Parlameter 2019: Mnenje državljanov po volitvah. Močnejši parlament, ki je pripravljen prisluhniti državljanom 

Nekaj mesecev po evropskih volitvah je jesenska raziskava Eurobarometra, Parlameter 2019, pokazala, da se je podpora državljanov članstvu v Evropski uniji ustalila na visoki ravni, saj skoraj šest od desetih Evropejcev še naprej podpira članstvo svoje države v EU.

Evropske volitve leta 2019 so tudi prispevale k večjemu zadovoljstvu z delovanjem demokracije v Evropski uniji, saj je z njo je zadovoljnih 52 % (+3 odstotne točke) Evropejcev.

Evropski državljani si zlasti želijo močnejši Evropski parlament, saj se je 58 % vprašanih izreklo za večji vpliv Parlamenta v prihodnje, kar je 7 odstotnih točk več kot spomladi 2019 in najboljši rezultat za to vprašanje od leta 2007.

Za večino Evropejcev so prednostno vprašanje postale podnebne spremembe. Čeprav se prednostne naloge po posameznih državah članicah razlikujejo, so podnebne spremembe v povprečju EU na prvem mestu pred bojem proti revščini, terorizmu in brezposelnosti. Kar zadeva evropske vrednote, jasna večina meni, da so človekove pravice po vsem svetu, svoboda govora in enakost spolov glavne temeljne vrednote, ki jih je treba ohraniti v Evropski uniji.

Parlameter 2019 podrobneje obravnava vprašanje varstva okolja. Po mnenju absolutne večine vprašanih so najpomembnejše okoljsko vprašanje danes podnebne spremembe, sledijo pa jim onesnaževanje zraka, onesnaženje morja, krčenje gozdov in vse večje količine odpadkov. Poleg tega skoraj šest od desetih Evropejcev meni, da protesti za podnebno ukrepanje, ki jih vodijo mladi, neposredno vplivajo na politiko na ravni EU in na domačo politiko.

Jesenska raziskava Parlamenta Eurobarometer pa prinaša tudi vpogled v to, kakšne informacije, povezane z EU, bi zanimale evropske državljane in na kakšen način si predstavljajo, da bi lahko bili bolj vključeni v oblikovanje politik EU. Skupno si tri četrtine Evropejcev (77 %) želi, da bi prejeli več informacij o dejavnostih evropskih institucij, zlasti o konkretnih posledicah zakonodaje EU na lokalni, regionalni in nacionalni ravni, ter o dejavnostih Evropskega parlamenta in njegovih poslancev.