Priser 

Europaparlamentets stiftar inte bara lagar, utan vill även främja goda gärningar. Varje år delas fyra priser ut för framstående insatser inom mänskliga rättigheter, film, ungdomsprojekt och samhällsengagemang. Här kan vi lyfta fram de personer och organisationer som kämpar för att göra vår värld lite bättre, och uppmuntra andra att följa i deras fotspår.

 • Sacharovpriset för tankefrihet 

  Sacharovpriset ges för anmärkningsvärda insatser på ett av följande områden:

  • försvar av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, särskilt yttrandefriheten,
  • skydd av minoriteters rättigheter,
  • respekt för internationell rätt,
  • demokratiutveckling och befästande av rättsstaten.
     
     
  • Europeiska Karlspriset för ungdomar – för alla starkt motiverade unga européer 

   Tanken med Europeiska Karlspriset för ungdomar är att uppmuntra till ett europeiskt medvetande bland ungdomar och få dem att delta i europeiska integrationsprojekt. Priset ges till projekt som startats av ungdomar och som bidrar till förståelse för och främjar utvecklingen av en gemensam känsla av europeisk identitet och ger praktiska exempel på européer som lever tillsammans i gemenskap.

   Priset delas ut en gång om året av Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen. Prissumman för bästa projekt är 5 000 euro, andrapriset är på 3 000 euro och tredjepriset 2 000 euro. I priset ingår också ett besök i Europaparlamentet för de tre finalisterna, antingen i Bryssel eller Strasbourg. Företrädarna för samtliga 28 utvalda nationella projekt bjuds på en fyradagarsresa till tyska Aachen.

   Priserna för de tre bästa projekten överlämnas av Europaparlamentets talman och en företrädare för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.

     
     
  • Europeiska medborgarpriset – ett pris för utomordentliga insatser 

   Varje år delar Europaparlamentet ut Europeiska medborgarpriset. Syftet med priset är att lyfta fram utomordentliga insatser på följande områden:

   Verksamhet eller insatser av medborgare, grupper, föreningar eller organisationer som har visat extraordinärt engagemang för att främja ömsesidig förståelse och närmare integration mellan medlemsstaternas medborgare eller för att underlätta gränsöverskridande eller transnationellt samarbete inom Europeiska unionen. Detta kan även inbegripa verksamhet eller insatser av medborgare som är engagerade i långsiktigt, gränsöverskridande eller transnationellt kultursamarbete som främjar starkare europeisk samhörighetskänsla. Företräde ges för projekt knutna till det pågående europeiska medborgaråret.

   Vardagsverksamhet som ger konkret uttryck åt de värden som finns inskrivna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

   Det är bara ledamöter av Europaparlamentet som har rätt att skicka in förslag på kandidater: ett förslag per ledamot och år.

     
     
  • LUX-priset stöder kultur och europeisk identitet 

   Sedan 2007 lyfter Europaparlamentets LUX-pris varje år fram filmer som berör själva kärnan i den europeiska offentliga debatten. Parlamentet menar att filmen som kulturellt massmedium kan vara en utmärkt kanal för debatt och reflektion om Europa och framtiden. Filmen är populär, den lockar alla åldersgrupper och är inte dyr.