Ceny 

Európsky parlament neprijíma len právne predpisy. Rád tiež podporuje dobré veci. Každoročne udeľuje štyri ceny s cieľom vyjadriť uznanie významným činom v oblasti ľudských práv, filmovej tvorby, projektov pre mladých a dobrého občianstva. Je to príležitosť pre vyzdvihnutie osôb a organizácií, ktoré ťažko pracujú s cieľom urobiť svet lepším a povzbudzujú ďalších k tomu, aby nasledovali ich príklad.

 • Cena európskeho občana – ocenenie za výnimočný prínos – termín na podanie prihlášok alebo nominácií predĺžený do 30. júna 

  Európsky parlament každý rok udeľuje Cenu európskeho občana. Je to ocenenie za výnimočný prínos v týchto oblastiach:

  • projekty podporujúce lepšie vzájomné porozumenie a užšiu integráciu medzi občanmi členských štátov alebo cezhraničnú či nadnárodnú spoluprácu v rámci Európskej únie,
  • projekty zahrňujúce dlhodobú cezhraničnú alebo nadnárodnú kultúrnu spoluprácu, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha,
  • projekty, ktoré súvisia s aktuálnym európskym rokom (ak je to možné), 
  • projekty, ktoré sú konkrétnym prejavom hodnôt zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

  O Cenu európskeho občana sa môžu uchádzať samotní občania, skupiny občanov, združenia alebo organizácie v súvislosti s projektmi, ktoré zrealizovali, alebo na ňu môžu nominovať iného občana, skupinu, združenie alebo organizáciu.

  Právo predkladať nominácie majú aj poslanci Európskeho parlamentu, pričom každý poslanec môže predložiť jednu nomináciu ročne.

  Vzhľadom na tohtoročnú mimoriadnu situáciu sa podpredsedníčka Európskeho parlamentu a kancelárka ceny Dita CHARANZOVÁ rozhodla predĺžiť lehotu na podávanie prihlášok/nominácií do konca júna.

  Okrem oblastí, ktoré sú uvedené vyššie, môžu občania a organizácie tentokrát nominovať aj projekty zamerané na boj proti koronavírusu.

  Ak sa chcete prihlásiť alebo niekoho nominovať, kliknite tu.

  Viac informácií poskytne:

    
 • Sacharovova cena za slobodu myslenia 

  Sacharovova cena sa udeľuje za osobitný prínos v jednej z nasledujúcich oblastí:

  • obhajoba ľudských práv a základných slobôd, najmä práva na slobodu prejavu,
  • ochrana práv menšín,
  • dodržiavanie medzinárodného práva,
  • rozvoj demokracie a uplatňovanie zásad právneho štátu.
     
  • Európska cena Karola Veľkého pre mládež – pre všetkých motivovaných mladých Európanov 

   Cieľom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež je podporovať rozvoj európskeho vedomia medzi mladými ľuďmi, ako aj ich podiel na projektoch európskej integrácie. Cena sa udeľuje projektom mladých ľudí, ktoré podporujú vzájomné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného vnímania európskej identity a ponúkajú praktické príklady spolužitia Európanov ako jedného spoločenstva.

   Cena za najlepší projekt, ktorú každoročne udeľuje Európsky parlament spolu s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene, je 5 000 EUR, druhá 3 000 EUR a tretia 2 000 EUR. Súčasťou ocenenia troch konečných laureátov je návšteva Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo v Štrasburgu). Zástupcovia všetkých 28 vybraných národných projektov sú pozvaní na štvordňový výlet do mesta Aachen v Nemecku.

   Ceny za tri najlepšie projekty odovzdá predseda Európskeho parlamentu a zástupca Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene.

     
  • Cena LUX - podpora kultúry a európskej identity 

   Od roku 2007 Európsky parlament udeľuje cenu LUX za filmy, ktorých témou sú základné otázky európskej verejnej diskusie. Parlament sa domnieva, že film ako masovokomunikačné kultúrne médium môže byť ideálnym prostriedkom na diskusiu a reflexiu o Európe a jej budúcnosti. Film je populárny, priťahuje rôzne generácie a je dostupný.