Žiadosti občanov o informácie (Ask EP) 

Viac informácií o činnosti, právomociach a organizácii Európskeho parlamentu vám poskytne oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP). Použite tentoformulár.

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na tejto stránke nájdete výber najnovších tém, ktoré majú osobitný význam pre občanov, ktorí sa písomne obracajú na Európsky parlament, a ich príslušné odpovede.

 • Pravidlá prijímania zamestnancov poslancami Európskeho parlamentu 

  Poslanci si môžu slobodne vybrať svojich zamestnancov, avšak nesmú zamestnávať blízkych príbuzných. Na náklady na zamestnancov majú k dispozícii mesačný rozpočet vo výške približne 25 000 EUR. Parlament však túto sumu nedáva priamo poslancom, ale sám vypláca ich zamestnancov a odvádza príspevky príslušným daňovým orgánom a orgánom sociálneho zabezpečenia.

    
 • Preskúmanie osvedčení o zvolení nových poslancov Európskeho parlamentu 

  Európsky parlament sa občania pravidelne pýtajú na to, ako zabezpečuje, aby volení poslanci nezastávali funkcie nezlučiteľné s mandátom poslanca Európskeho parlamentu. Poslanci Európskeho parlamentu totiž nesmú byť zároveň poslancami národných parlamentov, členmi vlád členských štátov, členmi Európskej komisie, Súdneho dvora alebo Dvora audítorov, európskym ombudsmanom a ani členmi správnej rady Európskej centrálnej banky.

    
 • Čo sú Spitzenkandidaten? 

  Občania sa pravidelne obracajú na Európsky parlament s otázkou o voľbe predsedu Európskej komisie a o postupe tzv. Spitzenkandidaten alebo hlavných kandidátov. Pred európskymi voľbami v roku 2019 navrhlo sedem európskych politických strán jedného alebo viacerých kandidátov na funkciu predsedu Európskej komisie.

    
 • Čo robí Európska únia v súvislosti so zmenou klímy? 

  Cieľ znížiť obsah uhlíka do roku 2050, ktorý prijala Európska rada v roku 2009, je zameraný na obmedzenie emisií skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 2050 v porovnaní s úrovňou z roku 1990. V marci 2019 vyzval Európsky parlament na ambicióznejší cieľ dosiahnuť do roku 2050 nulovú globálnu bilanciu emisií skleníkových plynov.

    
 • Európske voľby: volebné práva občanov EÚ žijúcich v zahraničí 

  Európsky parlament dostáva od občanov EÚ, ktorí žijú v zahraničí, pravidelne otázky o tom, ako hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu. Občania EÚ žijúci v zahraničí (či už v inom členskom štáte, alebo mimo Únie) majú za určitých podmienok právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu v krajine, ktorej sú štátnymi príslušníkmi. Okrem toho majú občania EÚ žijúci v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi, právo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu v tomto členskom štáte za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci daného členského štátu.

    
 • Ak máte záujem o celý text vo Vašom úradnom jazyku EÚ, vyplňte prosím tento formulár  a zašlite ho oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP).