zastúpené v niekoľkých členských štátoch. O hlasy v európskych voľbách sa uchádzajú vnútroštátne strany, ale často patria k niektorej z európskych politických strán. Po voľbách vstupujú do politickej skupiny Európskeho parlamentu spolu s rovnako zmýšľajúcimi stranami zo svojej politickej rodiny.