Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) 

Vill du veta mer om Europaparlamentet – dess ståndpunkter och aktiviteter, organisation och regler, befogenheter och förfaranden? Då kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) via formuläret nedan.

Du frågar, vi svarar

Se ett urval av de mest brännande frågorna som folk har skrivit om till Europaparlamentet den senaste tiden, och se vad vi har svarat.

 • Medborgarnas frågor till Europaparlamentet 2019 

  Under 2019 hörde medborgare från EU och andra delar av världen av sig till Europaparlamentet för att få information, uttrycka sina åsikter eller föreslå lösningar i en mängd olika frågor. Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) ger medborgarna raka svar på de frågor som de tar upp.

  Under 2019 mottog Europaparlamentet eller dess talman över 68 000 frågor, kommentarer och förslag.

    
 • Europeiska ungdomsevenemanget 

  Europaparlamentet får regelbundet frågor från allmänheten om det europeiska ungdomsevenemanget. Är du också intresserad? Ta reda på hur du kan delta! Det europeiska ungdomsevenemanget (även kallat EYE) är ett två dagar långt event, då tusentals unga européer samlas i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg.

    
 • Kontakta Europaparlamentet 

  Europaparlamentet får regelbundet frågor från allmänheten om hur man kan kontakta Europaparlamentet och dess ledamöter och avdelningar. Om du har en fråga, vem kan du kontakta?

    
 • Europaparlamentets roll i samband med utfrågningarna av de nominerade kommissionsledamöterna 2019 

  Europaparlamentet får regelbundet frågor från allmänheten om dess roll i förfarandet för godkännande av en ny kommission. Enligt fördraget om Europeiska unionen ingriper Europaparlamentet två gånger i förfarandet för godkännande av en ny kommission.

    
 • Översättning och tolkning i Europaparlamentet 

  Europaparlamentet får regelbundet frågor från allmänheten om hur översättning och tolkning organiseras i Europaparlamentet. Europeiska unionen har 24 officiella språk: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

    
 • Vill du ha fullständig information på ditt officiella EU-språk kan du skriva till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) genom att använda det här formuläret.