skip to content
 
 
 
05/02/2012

Složení parlamentních výborů

Minulý týden si všechny výbory Evropského parlamentu zvolily na nadcházejících dva a půl roku, tedy na zbytek současného volebního období do června 2014, nové vedení - předsedy a místopředsedy. Jejich složení naleznete v příloze.

Minulý týden si všechny výbory Evropského parlamentu zvolily na nadcházejících dva a půl roku, tedy na zbytek současného volebního období do června 2014, nové vedení - předsedy a místopředsedy.
Parlamentních výborů je 20. Skládají se z 24 až 76 poslanců a mají předsedu, předsednictvo a sekretariát. Jejich složení z politického hlediska odráží složení pléna. Parlamentní výbory mívají schůze jednou nebo dvakrát měsíčně v Bruselu a jejich jednání je veřejné. V parlamentních výborech vypracovávají poslanci Evropského parlamentu legislativní návrhy a zprávy z vlastního podnětu, předkládají k nim pozměňovací návrhy a hlasují o nich. Projednávají návrhy Komise a Rady a v příslušných případech vypracovávají zprávu, která je předkládána na plenárním zasedání. Evropský parlament může v rámci svých kontrolních pravomocí rovněž vytvářet podvýbory a dočasné výbory, které se zabývají specifickými problémy. Může také zakládat vyšetřovací výbory, které zkoumají případy nesprávného uplatňování evropské legislativy. Předsedové výborů koordinují činnost výborů v rámci Konference předsedů výborů.

Výbor pro zahraniční věci (AFET)
předseda:
Elmar Brok(EPP, Německo)
místopředsedové:  
Fiorello Provera (EFD, Itálie)
Ioan Mircea  Paşcu  (S&D, Rumunsko)
Andrey Kovatchev (EPP, Bulharsko)
Willy Meyer (GUE/NGL,  Španělsko)
členství europoslanců za ČR:
Libor Rouček (S&D)

Výbor pro rozvoj (DEVE)
předsedkyně:
Eva Joly (Zelení/ EFA, Francie)
místopředsedové:
Michèle Striffler (EPP,  Francie)
Nirj Deva (ECR, Velká Británie)
Iva Zanicchi (EPP, Itálie)
Corina Cretu (S&D, Rumunsko)

Výbor pro mezinárodní obchod (INTA)
předseda:  
Vital Moreira (S&D, Portugalsko)
místopředsedové:
Cristiana Muscardini (EPP, Itálie)
Robert Sturdy (ECR, UK )
Pawel Ksawery Zalewski (EPP, Polsko)
Yannick Jadot (Zelení/EFA, Francie)
členství europoslanců za ČR:
Jan Zahradil (ECR)

Rozpočtový výbor (BUDG)
předseda:
Alain Lamassoure (EPP, Francie)
místopředsedové:
Jutta Haug (S&D, Německo)
George Lyon (ALDE, UK)
Jean-Luc Dehaene (EPP,  Belgie)
Ivailo Kalfin (S&D, Bulharsko)
členství europoslanců za ČR:
Jiří Havel (S&D)
Vladimír Remek (GUE/NGL)

Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT)
předseda:
Michael Theurer (ALDE, Německo)
místopředsedové:
Bart Staes (Greens/EFA, Belgie)
Iliana Ivanova (EPP, Bulharsko)
Boguslaw Liberadzki (S&D, Polsko)
Boguslaw Sonik (EPP, Polsko)
členství europoslanců za ČR:
Andrea Češková (ECR)

Hospodářský a měnový výbor (ECON)
předsedkyně:
Sharon Bowles (ALDE, Velká Británie)
místopředsedové:
Pablo Zalba Bidegain (EPP, Španělsko)
Arlene McCarthy (S&D, Velká Británie)
Theodor Dumitru Stolojan (EPP, Rumunsko)
Edward Scicluna (S&D, Malta)
členství europoslanců za ČR:
Ivo Strejček (ECR)

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL)
předsedkyně:
Pervenche Beres (S&D, Francie)
místopředsedové:
Nadja Hirsch (ALDE, Německo)
Ines Cristina Zuber (GUE/NGL, Portugalsko)
Elisabeth Schroedter (Greens/EFA, Německo)
Thomas Mann (EPP,  Německo)
členství europoslanců za ČR:
Milan Cabrnoch (ECR)
Richard Falbr (S&D)

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI)
předseda:
Matthias Groote (S&D, Německo)
místopředsedové:
Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, Nizozemsko)
Carl Schlyter (Greens/EFA,  Švédsko)
János Áder (EPP, Maďarsko)
Dan Jørgensen (S&D, Dánsko)
členství europoslanců za ČR:
Milan Cabrnoch (ECR)
Miroslav Ouzký (ECR)
Pavel Poc (S&D)

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE)
předseda:
Amalia Sartori (EPP, Itálie)
místopředsedové:
Patrizia Toia (S&D, Itálie)
Jens Rohde (ALDE, Dánsko)
Dimitrios Droutsas (S&D, Řecko)
Evžen Tošenovský (ECR, Česká republika)
členství europoslanců za ČR:
Jan Březina (EPP)
Miloslav Ransdorf (GUE/NGL)

