Zaposlitev 

Evropski parlament skupno zaposluje okoli 8000 uradnikov in drugega osebja. Prihajajo iz vseh 28 držav članic in delajo v enem od treh krajev dela Evropskega parlamenta (Bruselj, Luxembourg in Strasbourg) ter v pisarnah za stike v državah članicah.

Uradniki

Javno službo Evropske unije sestavljajo uradniki v treh funkcionalnih skupinah: upravni uslužbenci (AD), strokovno-tehnični uslužbenci (AST) ter tajniki in referenti (AST/SC).

Vsi predpisi o javnih uslužbencih Evropske unije so opredeljeni v Kadrovskih predpisih za uradnike Evropske unije in Pogojih za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije.

Kako postati uradnik?

Izbiranje uradnikov poteka na splošnih natečajih, ki jih pripravlja Evropski urad za izbor osebja (EPSO). Naloga tega urada je izbrati osebje za Parlament, pa tudi druge evropske institucije. Razpisi natečajev so objavljeni v Uradnem listu ter na spletni strani urada EPSO.

Začasni uslužbenci

Začasne uslužbence je mogoče zaposliti za opravljanje zelo različnih nalog na teh področjih:

 • na delovnem mestu, ki ga je proračunski organ opredelil kot začasno;
 • na stalnem delovnem mestu (uradnika) za določen čas;
 • za pomoč osebi, ki opravlja funkcijo iz Pogodbe (predsednik, podpredsednik, kvestor), ali političnim skupinam Evropskega parlamenta.

Kako postati začasni uslužbenec?

Izbirni postopki za nekatera navedena področja so objavljeni na spletnih mestih urada EPSO, Evropskega parlamenta in političnih skupin.

Pogodbeni uslužbenci

Pogodbeni uslužbenci se zaposlijo za

 • opravljanje fizičnih ali upravnih nalog;
 • nadomeščanje uradnikov in začasnih uslužbencev, ki trenutno ne morejo opravljati dela.

Kmalu se boste zaposlili kot pogodbeni uslužbenec

Služba Evropskega parlamenta vas je nedavno obvestila, da vam namerava ponuditi delo pogodbenega uslužbenca.

Zaposlitev bo potekala v treh fazah:

 • Prejeli boste pismo o interesu, v katerem bo navedeno, kako ste bili izbrani (CAST, COSCON, izbrala vas je politična skupina) in katere dokumente nam boste morali poslati v desetih koledarskih dneh (izpisek iz kazenske evidence, diplome, poklicne izkušnje itd.). 
  Takoj ko bomo dokumente prejeli, jih bomo preverili. Na podlagi vaših diplom in poklicnih izkušenj vas bomo v okviru funkcionalne skupine, za katero ste bili izbrani, uvrstili v ustrezni razred, v skladu s katerim vam bomo določili plačo.
 • Oddelek za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev in akreditiranih parlamentarnih pomočnikov vam bo nato poslal ponudbo, v kateri vas bo obvestil o datumu začetka in izteka pogodbe, kraju dela, razredu, v katerega boste uvrščeni, in plači, ki jo boste v skladu s tem prejemali. 
  V pismu vas bo tudi pozval, naj se z zdravstveno službo (v Bruslju ali Luxembourgu) dogovorite za zdravniški pregled, na podlagi katerega bodo ugotovili, ali ste fizično sposobni za opravljanje tega dela.
 • Oddelek za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev in akreditiranih parlamentarnih pomočnikov vam bo potem, ko bo prejel potrdilo, da ste zdravstveno sposobni, pripravil pogodbo, ki jo boste podpisali ob nastopu dela.

Želeli bi vas opozoriti, da morate pismo o interesu in ponudbo ter pogodbo natančno prebrati. Dodatne informacije o zaposlitvi najdete pod pogosto zastavljenimi vprašanji na to temo.

Akreditirani parlamentarni pomočniki

Poslanci Evropskega parlamenta izberejo in zaposlijo svoje akreditirane parlamentarne pomočnike na podlagi vzajemnega zaupanja, kamor je lahko zajeta zlasti politična pripadnost.

Kmalu se boste zaposlili kot akreditirani parlamentarni pomočnik

Poslanec, pri katerem se boste zaposlili, vas je obvestil, da vam bo ponudil pogodbo akreditiranega parlamentarnega pomočnika.

Zaposlitev bo potekala v petih fazah:

 • Poslanec ali skupina poslancev bo/je vložila prošnjo za zaposlitev pri GD za finance, ki jo bo evidentiral.
 • Oddelek za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev in akreditiranih parlamentarnih pomočnikov vam bo poslal povezavo do aplikacije People, kjer boste našli ponudbo za zaposlitev, ki jo boste lahko sprejeli ali zavrnili. Opozarjamo vas, da morate ponudbo, v kateri je veliko koristnih informacij, pazljivo prebrati. V njej bodo zlasti navedeni funkcionalna skupina in razred, v katera vas poslanec želi uvrstiti, osnovna plača, ki je s tem povezana, datum začetka in izteka pogodbe ter kraj zaposlitve.
 • V aplikaciji People boste morali odgovoriti na kratek vprašalnik.
 • Prek aplikacije People boste lahko naložili dokumente, ki se zahtevajo v ponudbi. Ko boste dokumente naložili in v aplikaciji People potrdili, da ste jih poslali, jih bodo preverili na oddelku za zaposlovanje pogodbenih uslužbencev in akreditiranih parlamentarnih pomočnikov.
 • Če bo vaša dokumentacija popolna, vas bomo po elektronski pošti povabili, da se prek aplikacije People z našimi službami dogovorite za podpis pogodbe. Če bo vaša dokumentacija nepopolna, vas bomo po elektronski pošti zaprosili, da prek aplikacije People pošljete dodatne informacije ali dokumente. Ko jih bomo prejeli in preverili, da so ustrezni, vam bomo poslali sporočilo, da se dogovorite za podpis pogodbe. Opisani postopek zaposlitve traja do deset delovnih dni.


Napoteni nacionalni strokovnjaki

Nacionalne strokovnjake v Evropski parlament napoti nacionalna, regionalna ali lokalna javna uprava ali organizacija, ki se obravnava kot javni organ, v državah članicah Evropske unije, državah članicah Evropskega združenja za prosto trgovino, ki so del Evropskega gospodarskega prostora, državah kandidatkah ali tretjih državah.

Ti strokovnjaki v obdobju napotitve ostanejo zaposleni pri svojem delodajalcu, ki jih ta čas tudi plačuje. Poleg tega so predvidene tudi dnevnice.

Na stalno predstavništvo države članice pri Evropski uniji je treba poslati motivacijsko pismo in življenjepis.

Delavci

Delavci, zaposleni pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela

Za pokritje začasnih potreb v Bruslju in Luxembourgu je mogoče na podlagi medinstitucionalnih okvirnih pogodb najeti osebje prek agencij za zagotavljanje začasnega dela.

Contact: