Varstvo osebnih podatkov v Evropskem parlamentu 

Da bi Evropski parlament izpolnil svoje obveznosti do evropskih državljanov, mora včasih dostopati do osebnih informacij (v nadaljnjem besedilu: osebni podatki).

 Evropski parlament pri obdelavi vseh osebnih podatkov, ki jih zbere, popolnoma spoštuje pravice posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, v skladu z Uredbo (EU) št. 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov (v nadaljnjem besedilu: uredba).

Zakonodaja 

Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena 21. novembra 2018, veljati pa je začela 11. decembra 2018.

Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 17. junija 2019 o izvedbenih pravilih v zvezi z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES

Veliko večino strani tega spletnega mesta je mogoče obiskati, ne da bi se zahtevali kakršni koli osebni podatki.

Zgolj na nekaj straneh boste zaprošeni za vnos osebnih podatkov pri posebnih zahtevah ali storitvah.

Tako je na primer na strani „ Poizvedbe državljanov (Ask EP) “ izpisana povezava „Kontaktirajte nas“, s klikom na katero se odpre spletni obrazec. Na tem obrazcu ste zaprošeni, da vnesete vsaj (obvezna polja) svoj priimek, ime, državo prebivališča in elektronsko pošto ter v nekaterih primerih spol, naslov, starost, poklic in državljanstvo. Potem ko obrazec oddate, je ta po elektronski pošti poslan pristojni službi, da bi ta čim bolje obravnavala vašo poizvedbo.

Zbrani podatki se obdelujejo samo za predvidene in jasno opredeljene namene. Pravico imate, da dostopate do podatkov, ki se na vas nanašajo, in da te podatke popravite, če se izkaže, da niso pravilni ali popolni. Za kakršna koli vprašanja, ki se nanašajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, se obrnite na upravljavca podatkov, ki je naveden v izjavi o varstvu teh osebnih podatkov. Prav tako lahko kadar koli vložite pritožbo pri Evropskem nadzorniku za varstvo podatkov.

 Evropski parlament lahko v določenih primerih omeji vaše možnosti, da kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljate določene pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki. Za podrobnosti v zvezi s tem preberite to obvestilo o omejitvah .

Na tem spletnem mestu so včasih objavljene povezave do zunanjih spletnih mest. Ker Evropski parlament teh spletnih mest ne nadzoruje, preverite njihovo politiko glede spoštovanja zasebnosti.

Uradna oseba Evropskega parlamenta za varstvo podatkov

Uradna oseba za varstvo podatkov je pristojna za nadzor nad izvajanjem uredbe.

Ta uredba se nanaša na vse službe Evropskega parlamenta, ki uporabljajo informacije, ki opredeljujejo posameznike, te pa morajo uradno osebo za varstvo podatkov obvestiti o vsaki operaciji, ki se nanaša na osebne podatke (zbiranje, vpogled, prenos, organiziranje itn.).

Te operacije se zabeležijo v namenski evidenci, ki vsebuje podroben opis vsakršne obdelave osebnih podatkov, ki jo opravi Evropski parlament.

Evidenca dejavnosti obdelave

Evidenca dejavnosti obdelave vsakomur omogoča, da se seznani z obdelavo osebnih podatkov v Evropskem parlamentu.

Namenjena je obveščanju javnosti in je prosto dostopna na spletu.

Vsak posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko uveljavlja pravice, ki jih ta uredba priznava, na podlagi informacij iz te evidence.

Rezultati, pridobljeni z vsako obdelavo, na katero se nanaša obvestilo, so na voljo zgolj v jeziku vnosa obvestila v evidenco (v angleščini ali francoščini).

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je neodvisen evropski nadzorni organ.

Njegova naloga je zagotavljati, da evropske institucije in organi spoštujejo pravico do zasebnosti in varstva podatkov, kadar pripravljajo nove politike ali kadar v svoji organizaciji obdelujejo osebne podatke.

Contact: