skip to content
 
 
 

Je můj projekt vhodný k přihlášení do soutěže?

Hledáme projekty, které podporují porozumění na evropské a mezinárodní úrovni, napomáhají rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a integraci, jsou vzorem pro mladé lidi žijící v Evropě a poskytují praktické příklady soužití Evropanů v rámci jednoho společenství.

Nejsem si jistý/jistá, zda můj projekt splňuje podmínky účasti. Jak to mohu ověřit?

V oddíle „Ocenění z předchozích let“ se můžete dočíst, jaké druhy projektů byly oceněny v minulých ročnících soutěže.

Mohu přihlásit projekt, který byl dokončen nedávno?

Ano. Je však třeba si uvědomit, že od ukončení projektu musí uběhnout dostatek času na to, aby porota mohla zhodnotit jeho výsledky. Například pokud byl Váš projekt teprve zahájen nebo existuje zatím pouze jako nápad, bylo by lepší přihlásit jej do příštího ročníku soutěže.

Je počet přihlášek nějak omezen?

Ne. Uchazeči mohou přihlásit více projektů.

Jak mám svůj projekt přihlásit?

Vyplňte přihlášku na internetu a připojte k ní dokumenty a obrazový materiál, kterými svůj projekt doložíte.

Kdy je termín přihlášení projektu?

Lhůta je prodloužena do 21. února 2020 23:59:59 SEČ

Kdo by měl podat přihlášku?

O tom rozhoduje projektový tým. Může to být vedoucí týmu, programový manažer, osoba odpovědná za komunikaci nebo kterýkoli účastník projektu.

V jakém jazyce mohu podat přihlášku?

Shrnutí projektu by mělo být v angličtině, francouzštině nebo němčině. Popis projektu může být v kterémkoli úředním jazyce EU.

V kterém členském státě mám projekt přihlásit?

V případě skupinových a mnohonárodních projektů by měl být projekt předložen pouze v jedné zemi, která je s ním úzce spjata.

Mohu přihlásit projekt, který se již soutěže zúčastnil v minulosti?

Ano. Projekty, které nebyly mezi třemi finalisty předchozích ročníků soutěže, je možné přihlásit znovu.

Mohu přihlášku zaslat také e-mailem?

Ne. Doporučujeme připravit si přihlášku s požadovanými údaji off-line a tyto údaje pak zkopírovat do přihlašovacího formuláře on-line.

Musím přihlášku podat v jednom kroku?

Ano. Přihlášku podejte v jednom kroku, protože rozpracovanou přihlášku není možné uložit a vrátit se k ní později.

Proč musím v přihlášce popisovat projekt dvakrát?

Stručný popis projektu by měl být v angličtině, francouzštině nebo němčině, aby byl v případě potřeby srozumitelný pro sekretariát soutěže.

Kompletní popis projektu může být v kterémkoli úředním jazyce EU. Z tohoto popisu by mělo být zjevné, jakým způsobem projekt podporuje porozumění na evropské a mezinárodní úrovni, jak napomáhá rozvoji společného smyslu pro evropskou identitu a integraci a jak slouží jako vzor mladým lidem žijícím v Evropě.

Co se děje po přihlášení projektu?

Po termínu pro podání přihlášek mají poroty jednotlivých členských států, které tvoří poslanci Evropského parlamentu a zástupci vnitrostátních mládežnických organizací, měsíc na to, aby v každém z členských států vybraly celostátního vítěze. Tyto vítěze poté kontaktujeme a informujeme je o dalších krocích.

Tři vítězné projekty budou oznámeny dne 19. května 2020 na slavnostním předání Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany.

Jaké ceny čekají na vítěze?

Za každý projekt, který zvítězí v celostátním kole, bude jeden zástupce pozván na týden vítězů, který proběhne ve dnech 18. až 21. května 2020 v Cáchách. Náklady na účast na této akci hradí Evropský parlament a Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.

Každý zástupce projektu obdrží medaili a diplom od předsedy Evropského parlamentu a předsedy Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého.

Nejlepší projekt bude odměněn částkou 7 500 EUR, druhý nejlepší 5 000 EUR a třetí 2 500 EUR. Zástupci tří vítězných projektů budou navíc pozváni do Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku, aby tam svůj projekt představili.

Na koho se mohu obrátit s případnými dotazy?

Vaše dotazy týkající se postupu přihlášky v angličtině, francouzštině, němčině nebo holandštině zašlete e-mailem na adresu: ecyp2020@ep.europa.eu.