Nagrade 

Sprejemanje zakonodaje ni edina dejavnost Evropskega parlamenta. Parlament rad tudi podpira, kar je dobro. Vsako leto tako podeli štiri nagrade v priznanje odličnosti na področju človekovih pravic, filma, mladinskih projektov in dobrega državljanstva. To je priložnost, da Parlament usmeri pozornost na tiste ljudi in organizacije, ki trdo delajo za to, da bi bil naš svet malce boljši, in ki spodbujajo druge, da se zgledujejo po njihovem vzoru.

 • Nagrada Saharova za svobodo misli 

  Nagrada Saharova se podeli za posebne dosežke na enem izmed naslednjih področij:

  • varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti pravice do svobodnega izražanja,
  • varstvo pravic manjšin,
  • spoštovanje mednarodnega prava,
  • razvoj demokracije in uveljavitev načela pravne države.
     
     
  • Evropska mladinska nagrada Karla Velikega – za vse zelo motivirane mlade Evropejce 

   Cilj evropske mladinske nagrade Karla Velikega je spodbujati mlade k razvoju evropske zavesti in sodelovanju pri projektih evropskega vključevanja. Nagrada se podeljuje za projekte mladih, ki spodbujajo razumevanje, krepijo razvoj skupnega občutka evropske identitete in ponazarjajo praktične primere Evropejcev, ki živijo kot ena skupnost.

   Nagrado skupaj podeljujeta Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna, pri čemer najboljši projekt prejme 5000 EUR, drugi najboljši 3000 EUR in tretji najboljši 2000 EUR. Trije dobitniki imajo tudi možnost obiskati Evropski parlament (v Bruslju ali Strasbourgu), predstavniki vseh 28 izbranih nacionalnih projektov pa prejmejo povabilo na štiridnevni izlet v nemški Aachen.

   Nagrade za tri najboljše projekte bosta podelila predsednik Evropskega parlamenta in predstavnik Fundacije za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna.

     
     
  • Nagrada Državljan Evrope – nagrada za izjemne dosežke 

   Evropski parlament vsako leto podeli nagrado Državljan Evrope. Ta nagrada se podeljuje za posebne dosežke na naslednjih področjih:

   dejavnosti ali dela državljanov, skupin, združenj ali organizacij, ki so izkazali izjemno zavezanost spodbujanju boljšega vzajemnega razumevanja in tesnejšega povezovanja med državljani držav članic ali omogočanju čezmejnega ali mednarodnega sodelovanja v Evropski uniji. To bi lahko zajemalo tudi dejavnosti ali dela državljanov, ki so dejavni v dolgoročnem, čezmejnem ali medkulturnem sodelovanju, s katerim prispevajo h krepitvi evropskega duha. Prednost se namenja projektom, povezanim z aktualnim evropskim letom.

   vsakodnevne dejavnosti, ki so konkreten izraz vrednot iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

   Kandidate lahko predlagajo le poslanci Evropskega parlamenta – vsak poslanec lahko vsako leto predloži po eno kandidaturo.

     
     
  • Nagrada LUX – podpora kulturi in evropski identiteti 

   Evropski parlament je leta 2007 začel podeljevati nagrado LUX, s katero enkrat letno usmeri pozornost na filme, ki zaobjamejo jedro aktualnih javnih razprav v EU. Parlament verjame, da je lahko film – kulturna pojavnost in množični medij – idealen način razpravljanja in razmišljanja o Evropi in njeni prihodnosti. Kino je priljubljen, privlači različne generacije in ni drag.