Ceny 

Európsky parlament neprijíma len právne predpisy. Rád tiež podporuje dobré veci. Každoročne udeľuje štyri ceny s cieľom vyjadriť uznanie významným činom v oblasti ľudských práv, filmovej tvorby, projektov pre mladých a dobrého občianstva. Je to príležitosť pre vyzdvihnutie osôb a organizácií, ktoré ťažko pracujú s cieľom urobiť svet lepším a povzbudzujú ďalších k tomu, aby nasledovali ich príklad.

 • Sacharovova cena za slobodu myslenia 

  Sacharovova cena sa udeľuje za osobitný prínos v jednej z nasledujúcich oblastí:

  • obhajoba ľudských práv a základných slobôd, najmä práva na slobodu prejavu,
  • ochrana práv menšín,
  • dodržiavanie medzinárodného práva,
  • rozvoj demokracie a uplatňovanie zásad právneho štátu.
     
     
  • Európska cena Karola Veľkého pre mládež – pre všetkých motivovaných mladých Európanov 

   Cieľom Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež je podporovať rozvoj európskeho vedomia medzi mladými ľuďmi, ako aj ich podiel na projektoch európskej integrácie. Cena sa udeľuje projektom mladých ľudí, ktoré podporujú vzájomné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného vnímania európskej identity a ponúkajú praktické príklady spolužitia Európanov ako jedného spoločenstva.

   Cena za najlepší projekt, ktorú každoročne udeľuje Európsky parlament spolu s Nadáciou medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene, je 5 000 EUR, druhá 3 000 EUR a tretia 2 000 EUR. Súčasťou ocenenia troch konečných laureátov je návšteva Európskeho parlamentu (v Bruseli alebo v Štrasburgu). Zástupcovia všetkých 28 vybraných národných projektov sú pozvaní na štvordňový výlet do mesta Aachen v Nemecku.

   Ceny za tri najlepšie projekty odovzdá predseda Európskeho parlamentu a zástupca Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene.

     
     
  • Cena európskeho občana – ocenenie za výnimočné úspechy 

   Európsky parlament každý rok udeľuje Cenu európskeho občana. Cena má byť ocenením za výnimočné výkony v týchto oblastiach:

   Činnosti alebo činy občanov, skupín, združení alebo organizácií, ktoré sa výnimočným spôsobom angažovali pri podpore lepšieho vzájomného porozumenia a užšej integrácie medzi občanmi členských štátov alebo cezhraničnej spolupráce alebo spolupráce medzi štátmi Európskej únie. Možno sem zahrnúť aj činnosti a činy občanov zapojených do dlhodobej cezhraničnej alebo medzištátnej kultúrnej spolupráce, ktorá prispieva k posilneniu európskeho ducha. Uprednostňujú sa projekty, ktoré súvisia s aktuálnym európskym rokom.

   Každodenné činnosti, ktoré sú konkrétnym prejavom hodnôt zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

   Právo predkladať nominácie majú len poslanci Európskeho parlamentu, pričom každý poslanec môže predložiť jednu nomináciu ročne.

     
     
  • Cena LUX - podpora kultúry a európskej identity 

   Od roku 2007 Európsky parlament udeľuje cenu LUX za filmy, ktorých témou sú základné otázky európskej verejnej diskusie. Parlament sa domnieva, že film ako masovokomunikačné kultúrne médium môže byť ideálnym prostriedkom na diskusiu a reflexiu o Európe a jej budúcnosti. Film je populárny, priťahuje rôzne generácie a je dostupný.