skip to content
 
 
 

Přihlaste se na stáž do Evropského parlamentu

 .
01/06/2019
 .

Uvažujete o stáži v některé z institucí Evropské unie? Přestaňte uvažovat a přihlaste se na stáž v Evropském parlamentu! Až do 30. června se můžete přihlásit na Schumanovo stipendium. Parlament nabízí několik druhů stáží v rámci svého generálního sekretariátu, a poskytuje tak možnost odborného vzdělávání i možnost dovědět se něco víc o tom, co Evropský parlament je a čím se zabývá.

 .
 .

Cílem Schumanova stipendia je přispět k evropskému vzdělávání a odborné přípravě občanů EU a umožnit lépe pochopit fungování Evropského parlamentu.
Tyto stáže se přiznávají na dobu pěti měsíců. Zájemci se mohou ucházet o 3 nabídky stáže v každém cyklu.
Uchazeč o Schumanovo stipendium musí splnit následující podmínky:

  • být starší 18ti let,
  • být držitelem vysokoškolského diplomu (diplomů),
  • splňovat jazykové požadavky,
  • předložit způsobilý výpis z trestního rejstříku,
  • nemít za sebou pracovní zkušenost v orgánu či instituci EU delší než dva po sobě následující měsíce,
  • šest měsíců před začátkem stáže se neúčastnit studijního pobytu v EP na základní či vyšší úrovni.

Podrobné informace o stážích v Evropském parlamentu naleznete zde.