Dostop do dokumentov 

Člen 15 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da imajo državljani in prebivalci Evropske unije pravico dostopa do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.

Dostop do dokumentov: osrednji dejavnik preglednosti

Dostop do dokumentov je nujen sestavni del politike preglednosti, ki jo vodijo evropske inštitucije. Po Pogodbi gre za pravico, ki jo uživajo vsi evropski državljani in vsi prebivalci Evropske unije. To pravico ureja uredba (ES) št. 1049/2001.

Evropski parlament želi zagotoviti, da je njegovo delo dobro vidno. To je še toliko bolj pomembno, ker Evropski parlament dela predvsem v interesu evropskih državljanov, ki so ga neposredno izvolili.

Register dokumentov: pomoč pri iskanju

Za lažji dostop do dokumentov je Evropski parlament, kot določa uredba (ES) št. 1049/2001, vzpostavil elektronski register dokumentov. Zasnovan je kot pomoč pri iskanju, vsebuje pa reference dokumentov, ki jih je Evropski parlament pripravil ali prejel od leta 2001.

Neposredno dostopni dokumenti

Register omogoča neposreden dostop do večine dokumentov Evropskega parlamenta prek iskalnika. Ti dokumenti so neposredno dostopni v elektronski obliki.

Dokumenti, dosegljivi na zahtevo

Dokumenti, ki niso neposredno dostopni prek registra, se lahko posredujejo na zahtevo. Gre za dokumente, nastale pred letom 2001, in za omejeno število dokumentov, katerih dostop je morda omejen v skladu z izjemami v okviru pravic dostopa, navedenimi v členu 4 uredbe (ES) št. 1049/2001. Dostop ostaja brezplačen in zahteve, za katero se izpolni elektronski obrazec, ni potrebno posebej utemeljiti. Po obravnavi vaše zahteve vam bodo pristojne službe Evropskega parlamenta posredovale odgovor z obrazložitvijo v 15 delovnih dneh.