Prakse v Evropskem parlamentu 

Evropski parlament skuša prispevati k poklicnemu usposabljanju državljanov ter jim omogočiti, da se bolje seznanijo z njim in njegovim delom. Zato v okviru svojega sekretariata pripravlja različne možnosti opravljanja prakse.

Schumanova praksa

Namen Schumanove prakse je prispevati k izobraževanju in poklicnemu usposabljanju državljanov EU v Evropi ter omogočiti vpogled v delo Evropskega parlamenta.

V skladu z zavezo Evropskega parlamenta o počastitvi novinarjev, ki so bili ubiti med opravljanjem svojega dela, Direktorat za medije (Generalni direktorat za komuniciranje) ponuja številna mesta za opravljanje Schuman pripravništva, v spomin na Jana Kuciaka, slovaškega raziskovalnega novinarja, ki je bil umorjen februarja 2018.

Praksa traja pet mesecev.

Kandidati za Schumanovo prakso:

  • morajo biti stari najmanj 18 let,
  • morajo imeti vsaj eno univerzitetno diplomo,
  • morajo izpolnjevati zahteve glede jezika,
  • morajo predložiti ustrezni izpisek iz kazenske evidence,
  • niso delali za institucijo ali organ EU več kot dva zaporedna meseca,
  • se šest mesecev pred začetkom prakse niso udeležili akademskega gostovanja za mlade raziskovalce ali profesorje.

Datumi opravljanja prakse in roki za oddajo prijav:

  • Za prakso od 1. oktobra do 28./29. februarja – čas za prijavo: od 1. junija do 30. junija
  • Za prakso 1. marca do 31. julija – čas za prijavo: od 1. novembra do 30. novembra
    Če se želite prijaviti za opravljanje Schumanove prakse, obiščite našo glavno stran s ponudbami za prakso .

Kandidati se lahko prijavijo za tri prakse iz enega razpisa.

Prijave, vložene po roku, ali spontane prijave se ne upoštevajo.

Vsako leto se za opravljanje prakse v Evropskem parlamentu prijavi 25 000 kandidatov, izbranih pa jih je 900.

Postopki nabora in izbora so prilagojeni tako, da invalidni kandidati niso v slabšem položaju.

Kontakti

Za dodatne informacije nam pišite na naslov:

Contact: