skip to content
 
 
 

Vítězové z roku 2010

PRVNÍ CENA

Deutschland/NĚMECKO ´´Evropská síť CNC -Vlak pro EVROPU´´

"Vlak pro Evropu" byl ústředním bodem tohoto mimořádného programu COMENIUS partnerství škol a zdařilé myšlence projektu vdechla v listopadu roku 2006 život odborná škola BBS TGHS v Bad Kreuznachu, jež tento projekt koordinovala. "Vlak pro EVROPU" představuje dosud největší projekt programu COMENIUS partnerství škol podporovaný Evropskou unií. Přes 1500 studentů ze 24 evropských odborných škol navrhovalo a stavělo na základě principu dělby práce podobné jako při stavbě letadel Airbus jednotlivé díly lokomotivy a spojovalo je pak dohromady. K tomu se přidaly ještě vagóny reprezentující typické vlastnosti jednotlivých účastnících se zemí. Rozchod kolejnic "vlaku pro Evropu" je 90 mm a celý vlak měří 8 metrů. Lokomotiva a vagóny jsou každý 100 mm široké a zhruba 300 mm dlouhé. "Vlak pro Evropu" se pohybuje po asi 12metrové kruhové dráze. Ke koordinaci a stanovení jednotlivých kroků projektu byly zapotřebí tři schůzky: v Albi (Francie), v Ivrey (Itálie) a Barceloně (Španělsko). A na začátku léta roku 2009 už mohli zúčastnění žáci a žákyně společně se svými učiteli sklízet plody své několikaleté práce. S velkým napětím se během závěrečného setkání v Bad Kreuznachu (Německo) společně s partnerskou školou z Geelu (Belgie) testovalo, zda do sebe všechny hotové díly opravdu také zapadají a zda tak "vlak pro Evropu" bude moci svou cestu úspěšně zahájit. Akci sledovaly televizní a rozhlasové štáby i novináři z tisku (mimo jiné např. SWR, ZDF, ZDF Infokanal nebo SAT.1). Zaslouženým vrcholem několikaleté práce a skutečně intenzivní společné spolupráce na projektu byla úspěšná závěrečná prezentace v Evropském parlamentu v Bruselu. Záměr projektu "Vlak pro EVROPU" symbolizoval rozmanitými způsoby evropskou myšlenku a působivě objasňoval smysluplnost evropské spolupráce.

 

DRUHÁ CENA

Éire/IRSKO  "Jsi tu"

"Jsi tu" je knižní projekt, v jehož rámci spolupracovalo čtrnáct mladých lidí na vytvoření "pantologie" (pan + antologie) zabývající se prací mladých, kteří využívají svobody pohybu v Evropě a pracují v zemi, v níž nevyrostli. Výchozím bodem knihy je pád Berlínské zdi, přičemž vypráví o lidech, kteří se narodili v roce 1980 či později a když vyrůstali, Berlínská zeď již byla jen historickou vzpomínkou; knize se daří poskytnout přehled o tom, jak tato skutečnost vedla k novým postupům v oblasti antropologie, výtvarného a divadelního umění, politického aktivismu, poezie a beletrie. V dnešní Evropě se v práci mladých umělců a aktivistů prolínají různé formy a cestování; žijí totiž v jedné zemi, přesto se však neustále jemně zabývají tradicemi a očekáváními ve své vlasti. V Evropě dospěla po pádu Berlínské zdi generace, která se již necítí povinna hledat odpovědi na národní otázky, ale jedná v souladu se svou unikátní osobní zkušeností, jež spočívá v práci a cestování bez hranic, které jsou možné díky překladům a internetu. V knize "Jsi tu" je tomuto typu uměleckých, intelektuálních a aktivistických projektů poskytnut prostor, a my tak máme možnost posoudit, zda se v roce 2009 tito mladí profesionálové, formovaní svobodou a pluralitou zrozenou v roce 1989, prostřednictvím svého psaní skutečně vrací k nové, širší a panevropské tradici.

 

TŘETÍ CENA

България/BULHARSKO "BEST Engineering Competition BEC"

BEST Engineering Competition BEC (Inženýrská soutěž BEC organizovaná Radou evropských studentů technologie BEST) je událostí, jejímž cílem je shromažďovat a podněcovat mladé Evropany pocházející z různých zemí a lišících se kulturou, povahou a jazykem. Byla zorganizována díky dobrovolnické práci členů Rady evropských studentů technologie BEST v Sofii. V současnosti, ve světě rychle se vyvíjejících technologií, je nanejvýš důležité, aby byli mladí odborníci otevřeni novým myšlenkám. Na druhou stranu však zároveň musí být v tomto procesu schopni uchovat svou identitu a světonázor jako základ rozmanitosti, která je nezbytná pro pokrok dnešního otevřeného a vzájemně provázaného světa. Soutěž BEC dala dohromady 21 účastníků z 11 evropských zemí, kterým byly plně zabezpečeny ubytování, strava a kulturní aktivity. Všichni účastníci byli vybráni z celkového počtu 150 zájemců z řad studentů technických univerzit v celé Evropě. Vybraní účastníci soutěže byli rozděleni do pěti mnohonárodních týmů. Soutěž samotná se skládala z: - případové studie řešící úkol "Návrh robota který využívá obnovitelné zdroje energie tím, že sbírá a třídí odpad." - Týmová práce - účastníci vytvořili senzorového robota, který byl pomocí čidel schopen samostatně se pohybovat po nepravidelné trase. Předváděcí den se konal na Technické universitě v Sofii. Publikum tvořilo více než 100 studentů, oficiálních hostů - např. zástupců podniků, rektora univerzity a děkanů fakult. Akci sledovaly celostátní sdělovací prostředky - televize bTV a PRO BG. Součástí programu byl také zvláštní program, díky němuž mohli zahraniční návštěvníci poznat atmosféru a kulturu Bulharska - víkendový výlet do Plovdivu, bulharský večer, lekce bulharského jazyka, "městská rallye" a mezinárodní večer. Velkolepá kombinace různých kultur byla obrovským přínosem v každém ohledu!  Tato inženýrská soutěž je skvělým příkladem toho, jak Evropané dokáží spolupracovat, společně dosáhnout svých cílů a rozvíjet evropského ducha!

 .