skip to content
 
 
 

Olympiáda lidských práv

 .
22/01/2020
 .

V těchto dnech právě probíhá Olympiáda lidských práv, celostátní soutěž určená pro žáky středních škol. Spolek Leges humanae ji letos pořádá již po osmé. 

 .
 .

Olympiáda lidských práv je soutěž určená pro studenty středních škol, pořádaná neziskovým spolkem Leges Humanae, Cílem je přispět k lidsko-právnímu vzdělávání a zvýšit informovanost studentů o aktuálních společenských, ale i právních a politických tématech. Soutěž se však svou formou nesoustředí pouze na faktické znalosti, ale i komunikačně-prezenční dovednosti, schopnost argumentace a formování vlastních názorů.

Soutěž je dvoukolová, finálové kolo proběhne 7. března 2020 v zasedacím sále Magistrátu hlavního města Prahy.

 .

O Leges humanae

 .

Leges humanae je spolek, který sdružuje mladé lidi s aktivním zájmem o problematiku ochrany lidských práv a svobod. Základním cílem spolku je podpora lidských práv bez jakéhokoli politického a sociálního rozdílu, rozvoj tolerance mezi občany, zdůraznění myšlenky univerzální platnosti lidských práv a rozšíření zájmu o vzdělání mladých lidí v této oblasti.