Praktikplatser på Europaparlamentet 

 Europaparlamentet erbjuder olika möjligheter till praktik vid parlamentets generalsekretariat som fortbildning och för att ge intresserade möjlighet att lära sig mer om Europaparlamentet och dess verksamhet.

Schuman-praktik

Schuman-praktiken är tänkt att förbättra EU-medborgares kunskaper om EU, erbjuda en möjlighet till yrkesutbildning och ge en inblick i Europaparlamentets arbete.

Som en del av Europaparlamentets åtagande för att hedra journalister som dödats i samband med att de utövat sitt arbete erbjuder generaldirektoratet för kommunikation ett antal Schuman-praktikplatser till minne av Jan Kuciak, den slovakiske journalisten som mördades i februari 2018.

Dessa praktikplatser tilldelas för en period på fem månader.

De som ansöker om Schuman-praktik ska

  • vara minst 18 år,
  • ha en universitets- eller högskoleexamen,
  • uppfylla språkkravet,
  • tillhandahålla ett utdrag ur belastningsregistret,
  • inte ha arbetat längre än två på varandra följande månader inom en EU-institution eller ett EU-organ,
  • inte ha genomfört ett studiebesök för forskning på lägre eller högre akademisk nivå (”visiting junior or senior academia”) under en period av sex månader innan praktikperioden inleds.

Praktikperioder och sista ansökningsdag:

  • För praktikperioden den 1 oktober–28/29 februari – Ansökningsperiod: 1–30 juni
  • För praktikperioden den 1 mars–31 juli – Ansökningsperiod: 1–30 november

För att ansöka om Schuman-praktik, gå till vår sida med praktikerbjudanden .

De sökande kan ansöka om tre praktikplatser under varje ansökningsperiod.

Ansökningar som skickas in efter sista ansökningsdag liksom spontana ansökningar behandlas inte.

Varje år ansöker 21 000 personer om en praktikplats vid Europaparlamentet, och av dessa väljs 900 ut.

Rekryterings- och urvalsprocesserna anpassas för att se till att sökande med funktionsnedsättning har samma möjligheter som andra.


Kontakt

För ytterligare information, kontakta oss på följande adress:

Contact: