skip to content
 
 
 

Evropské volby 2019: Co dělá Evropa pro mě

 .
20/11/2018
 .

Seznamte se s novou webovou stránkou Co dělá Evropa pro mě, která ukazuje pozitivní vliv EU na každodenní život jednotlivých občanů.  

 .

Podle nejnovějšího průzkumu Eurobarometru, zveřejněného minulý měsíc, 68 % respondentů souhlasilo s tím, že jejich země má prospěch z členství v EU. Do dnešního dne bylo učiněno jen několik málo pokusů o vyjmenování konkrétních přínosů členství v EU pro občany v celé EU. Před evropskými volbami v květnu příštího roku by tato internetová stránka měla ukázat, do jaké míry EU ovlivňuje každodenní život lidí.

Interaktivní, vícejazyčná internetová stránka „Co dělá Evropa pro mě“, kterou připravila Výzkumná služba Evropského parlamentu, prezentuje stovky snadno srozumitelných textů s příklady pozitivních změn, které EU lidem přináší. Uživatelé mohou snadno najít konkrétní informace o tom, co EU dělá pro jejich region jako celek, pro jejich profesi nebo jejich koníčky a zájmy.

Ke čtení, sdílení nebo opětovnému použití je k dispozici přibližně 1 800 jednostránkových textů jako on-line stránek nebo PDF souborů. Webové stránky jsou rozděleny do dvou hlavních částí. První část nazvaná "V mém regionu" umožňuje uživatelům vybrat místo, kde žijí nebo pracují. Tato část, která ukazuje, jak je Evropa přítomna v našich městech a regionech, zahrnuje více než 1 400 lokalit z Evropské unie.

Druhá část s názvem "V mém životě", nabízí každému uživateli možnost vybrat si ze 400 stránek informace, které jsou pro něj důležité v osobním životě. Jaký má EU vliv například na rodinu, zdravotní péči, koníčky, cestování, bezpečnost, spotřebitelské preference či sociální práva? Jak EU podporuje lidi v jejich profesním životě v desítkách povolání - od včelařů, přes řidiče autobusů až po sládky? Co udělala EU pro lidi, kteří mají koníčky jako je sport, hudba nebo sledování televize? I pro tuto sekci je k dispozici řada podcastů ve stále více jazycích.

Tyto texty poskytují přehled o tom, co EU dělá pro občany. Jsou založeny na zajímavých příkladech s dalšími odkazy na podrobnější informace, spíše než aby se snažily uvést všechno, co EU kdy udělala.

Webové stránky budou doplněny o třetí část s delšími články o politikách EU, které popisují některé úspěchy dosažené v tomto volebním období a výhled do budoucna, s důrazem na veřejné mínění a obavy a očekávání občanů týkající se činnosti EU.