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO)
předseda:
Malcolm Harbour (ECR, Velká Británie)
místopředsedové:
Eija-Ritta Korhola (EPP, Finsko)
Bernadette Vergnaud (S&D, Francie)
Gino Trematerra (EPP, Itálie)
Louis Grech (S&D, Malta)
členství europoslanců za ČR:
Edvard Kožušník (ECR)
Zuzana Roithová (EPP)

Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN)
předseda:
Brian Simpson (S&D, Velká Británie)
místopředsedové:
Peter van Dalen (ECR, Nizozemí)
Silvia-Adriana Ţicău (S&D, Rumunsko)
Dieter-Lebrecht Koch (EPP, Německo)
členství europoslanců za ČR:
Jaromír Kohlíček (GUE/NGL)
Olga Sehnalová (S&D)

Výbor pro regionální rozvoj (REGI)
předsedkyně:
Danuta Maria Hübner (EPP, Polsko)
místopředsedové:
Georgios Stavrakakis (S&D, Řecko)
Markus Pieper (EPP, Německo)
Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE, Bulharsko)
členství europoslanců za ČR:
Zuzana Brzobohatá (S&D)
Oldřich Vlaská (ECR)

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova (AGRI)
předseda:
Paolo De Castro (S&D, Itálie)
místopředsedové:
Czeslaw Adam Siekerski (EPP, Polsko)
José Bové (Greens/EFA, Francie)
Janusz Wojciechowski (ECR, Polsko)
Marit Paulsen (ALDE, Švédsko)
členství europoslanců za ČR:
Robert Dušek (S&D)
Hynek Fajmon (ECR)

Výbor pro rybolov (PECH)
předsedkyně:
Gabriel Mato Adrover(EPP, Španělsko)
místopředsedové:
Struan Stevenson (ECR, Velká Británie)
Alain Cadec (EPP, Francie)
Guido Milana (S&D, Itálie)
Carl Christopher Haglund (ALDE, Finsko)

Výbor pro kulturu a vzdělávání (CULT)
předsedkyně:
Doris Pack (EPP, Německo)
místopředsedové:
Helga Truepel (Greens/EFA, Německo)
Lorenzo Fontana (EFD, Itálie)
Lothar Bisky (GUE/NGL, Německo)
Morten Løkkegaard (ALDE, Dánsko)

Výbor pro právní záležitosti (JURI)
předseda:
Klaus-Heiner Lehne (EPP, Německo)
místopředsedové:
Luigi Berlinguer (S&D, Itálie)
Raffaele Baldassarre (EPP, Itálie)
Evelyn Regner (S&D, Rakousko)
Sebastian Valentin Bodu (EPP, Rumunsko)
členství europoslanců za ČR:
Jiří Maštálka (GUE/NGL)

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE)
předseda:
Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D, Španělsko)
místopředsedové:
Kinga Gál (EPP, Maďarsko)
Sophia in't Veld (ALDE,  Nizozemí)
Salvatore Iacolino (EPP, Itálie)
Kinga Göncz (S&D, Maďarsko)

Výbor pro ústavní záležitosti (AFCO)
předseda:
Carlo Casini (EPP, Itálie)
místopředsedové:
Zita Gurmai (S&D, Maďarsko)
Constance Le Grip (EPP, Francie)
Morten Messerschmidt (EFD, Dánsko)
Ashley Fox (ECR, Velká Británie)

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví (FEMM)
předsedkyně:
Mikael Gustafsson (GUE/NGL, Švédsko)
místopředsedové:
Lívia Járóka (EPP, Maďarsko)
Edite Estrela (S&D, Portugalsko)
Elisabeth Morin-Chartier (EPP, Francie)
Barbara Matera (EPP,  Itálie)
členství europoslanců za ČR:
Andrea Češková (ECR)

Petiční výbor (PETI)
předsedkyně:
Erminia Mazzoni (EPP, Itálie)
místopředsedové:
Chrysoula Paliadeli (S&D, Řecko)
Willy Meyer (GUE/NGL, Španělsko)
Carlos José Iturgáiz Angulo (EPP, Španělsko)
Elena Basescu (EPP, Rumunsko)

Podvýbor pro lidská práva (DROI)
předsedkyně:
Barbara Lochbihler (Zelení/ EFA, Německo)
místopředsedové:
Andrzej Grzyb (EPP, Polsko)
Agnes Le Brun (EPP, Francie)
Metin Kazak (EPP, Bulharsko)
Joanna Senyszyn (S&D, Polsko)

Podvýbor pro bezpečnost a obranu (SEDE)
předseda:
Arnaud Danjean (EPP, Francie)
místopředsedové:
Kyriakos Mavronikolas (S&D, Kypr)
Norica Nicolai (EPP, Rumunsko)
Justas Vincas Paleckis (S&D, Litva)
Krzysztof Lisek (EPP, Polsko)

Kompletní seznam parlamentních výborů