Zaposlitvene možnosti: kako se prijaviti 

Prosta delovna mesta

Uslužbenci Parlamenta so zaposleni pod različnimi pogodbenimi pogoji, odvisno od tega, kako so izbrani in katero delo opravljajo: uradniki, začasni in pogodbeni uslužbenci ter akreditirani parlamentarni pomočniki. V nadaljevanju lahko preberete več o njih.

Na naši platformi APPLY4EP lahko najdete informacije o vseh prostih delovnih mestih v Evropskem parlamentu in se prijavite zanje.

Če vas zanima delo v Evropskem parlamentu, pa lahko na platformi APPLY4EP oddate tudi spontano prijavo.

In naj vas ne skrbi: pri obdelavi vaših osebnih podatkov bo spoštovana Uredba (EU) 2018/1725.

Parlament dvakrat na leto organizira tudi petmesečno prakso.

Kako lahko postanem uradnik Evropskega parlamenta?

Stalno osebje Parlamenta (t. i. uradniki) je izbrano prek natečajev, ki so organizirani na eni od naslednjih treh ravni:

 • raven AD (upravni uslužbenci): njihovo delo je povezano s politikami, raziskavami, analizami in upravljanjem na raznoraznih področjih;
 • raven AST (strokovno-tehnični uslužbenci): opravljajo administrativno, tehnično in drugo podporno delo na raznoraznih področjih;
 • raven AST/SC (tajniki in referenti): izvajajo tajniške in pisarniške naloge na raznoraznih področjih.

Natečaje za vse institucije EU skupaj v prvi vrsti organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO).

Obvestila o natečajih se redno objavljajo na spletišču urada EPSO na strani „V teku“. Na tej strani so na voljo tudi okvirne informacije o prihodnjih možnostih za zaposlitev, ki še niso objavljene.

Evropski parlament neposredno na svoji platformi APPLY4EP občasno objavi tudi posebne izbirne postopke za delovna mesta javnih uslužbencev.

Kako lahko postanem začasni uslužbenec?

Začasni uslužbenci se lahko zaposlijo za:

 • zapolnitev delovnega mesta v Parlamentu, ki je opredeljeno kot začasno;
 • začasno zapolnitev stalnega delovnega mesta (uradnika);
 • pomoč predsedniku Parlamenta, enemu od 14 podpredsednikov Parlamenta ali enemu od njegovih petih kvestorjev.

Evropski parlament na svoji platformi APPLY4EP občasno objavi posebne izbirne postopke za delovna mesta začasnih uslužbencev.

Začasna delovna mesta so objavljena tudi na spletišču urada EPSO.

Začasne uslužbence zaposlujejo tudi politične skupine Parlamenta, in sicer prek postopkov, objavljenih na spletišču posamezne politične skupine.

Kako lahko postanem pogodbeni uslužbenec?

Pogodbeni uslužbenci so običajno zaposleni za omejeno obdobje, da nadomestijo uradnike in začasne uslužbence ali izboljšajo operativne zmogljivosti nekaterih oddelkov.

Lahko se zaposlijo za opravljanje vrste različnih nalog: Nekateri so zaposleni, da v prehodnem obdobju pomagajo premostiti organizacijske spremembe in zagotavljajo dodatno zmogljivost na specializiranih področjih, na katerih so potrebne dodatne spretnosti. Lahko pa se zaposlijo tudi, da opravljajo določene ročne ali upravne podporne naloge.

Pogodbeni uslužbenci so lahko zaposleni za opravljanje nalog na štirih različnih področjih:

 • upravne, svetovalne, jezikovne in druge enakovredne tehnične naloge;
 • izvršilne naloge, priprava dokumentov, računovodske in druge enakovredne tehnične naloge;
 • pisarniške in tajniške naloge, vodenje pisarne in druge enakovredne naloge;
 • ročne in upravne podporne storitve.

Evropski parlament na svoji platformi APPLY4EP občasno objavi posebne izbirne postopke za delovna mesta pogodbenih uslužbencev.

Parlament v večini primerov zaposluje pogodbene uslužbence prek podatkovne zbirke za izbor pogodbenih uslužbencev (CAST) urada EPSO, zato morate najprej ustvariti račun EPSO. Če vaš poklicni profil ustreza določenim potrebam oddelka, ki zaposluje, utegnete biti povabljeni na opravljanje izbirnih testov in nato na razgovor.

Seznam prostih delovnih mest za pogodbene uslužbence (CAST) je na voljo na spletišču urada EPSO.

Kako lahko postanem akreditirani parlamentarni pomočnik?

Poslanci Evropskega parlamenta izberejo svoje akreditirane parlamentarne pomočnike. Poleg spretnosti, znanja in izkušenj je lahko odločilen dejavnik pri izbiri tudi politična pripadnost. Uprava Parlamenta zagotavlja pogodbeni okvir, a ne sodeluje pri izboru akreditiranih parlamentarnih pomočnikov.

Obstaja 19 razredov akreditiranih parlamentarnih pomočnikov in dve „funkcionalni skupini“ (I in II).

 • Akreditirani parlamentarni pomočniki, zaposleni v funkcionalni skupini I, večinoma opravljajo upravne podporne in tajniške naloge (razredi 1 do 13).
 • Akreditirani parlamentarni pomočniki, zaposleni v funkcionalni skupini II, večinoma opravljajo naloge, povezane s pripravo dokumentov in svetovanjem (razredi 7 do 19).

Akreditirani parlamentarni pomočniki delajo neposredno za poslance Evropskega parlamenta v njihovih pisarnah v Bruslju in Strasbourgu, jim pomagajo pri njihovem parlamentarnem in političnem delu ter jim zagotavljajo upravno-administrativno podporo. Seznam poslancev Evropskega parlamenta najdete tukaj.

Kadrovske službe Parlamenta pripravijo in upravljajo pogodbe o zaposlitvi v skladu s pogoji, ki veljajo za vse parlamentarne pomočnike.