Pracujte s nami 

V nasledujúcich častiach môžete nájsť informácie o tom, ako sa zamestnať v inštitúciách EÚ, ako sa prihlásiť na stáž alebo sa zúčastniť na študijnej návšteve,

     

Zamestnanosť

Parlamente zamestnáva približne 8 000 úradníkov a ďalších zamestnancov v celej Európe. Prečítajte si, ako sa stať úradníkom EÚ, alebo ako sa v EÚ zamestnať iným spôsobom.

     

Stáže

Parlament poskytuje možnosti stáží v rozličných oblastiach osobám, ktoré by si chceli prehĺbiť svoje znalosti o EÚ a o jej fungovaní. Získajte ďalšie podrobné informácie, ako aj informácie o tom, ako sa prihlásiť.

     

Študijné návštevy

Študijná návšteva poskytuje možnosť vykonávať výskum o otázkach týkajúcich sa EÚ v trvaní až jeden mesiac. Získajte o tom ďalšie informácie.