Poizvedbe državljanov (Ask EP) 

Če želite izvedeti več o dejavnostih, pristojnostih in organizaciji Evropskega parlamenta, se lahko prek spodaj dostopnega obrazca obrnete na Oddelek za poizvedbe državljanov.

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

Tukaj lahko najdete izbor nedavnih perečih tem, o katerih so državljani naslovili vprašanje na Evropski parlament, in naše odgovore.

 • Osebje poslancev Evropskega parlamenta 

  Poslanci lahko sami izberejo svoje osebje, ne smejo pa zaposliti bližnjih sorodnikov. Za kritje stroškov zaposlovanja imajo poslanci mesečno na voljo približno 25 000 EUR, vendar jim Parlament tega ne nakaže samodejno. Svoje zaposlene plača neposredno in poravna prispevke za ustrezne davčne organe in organe socialne varnosti.

    
    
 • Preverjanje veljavnosti mandatov novih poslancev Evropskega parlamenta 

  Državljani Evropski parlament redno sprašujejo, kako zagotavlja, da izvoljeni poslanci ne opravljajo nobene funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta. Med temi so funkcija poslanca nacionalnega parlamenta, člana vlade države članice EU ali člana Evropske komisije, Evropskega sodišča in Računskega sodišča, funkcija Evropskega varuha človekovih pravic ali funkcija v upravnem odboru Evropske centralne banke.

    
    
 • Kaj so vodilni kandidati? 

  Evropskemu parlamentu državljani redno zastavljajo vprašanja glede izvolitve predsednika Evropske komisije in postopka, znanega kot „Spitzenkandidaten“ ali „vodilni kandidati“. Pred evropskimi volitvami leta 2019 je sedem evropskih političnih strank predložilo enega ali več vodilnih kandidatov za predsednika Evropske komisije.

    
    
 • Kaj počne Evropska unija glede podnebnih sprememb? 

  Cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, ki ga je Evropski svet sprejel leta 2009, je do leta 2050 zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 80 do 95 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990. Evropski parlament je marca 2019 pozval k ambicioznejšemu cilju, in sicer da bi do leta 2050 po svetu dosegli ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov.

    
    
 • Evropske volitve: glasovalne pravice državljanov EU, ki živijo v tujini 

  Evropski parlament redno prejema vprašanja državljanov EU, ki živijo v tujini, kako glasovati na evropskih volitvah. Državljani Evropske unije, ki živijo v tujini (v drugi državi EU ali zunaj EU), lahko pod določenimi pogoji oddajo svoj glas na volitvah v Evropski parlament v državi, katere državljani so. Poleg tega imajo državljani EU, ki živijo v državi EU, katere državljanstva nimajo, pravico glasovati na volitvah v Evropski parlament v državi, kjer prebivajo, pod enakimi pogoji kot državljani te države.

    
    
 • Če želite dostop do celotnega besedila v vašem uradnem jeziku EU, izpolnite ta obrazec  in ga pošljite na Oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP).