skip to content
 
 
 

Är mitt projekt ett bra tävlingsbidrag?

Vi är ute efter projekt som främjar europeisk och internationell förståelse, som gynnar framväxten av en gemensam europeisk identitet och europeisk integration, och som kan ses som en förebild för ungdomar i Europa och ge praktiska exempel på européer som lever tillsammans i ett gemensamt samhälle.

Jag vet inte om mitt projekt passar i den här tävlingen. Hur kan jag få veta det?

Gå in på ”Tidigare pristagare” för att få en uppfattning om vilken typ av projekt som har vunnit tidigare år.

Kan jag lämna in ett projekt som precis blivit klart?

Ja, men tänk på att projektet ska ha pågått tillräckligt länge så att juryn kan utvärdera resultaten. Om till exempel ditt projekt precis har inletts eller om det fortfarande bara är en idé är det bättre att vänta med projektet till nästa års tävling.

Är det ett tak på hur många ansökningar jag får lämna in?

Nej, du får lämna in flera olika projekt.

Hur lämnar jag in mitt projekt?

Fyll i ansökningsformuläret online och ladda upp några dokument och bilder som beskriver ditt projekt.

Vilket datum måste projekten ha skickats in?

Tidsfristen för att lämna in bidrag har förlängts till den 21 februari 2020! (23:59:59 CET).

Vem ska lämna in ansökan?

Det bestämmer projektteamet. Det kan i vissa fall vara teamledaren, en programchef, en kommunikationsansvarig eller bara någon av deltagarna.

Vilket språk ska jag skriva ansökan på?

Projektsammanfattningen ska vara på engelska, franska eller tyska, men projektbeskrivningen får skrivas på vilket som helst av EU:s officiella språk.

I vilket EU-land ska jag lämna in mitt projekt?

Är det ett grupprojekt eller ett multinationellt projekt behöver det bara lämnas in i ett enda land som har en nära koppling till projektet.

Kan jag lämna in ett projekt som redan har lämnats in till en tidigare tävling?

Ja, de projekt som inte varit med bland de tre slutliga vinnarna i tidigare pristävlingar får lämnas in igen.

Kan jag mejla min ansökan?

Nej, det är bättre att du förbereder din ansökan offline med de nödvändiga uppgifterna och att du sedan kopierar allt till ansökningsformuläret online.

Måste jag göra hela ansökan på en gång?

Ja, din ansökan måste göras i ett enda svep – det går inte att spara ansökan elektroniskt och komma tillbaka till den vid ett senare tillfälle.

Varför måste jag fylla i två projektbeskrivningar i ansökningsformuläret?

Den korta projektbeskrivningen bör vara på engelska, franska eller tyska, eftersom Karlsprisets sekretariat då kan hänvisa till den vid behov.

Den långa projektbeskrivningen får skrivas på vilket som helst av EU:s officiella språk. Den bör visa hur projektet främjar europeisk och internationell förståelse, gynnar framväxten av en gemensam europeisk identitet och europeisk integration och hur den kan ses som en förebild för ungdomar i Europa.

Vad händer när mitt projekt har lämnats in?

Inom en månad efter deadline kommer nationella juryer bestående av ledamöter från Europaparlamentet och företrädare för nationella ungdomsorganisationer att besluta om de 27 nationella vinnarna i alla EU-länder. Därefter kontaktar vi vinnarna och informerar dem om nästa steg.

Under prisceremonin för Europeiska Karlspriset för ungdomar den 19 maj 2020 kommer de tre europeiska pristagarna att tillkännages.

Vad får vi om vi är en av vinnarna?

En företrädare per projekt kommer att bjudas in till vinnarveckan i Aachen som pågår den 18 21 maj 2020. Kostnaderna för att delta i evenemanget står Europaparlamentet och stiftelsen för Aachens internationella Karlspris för.

Alla projektrepresentanter får en medalj och ett intyg från Europaparlamentets talman och ordföranden för stiftelsen för det internationella Karlspriset.

Det bästa projektet tilldelas en prissumma på 7 500 euro, andrapriset är 5 000 euro och tredjepriset 2 500 euro. Som en del av priset bjuds de tre pristagarna in till Europaparlamentet i Bryssel eller Strasbourg för att presentera sina projekt.

Vem kan jag kontakta om jag har några frågor?

Mejla dina frågor om ansökningsförfarandet till ecyp2020@ep.europa.eu