KAJ JE EUROBAROMETER? 

Evropske institucije že od leta 1973 naročajo redne javnomnenjske ankete Eurobarometer v vseh državah članicah EU.

Leta 2007 je Evropski parlament začel organizirati lasten niz anket Eurobarometer. Te pokrivajo široko paleto vprašanj in se osredotočajo na to, kako državljani dojemajo EU in kaj od nje pričakujejo ter na osrednje izzive, s katerimi se sooča Unija. Z anketami se podrobno meri mnenje državljanov o EU in Evropskem parlamentu, hkrati pa se pazljivo spremlja javno mnenje o evropskih volitvah. Ker gre za dolgoročen projekt, analiza rezultatov omogoča podroben vpogled v trende in razvoj javnega mnenja o evropskih vprašanjih, tako na nacionalni kot na socialno-demografski ravni.

EVROPSKE VOLITVE

Poseben niz anket Eurobarometer Parlamenta se izvaja v zvezi z evropskimi volitvami. Osredotoča se na stališča Evropejcev v času pred evropskimi volitvami in ocenjuje njihovo zanimanje za volitve ter njihova mnenja o evropskem projektu. Ta pomembni prispevek k boljšemu razumevanju volilnih navad evropskih državljanov dopolnjujejo analize, opravljene po evropskih volitvah.

PARLAMETER

Parlameter je vsakoletna anketa Eurobarometra, ki jo Evropski parlament naroča v vseh državah članicah od leta 2007. Z njo preučuje mnenje Evropejcev o Evropskem parlamentu. Z anketami meri javno podobo in vlogo Evropskega parlamenta ter kako dobro ga državljani poznajo. S Parlametrom se spremljajo tudi javno mnenje o članstvu v EU, občutek identitete državljanov, dojemanje evropskega in nacionalnega državljanstva, politične prednostne naloge ter vrednote.

POSEBNE ANKETE

Parlament z anketami Eurobarometra ocenjuje tudi javno mnenje o posebnih temah, pri čemer se osredotoča na posebne socialno-demografske skupine, kot so mladi Evropejci, ali na vprašanja, povezana z delom institucije, npr. enakost spolov ali socialna in gospodarska kriza. Nekatere objave v tej kategoriji so namenjene spremljanju velikih sprememb v evropskem javnem mnenju od leta 1973. S časovno premico je prikazano mnenje Evropejcev o EU v njenih najpomembnejših institucionalnih, političnih, gospodarskih in socialnih obdobjih.

INFORMACIJE ZA PLENARNO ZASEDANJE

Poslanci na vsakem plenarnem zasedanju prejmejo izbor nedavnih podatkov Eurobarometra o pomembnih temah zasedanja. Tako naj bi imeli na voljo najnovejše informacije, ki so pomembne za razpravo in ki jim bodo v korist pri političnih in komunikacijskih dejavnostih. V tem odseku so zbrane vse do zdaj objavljene izdaje biltena.

Our last publications  

leto: 
-
Vrsta:Informacije Za Plenarno Zasedanje  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

leto: 
-
Vrsta:Informacije Za Plenarno Zasedanje  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

leto: 
-
Vrsta:Informacije Za Plenarno Zasedanje  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

leto: 
-
Vrsta:Informacije Za Plenarno Zasedanje  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

leto: 
-
Vrsta:Informacije Za Plenarno Zasedanje  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

leto: 
-
Vrsta:Posebne Ankete  

Conducted in February 2020, the survey focusses on citizens’ engagement with Civil Society Organisations (CSOs) as well as their experiences with local public consultations.